0
Hopp til hovedinnhold

Ann Christin Helgesen Bjørke

Universitetslektor

 
Kontor:
17119 ( Universitetsveien 17, Kristiansand )

Jeg ble ansatt på UiA i 2015 i en stipendiatstilling. Jeg skal forsvare doktorgraden min, med tittel: Maximal oxygen uptake in patients exercising during cancer treatment – an evaluation of test criteria and the impact of exercise intensity 5. november 2020.

Ellers jobber jeg som universitetslektor, hvor jeg har emneansvar for "utefag" (fordypningsemne 3. året i barnehagelærerutdanningen) og "friluftslivsteori". Underviser også i andre emner, med fokus på barns utelek, bevegelse, friluftsliv og kroppsøving.  

Medlem i PASTA (UiA) og nettverk for trening og kreft i Norge (NEON): https://exerciseoncology.no/

Undervisning

Treningslære

Barns utelek

Arbeidserfaring

Etter mastergraden ved Norges Idrettshøgskole ble levert i 2008, startet jeg som helse og treningsterapeut og jobbet med arbeidsrettet rehabilitering. Videre hadde jeg ulike årsvikariatstillinger som lærer på ungdomsskole og videregående skole (ulike fag for ungdom med spesielle behov, kroppsøving og "mat og helse") i Oslo og på sørlandet innimellom morspermisjoner. I 2015 ble jeg ansatt som stipendiat ved UiA og har nå en midlertidig stilling som universitetslektor her.  

Faglige interesser

Fysisk aktivitet og trening i et helseperspektiv

Effekt av trening for kreftpasienter

Friluftsliv og barns utelek

Prosjekter

PhD-prosjektet mitt er en del av en stor randomisert multisenter treningsstudie (physical exercise and cancer; Phys-Can) som inkluderte 600 pasienter med enten bryst-, prostata- eller kolorektalkreft. Studien ble gjennomført i Sverige; Uppsala, Lund og Linköping. Sammen med veilederne mine, Sveinung Berntsen Stølevik (UiA), Truls Raastad (Norges Idrettshøgskole og UiA) og Peter Nygren (Uppsala Universitet) studerte jeg endring i kardiorespiratorisk form som følge av 6 mnd med styrke- og utholdenhetstrening (enten lav til moderat intensitet eller høy intensitet) under kreftbehandlingen. Jeg så også på hvilke testkriterier som virket best for å vurdere om VO2max testen (som måler kardiorepiratorisk form) ble gjennomført til maksimal utmattelse. 

Hovedformålet med Phys-Can studien var å undersøke om treningsintensitet påvirker kreftrelatert tretthet. Er høy intensitet mer effektivt til å motvirke tretthet enn lav til moderat intensitet? Har ekstra adferdsmotiverende støtte betydning? Videre ble effekt på livskvalitet, angst/depresjon, funksjon i hverdagen, muskelstyrke, kardiorespiratorisk form, fysisk aktivitetsnivå, søvn og om pasientene klarte å gjennomføre kreftbehandlingen deres undersøkt.

Utvalgte publikasjoner

Bjørke, Ann Christin Helgesen; Sweegers, Maike G; Buffart, Laurien M; Raastad, Truls; Nygren, Peter; Berntsen, Sveinung. Which exercise prescriptions optimize V̇O 2 max during cancer treatment?—A systematic review and meta‐analysis. Scandinavian journal of medicine & science in sports , 2019, Vol.29(9), p.1274-1287

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sms.13442

Vitenskapelige publikasjoner

  • Demmelmaier, Ingrid; Brooke, Hannah L.; Henriksson, Anna; Mazzoni, Anne-Sophie; Bjørke, Ann Christin Helgesen; Igelström, Helena; Ax, Anna-Karin; Sjövall, Katarina; Hellbom, Maria; Pingel, Ronnie; Lindman, Henrik; Johansson, Silvia; Velikova, Galina; Raastad, Truls; Buffart, Laurien M.; Åsenlöf, Pernilla; Aaronson, Neil K.; Glimelius, Bengt; Nygren, Peter; Johansson, Birgitta; Börjeson, Sussanne; Berntsen, Sveinung; Nordin, Karin (2021). Does exercise intensity matter for fatigue during (neo-)adjuvant cancer treatment? The Phys-Can randomized clinical trial. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. ISSN: 0905-7188. 31 (5). s 1144 - 1159. doi:10.1111/sms.13930.
  • Bjørke, Ann Christin Helgesen; Raastad, Truls; Berntsen, Sveinung (2020). Criteria for the determination of maximal oxygen uptake in patients newly diagnosed with cancer: Baseline data from the randomized controlled trial of physical training and cancer (Phys-Can). PLOS ONE. ISSN: 1932-6203. 15 (6). doi:10.1371/journal.pone.0234507.
  • Bjørke, Ann Christin Helgesen (2020). Kreft + trening = bra.
  • Bjørke, Ann Christin Helgesen (2020). Sørlandssendinga.
  • Bjørke, Ann Christin Helgesen (2020). Råd til dei i kreftbehandling: – Tren så mykje du klarer.

Sist endret: 7.10.2020 12:10