Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ann Christin Helgesen Bjørke

Universitetslektor

 
Kontor:
I3051 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
8.00 - 15.30

Jeg ble ansatt på UiA i 2015 i en stipendiatstilling og etter disputasen har jeg jobbet som universitetslektor på institutt for idrett og kroppsøving. Studieåret 2022-2023 fungerer jeg som koordinator på idrett årsstudium og underviser i emner innen årsstudium i friluftsliv, på barnehagelærerutdanningen ("natur, helse og bevegelse" og "Utefag") og på lærerutdanningen, med fokus på barns lek, bevegelse, friluftsliv og kroppsøving.  

Undervisning

Friluftsliv

Seiling

Fysisk aktivitet og lek for barnehagebarn og eldre barn

Treningslære

 

 

Arbeidserfaring

Etter mastergraden ved Norges Idrettshøgskole ble levert i 2008, startet jeg som helse og treningsterapeut og jobbet med arbeidsrettet rehabilitering. Videre hadde jeg ulike vikariatstillinger som lærer på ungdomsskole og videregående skole (ulike fag for ungdom med spesielle behov, kroppsøving og "mat og helse") i Oslo og på sørlandet. I 2015 ble jeg ansatt som stipendiat ved UiA og fra 2020 har jeg stort sett arbeidet som universitetslektor ved institutt for idrett og kroppsøving, med unntak av en periode hvor jeg var lærer på en maritim leirskole. 

Faglige interesser

Fysisk aktivitet og trening i et helseperspektiv

Effekt av trening for kreftpasienter

Friluftsliv og barns utelek

Prosjekter

PhD-prosjektet mitt er en del av en stor randomisert multisenter treningsstudie (physical exercise and cancer; Phys-Can) som inkluderte 600 pasienter med enten bryst-, prostata- eller kolorektalkreft. Studien ble gjennomført i Sverige; Uppsala, Lund og Linköping. Sammen med veilederne mine, Sveinung Berntsen Stølevik (UiA), Truls Raastad (Norges Idrettshøgskole og UiA) og Peter Nygren (Uppsala Universitet) studerte jeg endring i kardiorespiratorisk form som følge av 6 mnd med styrke- og utholdenhetstrening (enten lav til moderat intensitet eller høy intensitet) under kreftbehandlingen. Jeg så også på hvilke testkriterier som virket best for å vurdere om VO2max testen (som måler kardiorepiratorisk form) ble gjennomført til maksimal utmattelse. 

Hovedformålet med Phys-Can studien var å undersøke om treningsintensitet påvirker kreftrelatert tretthet. Er høy intensitet mer effektivt til å motvirke tretthet enn lav til moderat intensitet? Har ekstra adferdsmotiverende støtte betydning? Videre ble effekt på livskvalitet, angst/depresjon, funksjon i hverdagen, muskelstyrke, kardiorespiratorisk form, fysisk aktivitetsnivå, søvn og om pasientene klarte å gjennomføre kreftbehandlingen deres undersøkt.

Utvalgte publikasjoner

Bjørke, Ann Christin Helgesen; Sweegers, Maike G; Buffart, Laurien M; Raastad, Truls; Nygren, Peter; Berntsen, Sveinung. Which exercise prescriptions optimize V̇O 2 max during cancer treatment?—A systematic review and meta‐analysis. Scandinavian journal of medicine & science in sports , 2019, Vol.29(9), p.1274-1287

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sms.13442

Vitenskapelige publikasjoner

  • Mazzoni, Anne-Sophie; Bjørke, Ann Christin Helgesen; Stenling, Andreas; Börjeson, Sussanne; Sjövall, Katarina; Berntsen, Sveinung; Demmelmaier, Ingrid; Nordin, Karin (2023). The Role of Long-Term Physical Activity in Relation to Cancer-Related Health Outcomes: A 12-Month Follow-up of the Phys-Can RCT. Integrative Cancer Therapies. ISSN: 1534-7354. 22s 1 - 10. doi:10.1177/15347354231178869.
  • Bjørke, Ann Christin Helgesen; Buffart, Laurien M.; Raastad, Truls; Demmelmaier, Ingrid; Stenling, Andreas; Nordin, Karin; Berntsen, Sveinung (2022). Exploring Moderators of the Effect of High vs. Low-to-Moderate Intensity Exercise on Cardiorespiratory Fitness During Breast Cancer Treatment – Analyses of a Subsample From the Phys-Can RCT. Frontiers in Sports and Active Living. ISSN: 2624-9367. 4doi:10.3389/fspor.2022.902124.
  • Demmelmaier, Ingrid; Brooke, Hannah L.; Henriksson, Anna; Mazzoni, Anne-Sophie; Bjørke, Ann Christin Helgesen; Igelström, Helena; Ax, Anna-Karin; Sjövall, Katarina; Hellbom, Maria; Pingel, Ronnie; Lindman, Henrik; Johansson, Silvia; Velikova, Galina; Raastad, Truls; Buffart, Laurien M.; Åsenlöf, Pernilla; Aaronson, Neil K.; Glimelius, Bengt; Nygren, Peter; Johansson, Birgitta; Börjeson, Sussanne; Berntsen, Sveinung; Nordin, Karin (2021). Does exercise intensity matter for fatigue during (neo-)adjuvant cancer treatment? The Phys-Can randomized clinical trial. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. ISSN: 0905-7188. 31 (5). s 1144 - 1159. doi:10.1111/sms.13930.
  • Bjørke, Ann Christin Helgesen; Raastad, Truls; Berntsen, Sveinung (2020). Criteria for the determination of maximal oxygen uptake in patients newly diagnosed with cancer: Baseline data from the randomized controlled trial of physical training and cancer (Phys-Can). PLOS ONE. ISSN: 1932-6203. 15 (6). doi:10.1371/journal.pone.0234507.
  • Bjørke, Ann Christin Helgesen (2020). Kreft + trening = bra.

Sist endret: 10.08.2022 13:08