Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ann Christin Eklund Nilsen

Professor

Ann Christin E. Nilsen er professor i sosiologi. Hennes forskningsinteresser er barndom og familie, utdanning og profesjonelt arbeid, velferd og utvikling. Hun er en ledende forsker i Norden innenfor institusjonell etnografi. Hun er leder for PRONETT (UiAs nettverk for profesjonsrettet forskning) https://www.uia.no/senter-og-nettverk/pronett og  prosjektleder for det internationale prosjektet RESILIENT (Building resilient communities through inclusive education in East Africa)  

https://www.uia.no/forskning/forskningsprosjekter/building-resilient-communities-through-inclusive-education-in-east-africa-resilient

Vitenskapelige publikasjoner

 • Nilsen, Ann Christin Eklund; Lund, Rebecca Waters Boldsen; Magnussen, May-Linda (2023). Contextualizing institutional ethnography. Critical Commentary on Institutional Ethnography. IE Scholars Speak to Its Promise. ISBN: 978-3-031-33401-6. Palgrave Macmillan. 8. s 137 - 151.
 • Jahreie, Josefine; Nilsen, Ann Christin Eklund (2023). Ideologiske koder som redskap for å utforske standardiserte forståelser av familier og barn. Erfaringer med institusjonell etnografi. ISBN: 9788202714840. Cappelen Damm Akademisk. 9. s 187 - 203.
 • Magnussen, May-Linda; Nilsen, Ann Christin Eklund (2023). Innledning: Å forske med institusjonell etnografi. Erfaringer med institusjonell etnografi. ISBN: 9788202714840. Cappelen Damm Akademisk. Innledning. s 9 - 21.
 • Nilsen, Ann Christin Eklund; Kalinganireb, Charles; Mabeyoc, Zena Mnasi; Manyamac, William; Ochend, Eric Awich; Revheim, Cecilie; Twikirized, Janestic (2023). Re-imagining social work education in East Africa. Social Work Education. ISSN: 0261-5479. 42 (2). s 169 - 184. doi:10.1080/02615479.2022.2161503.
 • Magnussen, May-Linda; Nilsen, Ann Christin Eklund (2023). Skaping av avvik gjennom fortellinger, samhandling og diskurser. Smith, D.E. (1978). "K is Mentally ill": The Anatomy of a Factual Account.. Sosiologisk analyse. ISBN: 9788245045932. Fagbokforlaget. Kapittel 11.
 • Nilsen, Ann Christin Eklund (2021). Childhood. Norway: Society and Culture. ISBN: 9788202566487. Cappelen Damm Akademisk.
 • Kimathi, Eric; Nilsen, Ann Christin Eklund (2021). Managing categories: The role of social technology in kindergarten teachers’ work to promote early intervention and integration. Contemporary Issues in Early Childhood. ISSN: 1463-9491. s 1 - 13. doi:10.1177/14639491211045419.
 • Steen-Johnsen, Tale; Dulieu, Nicole; Nilsen, Ann Christin Eklund (2021). Mothering Practices in Cambodia: Making Sense of Physical Disciplining. Journal of Comparative Social Work. ISSN: 0809-9936. 16 (1). s 38 - 60. doi:10.31265/jcsw.v16i1.368.
 • Nilsen, Ann Christin Eklund (2021). Professional Talk: Unpacking Professional Language. The Palgrave Handbook of Institutional Ethnography. ISBN: 978-3-030-54221-4. Palgrave Macmillan. 19. s 359 - 374.
 • Nilsen, Ann Christin Eklund; Skarpenes, Ove (2021). Quantification and classification in education: What is at stake?. Policy Futures in Education. ISSN: 1478-2103. doi:10.1177/14782103211032049.
 • Nilsen, Ann Christin Eklund; Skarpenes, Ove (2020). Coping with Covid-19. Dugnad: A case of the moral premise of the Norwegian welfare state. International journal of sociology and social policy. ISSN: 0144-333X. s 1 - 14. doi:10.1108/ijssp-07-2020-0263.
 • Nilsen, Ann Christin Eklund; Lund, Rebecca Waters Bolden (2019). Introduction: conditions for doing institutional ethnography in the Nordics. Institutional Ethnography in the Nordic Region. ISBN: 9780429019999. Routledge. 1.
 • Nilsen, Ann Christin Eklund (2019). Making sense of normacy: bridging the gap betweenFoucault and Goffman. Institutional Ethnography in the Nordic Region. ISBN: 9780429019999. Routledge. 7. s 88 - 100.
 • Sørensen, Majken Jul; Nilsen, Ann Christin Eklund; Lund, Rebecca (2019). Resisting the ruling relations: Discovering everyday resistance with Institutional Ethnography. Institutional Ethnography in the Nordic Region. ISBN: 9780429019999. Routledge. 16. s 203 - 213.
 • Nilsen, Ann Christin Eklund; Steen-Johnsen, Tale (2019). The Early childhood care and development mission and the institutional circuit of evidence. Journal of Early Childhood Research. ISSN: 1476-718X. doi:10.1177/1476718X19860558.
 • Nilsen, Ann Christin Eklund; Lund, Rebecca Waters Bolden (2019). Wrapping it all up: Future prospects of IE in the Nordics. Institutional Ethnography in the Nordic Region. ISBN: 9780429019999. Routledge. Final comment. s 214 - 216.
 • Nilsen, Ann Christin Eklund; Hylland, Ole Marius (2018). A Bildung perspective on the Norwegian arts education model. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. ISSN: 1403-3216. 21 (1). s 25 - 47.
 • Nilsen, Ann Christin Eklund; Jane, Woddis (2018). Music for One and All? Music Education Policy in Norway and England. Aesthetics and Politics. A Nordic Perspective on How Cultural Policy Negotiates the Agency of Music and Arts. ISBN: 978-3-319-77854-9. Palgrave Macmillan. 4. s 95 - 135.
 • Nilsen, Ann Christin Eklund (2018). Tidlig innsats. Barnevernets begreper - i bevegelse. ISBN: 9788205503915. Gyldendal Akademisk. 7. s 138 - 155.
 • Nilsen, Ann Christin Eklund (2017). The expansion of early childhood development services and the need to reconceptualize evidence. Contemporary Issues in Early Childhood. ISSN: 1463-9491. 18 (3). s 269 - 280. doi:10.1177/1463949117731021.
 • Nilsen, Ann Christin Eklund (2017). Tverrprofesjonelt samarbeid i lokal tjenesteyting. Tidsskrift for professionsstudier. ISSN: 2446-0273. 13 (25). s 84 - 95. doi:10.7146/tfp.v13i25.96975.
 • Nilsen, Ann Christin Eklund (2017). When texts become action. The institutional circuit of early childhood intervention. European Early Childhood Education Research Journal. ISSN: 1350-293X. 25 (6). s 918 - 929. doi:10.1080/1350293X.2017.1380887.
 • Wærdahl, Randi; Nilsen, Ann Christin Eklund; Svarstad, Christine; Jentoft, Nina (2017). Who’s at risk? Expanding the categorical understanding of children at risk of social exclusion through measures of self-esteem. Nordic Social Work Research. ISSN: 2156-857X. 7 (3). s 201 - 211. doi:10.1080/2156857X.2016.1277254.
 • Nilsen, Ann Christin Eklund (2016). In-between discourses : early intervention and diversity in the Norwegian kindergarten sector. Journal of Comparative Social Work. ISSN: 0809-9936. 11 (1). s 22. doi:10.31265/jcsw.v11i1.136.
 • Nilsen, Ann Christin Eklund; Sagatun, Solveig (2015). Boys`construction of fatherhood when their fathers are absent.. Nordic Social Work Research. ISSN: 2156-857X. 5 (2). s 113 - 128. doi:10.1080/2156857X.2015.1042017.
 • Nilsen, Ann Christin Eklund; Wærdahl, Randi (2014). Gender differences in Norwegian children’s work at home. Childhood. ISSN: 0907-5682. 22 (1). s 53 - 66. doi:10.1177/0907568213518082.
 • Skarpenes, Ove; Nilsen, Ann Christin Eklund (2014). "Making up pupils". Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. (6). s 424 - 439.
 • Cameron, David Lansing; Tveit, Anne Dorthe; Midtsundstad, Jorunn H.; Nilsen, Ann Christin Eklund; Jensen, Hanne Cecilie (2014). An examination of the role and responsibilities of kindergarten in multidisciplinary collaboration on behalf of children with severe disabilities. Journal of Research in Childhood Education. ISSN: 0256-8543. 28 (3). s 344 - 357. doi:10.1080/02568543.2014.912996.
 • Nilsen, Ann Christin Eklund; Wærdahl, Randi (2014). Formal Learning: Creating a Sense of Coherence and Direction in the Disrupted Lives of Unaccompanied Minors. Nordic work with traumatised refugees: Do we really care. ISBN: 9781443861366. Cambridge Scholars Publishing. Part 5, chapter 5. s 261 - 274.
 • Skarpenes, Ove; Nilsen, Ann Christin Eklund (2014). Regional Gender Inequality in the Norwegian Culture of Equality. Gender Issues. ISSN: 1098-092X. 32 (1). s 39 - 56. doi:10.1007/s12147-014-9131-0.
 • Nilsen, Ann Christin Eklund; Lind, Emma (2013). Barns kulturbruk. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. ISSN: 1403-3216. 2s 294 - 314.
 • Nilsen, Ann Christin Eklund; Wærdahl, Randi (2013). Gender differences in children's work at home. Childhood. ISSN: 0907-5682. doi:10.1177/0907568213518082.
 • Nilsen, Ann Christin Eklund (2013). Når barnehagepersonalet melder bekymring til barnevernet. Det nye barnevernet. ISBN: 978-82-15-02236-9. Universitetsforlaget. 7. s 142 - 160.
 • Nilsen, Ann Christin Eklund; Wærdahl, Randi (2013). Som mor, så datter?. Likestilling 2013. Kunnskap og innovasjon på Agder. ISBN: 978-82-92712-77-1. Portal forlag. Kapittel. s 44 - 58.
 • Nilsen, Ann Christin Eklund (2011). Veier til kritisk refleksjon over rollen som koordinator. Kritisk refleksjon i sosialt arbeid. ISBN: 9788215018881. Universitetsforlaget. Kapittel 8. s 127 - 140.
 • Magnussen, May-Linda; Nilsen, Ann Christin Eklund (2023). Erfaringer med institusjonell etnografi. ISBN: 9788202714840. Cappelen Damm Akademisk. s 289.
 • Nilsen, Ann Christin Eklund; Breimo, Janne Paulsen (2023). Institusjonell etnografi. En innføring.. ISBN: 978-82-15-02916-0. Universitetsforlaget. s 134.
 • Lund, Rebecca Waters Bolden; Nilsen, Ann Christin Eklund (2019). Institutional Ethnography in the Nordic Region. ISBN: 9780429019999. Routledge. s 244.
 • Nilsen, Ann Christin Eklund (2023). Doing Institutional Ethnpgraphy: An Introduction.
 • Nilsen, Ann Christin Eklund (2023). Doing institutional ethnography: an introduction.
 • Nilsen, Ann Christin Eklund (2023). Parenting interventions in ECD. An argument for “conversational” indigenization.

Sist endret: 22.04.2022 08:04