0
Hopp til hovedinnhold

Anna Cecilie Eye Færavaag

Seniorrådgiver

Personal/ HR

 
Kontor:
9I275 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )
Kontortid:
08.30 - 15.30

ARBEIDSOPPGAVER

 • Rekruttering
  • faste stillinger
  • midlertidige stillinger >20 %
  • administrative ansettelser med varighet maksimum 6 mnd.
  • bestilling av bruker, PC-pakker, kontortelefon og kontornøkkel
  • opplæring av nyansatte i adminstrative systemer som ESS og Innaskjærs
  • formidling av diverse nyttig informasjon til nyansatte som fastlegeordning mm
 • Sykefravær
  • forebyggende rådgivning ved fare for arbeidstaker å bli sykmeldt
  • oppfølging internt (oppfølgingssamtaler) og mot NAV (dialogsamtaler)
 • Rådgivning
  • rekruttering
  • permisjoner
  • fravær
  • medarbeidersamtalen/ utviklingssamtalen
  • seniorsamtaler
  • andre personalrelaterte spørsmål
 • AACSB
  • bistand til Std. 15 "Qualifications, research and outreach"

UTDANNELSE

 • Cand. Scient./ Hovedfag, Nevrofysiologi, NTNU 1999

KURS/ SERTIFIKATER

 • sertifisert i Jungiansk Type Index, Personlighetstest (JTI), Optimas organisajonspsykologer 2014
 • prosessleder innen Langtidsfriskkonseptet 
 • prosjektkoordinering
 • HMS-kurs for ledere

Arbeidserfaring

 • 2016 - : Seniorrådgiver, persoanl/HR, Handelshøyskolen, UiA 
 • 2009-2016: Organisasjonsutvikler/HR, NorgesEnergi AS
  • utvikling, implementering og levendegjøring av ny visjon og verdieri i tråd med selskapets forretnigsmodellen og misjon
  • utvikling og implementering av mal og metode for utviklingssamtalen
  • utvikling av superbrukerkurs innen kundebehandling, service og salg
  • erfaring med styrearbeid som styresekretær
  • samarbeid med Inkulderende Arbeidsliv (IA) og BHT for å øke nærværet
   • utvikling av skreddersøm for oppfølging av ulike grupper/ ulike livssituasjoner
   • utvikling av gruppeoppfølging/ program for avdelinger med lav nærværsprosent over lengre tid
   • utvikling av et variert tilbud av alternative arbeidsoppgaver ved redusert arbeidsevne
 • 20067-2009: Produktsepesialist, Pfizer AS
 • 2004-2006: PhD-stipendiat, Universitetet i Oslo
 • 1999-2004: Produktspesialist, Janssen Cilag AS

https://www.linkedin.com/feed/

Sist endret: 27.06.2019 10:06