0
Hopp til hovedinnhold

Anita Øgård-Repål

Universitetslektor

Universitetslektor

 
Kontor:
C4094 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Jeg er utdannet sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Jeg har en master i helsefremmende arbeid fra Høgskolen i Vestfold. I tillegg har jeg sosiologi mellomfag, med sosial ulikhet som fordypning. Min arbeidserfaring har jeg fra psykisk helse, Sørlandet Sykehus HF. I tillegg har jeg arbeidserfaring fra Kreftforeningen og NAV Aust-Agder.

Jeg ble ansatt som universitetslektor ved institutt for helse- og sykepleievitenskap, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap i august 2015.

Faglige interesser

Faglig er jeg spesielt engasjert i psykisk helse og hvordan helsefremmende strategier kan knyttes opp mot dette feltet.  Folkehelse og sosial ulikhet er noe som alltid gjør meg engasjert og nysgjerrig.

Jeg underviser innenfor pyskisk helse på Bacheleor i sykepleie. I tillegg underviser jeg i faget sosiologi og sosialantropologi for samme studentgruppe.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Øgård-Repål, Anita De Presno, Åsne Knutson Fossum, Mariann (2018). Simulation with standardized patients to prepare undergraduate nursing students for mental health clinical practice: An integrative literature review. Nurse Education Today. ISSN: 0260-6917. 66 (2018). s 149 - 157. doi:10.1016/j.nedt.2018.04.018.
  • Øgård-Repål, Anita Strand, Ståle Arvill Karlsen, Tor-Ivar (2017). Karakterpress, kroppspress og gjengpress - Fokusgruppeintervju av jenter i 9. klassetrinn etter funn fra Ungdata undersøkelsen. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 14 (2). s 109 - 120. doi:10.18261/issn.1504-3010-2017-02-03.
  • De Presno, Åsne Knutson Øgård-Repål, Anita Fossum, Mariann (2018). "Simulering som forberedelse til praksis i psykisk helsearbeid".
  • De Presno, Åsne Knutson Øgård-Repål, Anita Fossum, Mariann (2018). Students` experiences of simulation with standardized patients used to prepare them for mental health nursing clinical practice..
  • Illeris, Helene Anundsen, Tormod Wallem Valberg, Tony Svingen-Austestad, Anna Skregelid, Lisbet Amundsen, Even Lynne Kvist, Per Øgård-Repål, Anita Hansen, Linda Iren Mihaila Dalgård, Lene Fossnes, Anne-May Näumann, Ragnhild (2018). BEBO.
  • De Presno, Åsne Knutson Øgård-Repål, Anita (2017). "Simulering i psykisk helse".

Sist endret: 8.11.2018 06:11

Send studiet på mail