Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Anita Øgård-Repål

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
C4067 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Jeg er utdannet sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Jeg har en master i helsefremmende arbeid fra Høgskolen i Vestfold. I tillegg har jeg sosiologi mellomfag, med sosial ulikhet som fordypning. Min arbeidserfaring har jeg fra psykisk helse, Sørlandet Sykehus HF. I tillegg har jeg arbeidserfaring fra Kreftforeningen og NAV Aust-Agder.

Jeg ble ansatt som universitetslektor ved institutt for helse- og sykepleievitenskap, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap i august 2015.

Faglige interesser

Faglig er jeg spesielt engasjert i psykisk helse og hvordan helsefremmende strategier kan knyttes opp mot dette feltet.  Folkehelse og sosial ulikhet er noe som alltid gjør meg engasjert og nysgjerrig.

Jeg underviser innenfor pyskisk helse på Bacheleor i sykepleie. I tillegg underviser jeg i faget sosiologi og sosialantropologi for samme studentgruppe.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Øgård-Repål, Anita; Berg, Rigmor; Skogen, Vegard; Fossum, Mariann (2022). Peer support in an outpatient clinic for people living with human immunodeficiency virus: a qualitative study of service users’ experiences. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 22 (1). doi:10.1186/s12913-022-07958-8.
 • Øgård-Repål, Anita; Berg, Rigmor; Skogen, Vegard; Fossum, Mariann (2022). “They make a difference”: a qualitative study of providers’ experiences of peer support in outpatient clinics for people living with HIV. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 22doi:10.1186/s12913-022-08810-9.
 • De Presno, Åsne Knutson; Øgård-Repål, Anita; Fossum, Mariann (2021). Simulations with standardized patients for nursing students in preparation for clinical placements in mental health care. Clinical Simulation in Nursing. ISSN: 1876-1399. 54s 70 - 76. doi:10.1016/j.ecns.2021.01.009.
 • Øgård-Repål, Anita; De Presno, Åsne Knutson; Fossum, Mariann (2018). Simulation with standardized patients to prepare undergraduate nursing students for mental health clinical practice: An integrative literature review. Nurse Education Today. ISSN: 0260-6917. 66 (2018). s 149 - 157. doi:10.1016/j.nedt.2018.04.018.
 • Øgård-Repål, Anita; Strand, Ståle Arvill; Karlsen, Tor-Ivar (2017). Karakterpress, kroppspress og gjengpress - Fokusgruppeintervju av jenter i 9. klassetrinn etter funn fra Ungdata undersøkelsen. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 14 (2). s 109 - 120. doi:10.18261/issn.1504-3010-2017-02-03.
 • Øgård-Repål, Anita; Fossum, Mariann; Skogen, Vegard; Berg, Rigmor (2023). Kan livskvaliteten til de som lever med hiv påvirkes av å treffe andre som lever med hiv?.
 • Antonini, Marcela; Vettore, Mario Vianna; Øgård-Repål, Anita; Rocha, Daniel Macêdo; De Alencar, Karyanna Alves; Elias, Henrique Ciabotti; Gomes, Júlia Freitas; Santana, Rodrigo Carvalho; Gir, Elucir; Reis, Renata Karina (2023). Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorrhoeae em usuários de PrEP: comparação entre diferentes sítios anatômicos.
 • Johnsen, Hege Mari; Ersfjord, Ellen Margrete Iveland; Øgård-Repål, Anita; Fangen, Kim (2023). HVORDAN SIKRE BRUKERINVOLVERING I UTVIKLINGEN AV DIGITAL HJEMMEOPPFØLGING.
 • Johnsen, Hege Mari; Øgård-Repål, Anita (2023). From user-controlled outpatient clinic to user-controlled digital follow-up of patients with HIV .
 • Øgård-Repål, Anita (2023). Treatment improved when people with HIV supported each other.
 • Øgård-Repål, Anita (2023). Når mennesker som er syke, støtter hverandre, blir behandlingen bedre.
 • Øgård-Repål, Anita (2023). Hjelp fra frivillige med hiv gjør sykehusene bedre.
 • Øgård-Repål, Anita (2023). Likepersonsarbeid ved poliklinikk for mennesker som lever med HIV.
 • Johnsen, Hege Mari; Øgård-Repål, Anita; Martinez, Santiago; Fangen, Kim (2023). Presentasjon: Erfaring fra pilotering av digitale pasientforløp for pasienter med humant immunsvikt virus (HIV) - en kvalitativ studie.
 • Johnsen, Hege Mari; Øgård-Repål, Anita; Martinez, Santiago; Fangen, Kim; Ersfjord, Ellen Margrete Iveland (2023). WORKSHOP: Digital transformation of outpatient clinics: lessons learned from a Norwegian HIV clinic.

Sist endret: 11.10.2023 15:10