0
Hopp til hovedinnhold

Anita Øgård-Repål

Universitetslektor

Universitetslektor

 
Kontor:
C4064 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Jeg er utdannet sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Jeg har en master i helsefremmende arbeid fra Høgskolen i Vestfold. I tillegg har jeg sosiologi mellomfag, med sosial ulikhet som fordypning. Min arbeidserfaring har jeg fra psykisk helse, Sørlandet Sykehus HF. I tillegg har jeg arbeidserfaring fra Kreftforeningen og NAV Aust-Agder.

Jeg ble ansatt som universitetslektor ved institutt for helse- og sykepleievitenskap, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap i august 2015.

Faglige interesser

Faglig er jeg spesielt engasjert i psykisk helse og hvordan helsefremmende strategier kan knyttes opp mot dette feltet.  Folkehelse og sosial ulikhet er noe som alltid gjør meg engasjert og nysgjerrig.

Jeg underviser innenfor pyskisk helse på Bacheleor i sykepleie. I tillegg underviser jeg i faget sosiologi og sosialantropologi for samme studentgruppe.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Øgård-Repål Anita, De Presno Åsne Knutson, Fossum Mariann, Simulation with standardized patients to prepare undergraduate nursing students for mental health clinical practice: An integrative literature review (2018). Nurse Education Today . ISSN 0260-6917. 66 (2018), s 149 - 157 doi: 10.1016/j.nedt.2018.04.018
  • Øgård-Repål Anita, Strand Ståle Arvill, Karlsen Tor-Ivar, Karakterpress, kroppspress og gjengpress - Fokusgruppeintervju av jenter i 9. klassetrinn etter funn fra Ungdata undersøkelsen (2017). Tidsskrift for psykisk helsearbeid . ISSN 1503-6707. 14 (2), s 109 - 120 doi: 10.18261/issn.1504-3010-2017-02-03
  • De Presno Åsne Knutson, Øgård-Repål Anita, Fossum Mariann, "Simulering som forberedelse til praksis i psykisk helsearbeid" (2018).
  • De Presno Åsne Knutson, Øgård-Repål Anita, Fossum Mariann, Students` experiences of simulation with standardized patients used to prepare them for mental health nursing clinical practice. (2018).
  • Illeris Helene, Anundsen Tormod Wallem, Valberg Tony, Svingen-Austestad Anna, Skregelid Lisbet, Amundsen Even Lynne, Kvist Per, Øgård-Repål Anita, Hansen Linda Iren Mihaila, Dalgård Lene, Fossnes Anne-May, Näumann Ragnhild, BEBO (2018).
  • Øgård-Repål Anita, De Presno Åsne Knutson, Fossum Mariann, Simulation with standardized patients to prepare undergraduate nursing students for mental health clinical practice: An integrative literature review (2018). Nurse Education Today . ISSN 0260-6917. 66 (2018), s 149 - 157 doi: 10.1016/j.nedt.2018.04.018
  • De Presno Åsne Knutson, Øgård-Repål Anita, "Simulering i psykisk helse" (2017).
  • Øgård-Repål Anita, Strand Ståle Arvill, Karlsen Tor-Ivar, Karakterpress, kroppspress og gjengpress - Fokusgruppeintervju av jenter i 9. klassetrinn etter funn fra Ungdata undersøkelsen (2017). Tidsskrift for psykisk helsearbeid . ISSN 1503-6707. 14 (2), s 109 - 120 doi: 10.18261/issn.1504-3010-2017-02-03

Sist endret: 8.11.2018 06:11

Send studiet på mail