0
Hopp til hovedinnhold

Anette Ringen Rosenberg

Stipendiat

 
Kontor:
53A114 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )

Faglige interesser

Jeg er stipendiat i samfunnsfagdidaktikk. Mitt doktogradsprosjekt "Menneskerettighetsopplæring i barnehagen - et aksjonsforskningsprosjekt" fokuserer på menneskrettighetsopplæring i barnehagen og på hvilke måter menneskerettighetsopplæringen i fagområdet Nærmiljø og Samfunn kan bidra til å motvirke diskriminering og rasialisering i barnehagen. 

Mine faglige interesser inkluderer spørsmål knyttet til barnehagens faglige innhold, særlig i tilknytning til samfunnsfaget med fokus på menneskerettigheter, diskriminering, mangfold og inkludering. Jeg er også interessert i barndomssosiologiske perspektiver og særlig på barns agency og hvordan barndom oppleves og erfares ulikt i ulike deler av verden. 

Utdanning

2016-2018 Mphil in Childhood Studies

2013-2016 Bachelor i barnehagelærer med kunstfaglig profil 

Arbeidserfaring

2018-2019 Pedagogisk leder Forneburingen barnehage

2017/2018 Førskolelærer sykehusbarnehagen St.Olavs Hospital 

 

Prosjekter

Menneskerettigheter i barnehagen - et aksjonsforskningsprosjekt om menneskrettighesopplæring 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Rosenberg, Anette Ringen (2020). Menneskerettighetsopplæring i barnehagen – et aksjonsforskningsprosjekt.
  • Rosenberg, Anette Ringen (2019). Developing social studies competency from early childhood.
  • Rosenberg, Anette Ringen (2019). New insight into profiled kindergartens.
  • Rosenberg, Anette Ringen (2018). Profiled kindergartens - a blessing or a curse?.

Sist endret: 19.08.2020 12:08