Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Anette Ringen Rosenberg

Tilknyttet UIA

 
Kontor:
53A114 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )

Faglige interesser

Jeg er stipendiat i samfunnsfagdidaktikk. Mitt doktogradsprosjekt "Menneskerettighetsopplæring i barnehagen" retter fokuset mot den ideologiske og formelle læreplanen til menneskerettighetsopplæring for barnehagebarn. Jeg stiller spørsmål til den rettighetsopplæringen som formidles fra den ideologiske dimensjonen og ser den i forhold til den formelle læreplanen. Jeg diskuterer også implikasjonene dette har for barns samfunnsfaglige erfaringer og for barnehagelærerens kunnskaper. 

Mine faglige interesser inkluderer spørsmål knyttet til barnehagens faglige innhold, særlig i tilknytning til samfunnsfaget (fagområde Nærmiljø og Samfunn) med fokus på menneskerettigheter, diskriminering, mangfold og inkludering. Jeg er også interessert i barndomssosiologiske perspektiver og særlig på barns agency og hvordan barndom oppleves og erfares ulikt i ulike deler av verden. 

Utdanning

2016-2018 Mphil in Childhood Studies

2013-2016 Bachelor i barnehagelærer med kunstfaglig profil 

Arbeidserfaring

2018-2019 Pedagogisk leder Forneburingen barnehage

2017/2018 Førskolelærer sykehusbarnehagen St.Olavs Hospital 

Sosiale medier

Research gate: https://www.researchgate.net/profile/Anette-Ringen-Rosenberg 

Prosjekter

Menneskerettigheter i barnehagen  

Vitenskapelige publikasjoner

  • Hidle, Kari-Mette Walmann; Rosenberg, Anette Ringen (2023). Menneskerettigheter som begynneropplæring i samfunnsfag, en lærebokanalyse.
  • Hidle, Kari-Mette Walmann; Rosenberg, Anette Ringen (2023). Menneskerettigheter som begynneropplæring i samfunnsfag.
  • Rosenberg, Anette Ringen (2022). Rammeverk for å diskutere og evaluere menneskerettighetsopplæring i barnehagen og småskolen.
  • Rosenberg, Anette Ringen (2022). Children as human rights activists?.
  • Rosenberg, Anette Ringen (2022). Månedens ph.d.
  • Rosenberg, Anette Ringen (2021). Citizenship in Human Rights Education - A Critical Analysis of the Child as a Citizen in Learning Materials Produced by NGOs for ECEC.
  • Sandvik, Kristin Bergtora; Dugard, Jackie; Krutzinna, Jenny; Rosenberg, Anette Ringen; Otiene, Andrew; Tindstad, Marie; Cortês, Ana (2021). Rethinking digitalization and the right to education post-COVID-19..
  • Rosenberg, Anette Ringen (2021). Human Rights Education in Social Studies for ECEC - A critical look at ECEC children as human rights activists – education for human rights..
  • Rosenberg, Anette Ringen (2020). Menneskerettighetsopplæring i barnehagen – et aksjonsforskningsprosjekt.

Sist endret: 9.12.2021 10:12