0
Hopp til hovedinnhold

Anette Heimdal

Overingeniør

 
Kontor:
D2091 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Utdanning

Master i bygg, konstruksjon
Masteroppgave om standardisering av brokonstruksjoner.

Byggingeniør med studieretning konstruksjonsteknikk
Bacheloroppgave om ultrahøyfast betong i brokonstruksjoner.

Arbeidserfaring

2017 - Overingeniør på bygglaboratoriet, Universitetet i Agder

2015 - 2017 Vitenskaplig assistent, Universitetet i Agder

2015 - Forskningsaktiv student

Faglige interesser

BYG101 - Teknisk design

BYG405 - High Performance Materials

BYG406 - Structural Design of Prestressed Concrete

BYG110 - Statikk og fasthetslære

Veiledning av bachelor- og masteroppgaver

Prosjekter

Samarbeid med Nye Veier om reduksjon av utslipp i veiinfrastruktur og prefabrikering og industrialisering. 

Sist endret: 28.09.2018 08:09

Send studiet på mail