0
Hopp til hovedinnhold

Anette Heimdal

Overingeniør

 
Kontor:
D2091 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Utdanning

Master i bygg, konstruksjon
Masteroppgave om standardisering av brokonstruksjoner.

Byggingeniør med studieretning konstruksjonsteknikk
Bacheloroppgave om ultrahøyfast betong i brokonstruksjoner.

Arbeidserfaring

2017 - Overingeniør på bygglaboratoriet, Universitetet i Agder

2015 - 2017 Vitenskaplig assistent, Universitetet i Agder

2015 - Forskningsaktiv student

Faglige interesser

BYG101 - Teknisk design

BYG405 - High Performance Materials

BYG406 - Structural Design of Prestressed Concrete

BYG110 - Statikk og fasthetslære

Veiledning av bachelor- og masteroppgaver

Prosjekter

Samarbeid med Nye Veier om reduksjon av utslipp i veiinfrastruktur og prefabrikering og industrialisering. 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Larsen, Ingrid Lande; Heimdal, Anette; Norheim, Thomas (2018). Industrial driven student research; A case study on the potential for industrializing construction of bridges. Proceedings of E&PDE 2018 - 20th International Conference on Engineering and Product Design Education, Diversity or Conformity, Dyson School of Engineering, Imperial College, London. 6th - 7th September 2018. ISBN: 9781912254026. The Design Society. Collaboration and Industrial Involvement n Design and Engineering Education. s 187 - 192.
  • Thorstensen, Rein Terje; Heimdal, Anette; Larsen, Ingrid Lande; Hansen, Henrik Aas (2016). LCC and Carbon Footprint of Bridge made from locally produced UHPC, compared to Standard Concrete. Ultra-High Performance Concrete and High Performance Construction Materials. ISBN: 9783737600941. Kassel University Press GmbH. chapter. s 197 - 198.
  • Larsen, Ingrid Lande; Heimdal, Anette; Norheim, Thomas (2018). INDUSTRIAL DRIVEN STUDENT RESEARCH; A CASE STUDY ON THE POTENTIAL FOR INDUSTRIALIZING CONSTRUCTION OF BRIDGES.
  • Larsen, Ingrid Lande; Norheim, Thomas Grevstad; Heimdal, Anette (2017). Standardisering av brokonstruksjoner.
  • Larsen, Ingrid Lande; Heimdal, Anette; Norheim, Thomas (2017). Funn fra undersøkelse om standardisering av brokonstruksjoner for nasjonale hovedveier.
  • Thorstensen, Rein Terje; Larsen, Ingrid Lande; Heimdal, Anette; Hansen, Henrik Aas (2016). LCC and carbon footprint of bridge made from locally produced UHPC, compared to standard concrete.

Sist endret: 28.09.2018 08:09

Send studiet på mail