0
Hopp til hovedinnhold

Andreas Klausen

Postdoktor

 
Kontor:
D3039 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
7.00 : 15.00

Fullførte Bachelor- og Mastergrad i Mekatronikk fra Universitetet i Agder i 2013 og 2015 respektivt.

Faglige interesser

Interessert i signalprosessering, optimalisering, modellering og kunstig intelligens.

Prosjekter

PhD utdanning i Mekatronikk med fokus på tilstandsovervåking på sakteroterende kulelagre. Forventes ferdig mai 2019.

Aktivt medlem i Dynamikk-gruppen (https://www.uia.no/forskning/teknologi-og-realfag/ingenioervitenskap/dynamikk)

Vitenskapelige publikasjoner

 • Hemmer, Martin; Klausen, Andreas; Huynh, Khang; Robbersmyr, Kjell Gunnar; Waag, Tor Inge (2020). Health Indicator for Low-speed Axial Bearings using Variational Autoencoders. IEEE Access. ISSN: 2169-3536. 8s 35842 - 35852. doi:10.1109/ACCESS.2020.2974942.
 • Husebø, Arild Bergesen; Kandukuri, Surya Teja; Klausen, Andreas; Huynh, Khang; Robbersmyr, Kjell Gunnar (2020). Rapid Diagnosis of Induction Motor Electrical Faults using Convolutional Autoencoder Feature Extraction. Proceedings of the European Conference of the Prognostics and Health Management Society (PHME). ISSN: 2325-016X. 5 (1).
 • Klausen, Andreas; Kalaoja, Johannes; Kandukuri, Surya Teja; Robbersmyr, Kjell Gunnar (2020). Sensitivity Analysis Of Online Oil Quality Monitoring For Early Detection Of Water Ingress In Marine Propulsion Systems. Proceedings of the European Conference of the Prognostics and Health Management Society (PHME). ISSN: 2325-016X. 5 (1).
 • Klausen, Andreas; Robbersmyr, Kjell Gunnar (2018). Cross-correlation of whitened vibration signals for low-speed bearing diagnostics. Mechanical systems and signal processing. ISSN: 0888-3270. 118 (1). s 226 - 244. doi:10.1016/j.ymssp.2018.08.048.
 • Klausen, Andreas; Huynh, Khang; Robbersmyr, Kjell Gunnar (2020). Multi-band identification for enhancing bearing fault detection in variable speed conditions. Mechanical systems and signal processing. ISSN: 0888-3270. 139doi:10.1016/j.ymssp.2019.106422.
 • Hemmer, Martin; Klausen, Andreas; Huynh, Khang; Robbersmyr, Kjell Gunnar; Waag, Tor Inge (2019). Simulation-driven Deep Classification of Bearing Faults from Raw Vibration Data. International Journal of Prognostics and Health Management. ISSN: 2153-2648. 10
 • Kandukuri, Surya Teja; Klausen, Andreas; Huynh, Khang; Robbersmyr, Kjell Gunnar (2018). Fault diagnostics of wind turbine electric pitch systems using sensor fusion approach. Journal of Physics: Conference Series (JPCS). ISSN: 1742-6588. 1037 (3). doi:10.1088/1742-6596/1037/3/032036.
 • Klausen, Andreas; Huynh, Khang; Robbersmyr, Kjell Gunnar (2018). Novel Threshold Calculations for Remaining Useful Lifetime Estimation of Rolling Element Bearings. Proceedings 2018 XIII International Conference on Electrical Machines (ICEM). ISBN: 978-1-5386-2477-7. IEEE. Fault diagnosis. s 1912 - 1918.
 • Klausen, Andreas; Folgerø, Roy Werner; Robbersmyr, Kjell Gunnar; Karimi, Hamid Reza (2017). Accelerated Bearing Life-time Test Rig Development for Low Speed Data Acquisition. Modeling, Identification and Control. ISSN: 0332-7353. 38 (3). s 143 - 156. doi:10.4173/mic.2017.3.4.
 • Klausen, Andreas; Robbersmyr, Kjell Gunnar; Karimi, Hamid Reza (2017). Autonomous Bearing Fault Diagnosis Method based on Envelope Spectrum. IFAC-PapersOnLine. ISSN: 2405-8963. 50 (1). s 13378 - 13383. doi:10.1016/j.ifacol.2017.08.2262.
 • Tørdal, Sondre Sanden; Klausen, Andreas; Karimi, Hamid Reza; Robbersmyr, Kjell G; Jecmenica, Mladen; Melteig, Ole (2015). An Application of Image Processing in Vehicle Crash Motion Detection from High Frame Rate Video. International Journal of Innovative Computing, Information and Control. ISSN: 1349-4198. 11 (5). s 1667 - 1680.
 • Tørdal, Sondre Sanden; Klausen, Andreas; Bak, Morten Kollerup (2015). Experimental System Identification and Black Box Modeling of Hydraulic Directional Control Valve. Modeling, Identification and Control. ISSN: 0332-7353. 35 (4). s 225 - 235. doi:10.4173/mic.2015.4.3.
 • Klausen, Andreas; Tørdal, Sondre Sanden; Karimi, Hamid Reza; Robbersmyr, Kjell G; Jecmenica, Mladen; Melteig, Ole (2014). Firefly optimization and mathematical modeling of a vehicle crash test based on single-mass. Journal of Applied Mathematics. ISSN: 1110-757X. 2014doi:10.1155/2014/150319.
 • Klausen, Andreas; Tørdal, Sondre Sanden; Karimi, Hamid Reza; Robbersmyr, Kjell G; Jecmenica, Mladen; Melteig, Ole (2014). Mathematical Modeling and Optimization of a Vehicle Crash Test based on a Single-Mass. 11th World Congress on Intelligent Control and Automation (WCICA 2014). ISBN: 978-1-4799-5825-2. IEEE conference proceedings. -. s 3588 - 3593.
 • Tørdal, Sondre Sanden; Klausen, Andreas; Karimi, Hamid Reza; Robbersmyr, Kjell G; Jecmenica, Mladen; Melteig, Ole (2014). On Detection of Yaw and Roll Angle Information for Vehicle Oblique Crash using Hough Transform. 11th World Congress on Intelligent Control and Automation (WCICA 2014). ISBN: 978-1-4799-5825-2. IEEE conference proceedings. -. s 5951 - 5955.
 • Ismail, Mohamed A. A.; Klausen, Andreas (2018). Multiple Defect Size Estimation of Rolling Bearings using Autonomous Diagnosis and Vibrational Jerk.

Sist endret: 5.08.2019 10:08