0
Hopp til hovedinnhold

Andreas Klausen

Postdoktor

 
Kontor:
D3039 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
7.00 : 15.00

Fullførte Bachelor- og Mastergrad i Mekatronikk fra Universitetet i Agder i 2013 og 2015 respektivt.

Faglige interesser

Interessert i signalprosessering, optimalisering, modellering og kunstig intelligens.

Prosjekter

PhD utdanning i Mekatronikk med fokus på tilstandsovervåking på sakteroterende kulelagre. Forventes ferdig mai 2019.

Aktivt medlem i Dynamikk-gruppen (https://www.uia.no/forskning/teknologi-og-realfag/ingenioervitenskap/dynamikk)

Vitenskapelige publikasjoner

 • Hemmer, Martin; Klausen, Andreas; Huynh, Khang; Robbersmyr, Kjell Gunnar; Waag, Tor Inge (2020). Health Indicator for Low-speed Axial Bearings using Variational Autoencoders. IEEE Access. ISSN: 2169-3536. 8s 35842 - 35852. doi:10.1109/ACCESS.2020.2974942.
 • Klausen, Andreas; Huynh, Khang; Robbersmyr, Kjell Gunnar (2020). Multi-band identification for enhancing bearing fault detection in variable speed conditions. Mechanical systems and signal processing. ISSN: 0888-3270. 139doi:https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2019.106422.
 • Klausen, Andreas; Robbersmyr, Kjell Gunnar (2018). Cross-correlation of whitened vibration signals for low-speed bearing diagnostics. Mechanical systems and signal processing. ISSN: 0888-3270. 118 (1). s 226 - 244. doi:10.1016/j.ymssp.2018.08.048.
 • Klausen, Andreas; Huynh, Khang; Robbersmyr, Kjell Gunnar (2019). Multi-band identification for enhancing bearing fault detection in variable speed conditions. Mechanical systems and signal processing. ISSN: 0888-3270. doi:10.1016/j.ymssp.2019.106422.
 • Hemmer, Martin; Klausen, Andreas; Huynh, Khang; Robbersmyr, Kjell Gunnar; Waag, Tor Inge (2019). Simulation-driven Deep Classification of Bearing Faults from Raw Vibration Data. International Journal of Prognostics and Health Management. ISSN: 2153-2648. 10
 • Kandukuri, Surya Teja; Klausen, Andreas; Huynh, Khang; Robbersmyr, Kjell Gunnar (2018). Fault diagnostics of wind turbine electric pitch systems using sensor fusion approach. Journal of Physics: Conference Series. ISSN: 1742-6588. 1037 (3). doi:10.1088/1742-6596/1037/3/032036.
 • Klausen, Andreas; Huynh, Khang; Robbersmyr, Kjell Gunnar (2018). Novel Threshold Calculations for Remaining Useful Lifetime Estimation of Rolling Element Bearings. Proceedings 2018 XIII International Conference on Electrical Machines (ICEM). ISBN: 978-1-5386-2477-7. IEEE. Fault diagnosis. s 1912 - 1918.
 • Klausen, Andreas; Folgerø, Roy Werner; Robbersmyr, Kjell Gunnar; Karimi, Hamid Reza (2017). Accelerated Bearing Life-time Test Rig Development for Low Speed Data Acquisition. Modeling, Identification and Control. ISSN: 0332-7353. 38 (3). s 143 - 156. doi:10.4173/mic.2017.3.4.
 • Klausen, Andreas; Robbersmyr, Kjell Gunnar; Karimi, Hamid Reza (2017). Autonomous Bearing Fault Diagnosis Method based on Envelope Spectrum. IFAC-PapersOnLine. ISSN: 2405-8963. 50 (1). s 13378 - 13383. doi:10.1016/j.ifacol.2017.08.2262.
 • Tørdal, Sondre Sanden; Klausen, Andreas; Karimi, Hamid Reza; Robbersmyr, Kjell G; Jecmenica, Mladen; Melteig, Ole (2015). An Application of Image Processing in Vehicle Crash Motion Detection from High Frame Rate Video. International Journal of Innovative Computing, Information and Control. ISSN: 1349-4198. 11 (5). s 1667 - 1680.
 • Tørdal, Sondre Sanden; Klausen, Andreas; Bak, Morten Kollerup (2015). Experimental System Identification and Black Box Modeling of Hydraulic Directional Control Valve. Modeling, Identification and Control. ISSN: 0332-7353. 35 (4). s 225 - 235. doi:10.4173/mic.2015.4.3.
 • Klausen, Andreas; Tørdal, Sondre Sanden; Karimi, Hamid Reza; Robbersmyr, Kjell G; Jecmenica, Mladen; Melteig, Ole (2014). Firefly optimization and mathematical modeling of a vehicle crash test based on single-mass. Journal of Applied Mathematics. ISSN: 1110-757X. 2014doi:10.1155/2014/150319.
 • Klausen, Andreas; Tørdal, Sondre Sanden; Karimi, Hamid Reza; Robbersmyr, Kjell G; Jecmenica, Mladen; Melteig, Ole (2014). Mathematical Modeling and Optimization of a Vehicle Crash Test based on a Single-Mass. 11th World Congress on Intelligent Control and Automation (WCICA 2014). ISBN: 978-1-4799-5825-2. IEEE conference proceedings. -. s 3588 - 3593.
 • Tørdal, Sondre Sanden; Klausen, Andreas; Karimi, Hamid Reza; Robbersmyr, Kjell G; Jecmenica, Mladen; Melteig, Ole (2014). On Detection of Yaw and Roll Angle Information for Vehicle Oblique Crash using Hough Transform. 11th World Congress on Intelligent Control and Automation (WCICA 2014). ISBN: 978-1-4799-5825-2. IEEE conference proceedings. -. s 5951 - 5955.
 • Ismail, Mohamed A. A.; Klausen, Andreas (2018). Multiple Defect Size Estimation of Rolling Bearings using Autonomous Diagnosis and Vibrational Jerk.

Sist endret: 5.08.2019 10:08