0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
J2044 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Utdanning

Årsenhet i matematikk fra NTNU (2011-2012)

Mastergrad i matematikkdidaktikk fra Universitetet i Agder (2013-2017), inkludert PPU (2014/15)

Undervisning

MA-926 Tallforståelse, algebra og funksjoner (høsten 2016, høsten 2017 og høsten 2018)

MA-927 Geometri, statistikk, sannsynlighet og begynneropplæring (våren 2017, våren 2018 og våren 2019)

MA-150 Algebra (høsten 2017 og høsten 2018)

MA-173 Innføringsemne i matematikk for skolen (våren 2018)

PED-233 og PED 234 Koordinering og veiledning av bacheloroppgaver i matematikkdidaktikk (våren 2018)

Arbeidserfaring

2015-2017: Jeg har jobbet med voksenopplæring i matematikk, hjelpelærer for økonomistudenter i statistikk, forkurs i matematikk for lærerutdanningene og veileder på drop-in senteret til MatRIC. Jeg har også bidratt i et prosjekt finansiert av språkrådet for å opparbeide en database av norske fagbegrepet i matematikk.

August 2017 - desember 2018: Universitetslektor i matematikkdidaktikk ved universitetet i agder

Januar 2019 - dd.: Stipendiat ved universitetet i agder

Faglige interesser

Jeg forsker på sosiale aspekter ved skolematematikken og populariseringen av matematikk. Vi er omgitt av matematikk i ulike former (kreative datavisualiseringer i nyhetsbildet; sammensatte grafer og tabeller i værvarslingene; big-data analyser på sosiale medier, mm.) men likevel oppleves skolematematikken som lite nyttig. Hvilke utfordringer finnes, og hvordan kan de imøtekommes?

Utvalgte publikasjoner

Wiik, A og Vos, P. (2019). "I want a high-educated job that pays well and is fun": Secondary students' reasons for selecting the advanced mathematics course. Paper accepted for presentation at CERME11.

Wiik, A og Vos, P. (2018). Hvofor lære om logaritmer? Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning, 4(29), 7-12

Vitenskapelige publikasjoner

Sist endret: 16.01.2019 20:01

Send studiet på mail