Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Anders Wiik

Universitetslektor

 
Kontor:
JU059 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Utdanning

Årsenhet i matematikk fra NTNU (2011-2012)

Mastergrad i matematikkdidaktikk fra Universitetet i Agder (2013-2017), inkludert PPU (2014/15)

Undervisning

MA-220 Tallteori, geometri, algebra og statistikk (h22)

MA-926 Tallforståelse, algebra og funksjoner (h16, h17, h18, h19)

MA-927 Geometri, statistikk, sannsynlighet og begynneropplæring (v17, v18, v19, v20)

MA-150 Algebra (h17, h18)

MA-173 Innføringsemne i matematikk for skolen (v18)

PED-233 og PED 234 Koordinering og veiledning av bacheloroppgaver i matematikkdidaktikk (v18)

Arbeidserfaring

2015-2017: Jeg har jobbet med voksenopplæring i matematikk, hjelpelærer for økonomistudenter i statistikk, forkurs i matematikk for lærerutdanningene, undervisning i etterutdanning i matematikkdidaktikk og veileder på drop-in senteret til MatRIC. Jeg har også bidratt i et prosjekt finansiert av språkrådet for å opparbeide en database av norske fagbegrepet i matematikk.

August 2017 - desember 2018: Universitetslektor i matematikkdidaktikk, UiA

Januar 2019 - August 2022: Stipendiat, UiA, under veiledning av Pauline Vos og Martin Engebretsen. Fokuset for arbeidet mitt er datavisualiseringer. Datavisualiseringer er komplekse semiotiske og kulturelle artefakter som formidler kvantitativ informasjon i og mellom domener og har betydning for mange menneskers liv. Hva kreves for å lese dem, hva kan de formidle om anvendt matematikk, hvordan gjenspeiler de teknologisk og sosial utvikling, og hvordan lages de?

August 2022 - dd.: Universitetslektor i matematikkdidaktikk, UiA

Vitenskapelige publikasjoner

  • Wiik, Anders (2021). Exploring university students' visual-numeric literacy.
  • Wiik, Anders (2021). Trends in everyday mathematics: The case of newspaper weather forecasts.
  • Wiik, Anders (2021). Trends in everyday mathematics: The case of newspaper weather forecasts.
  • Wiik, Anders (2020). Long lines in science communication: Identities, discursive roles, and relations in Norwegian weather forecasts 1945-2020.
  • Wiik, Anders (2020). Longitudinal research on science communication: Identities and discursive roles in Norwegian weather forecasts 1945-2015.
  • Wiik, Anders; Vos, Pauline (2019). Å lese værmeldingene i norske aviser (1945-2015): Hvilke matematiske ferdigheter forventes?.
  • Wiik, Anders (2019). Mathematization, visualization, communication: Mathematics in the social.

Sist endret: 22.09.2023 10:09