0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
J3033 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Jeg er for tiden tillitsvalgt for PhD-studentene i matematikkdidaktikk ved UiA

Utdanning

Årsenhet i matematikk fra NTNU (2011-2012)

Mastergrad i matematikkdidaktikk fra Universitetet i Agder (2013-2017), inkludert PPU (2014/15)

Undervisning

MA-926 Tallforståelse, algebra og funksjoner (h16, h17, h18, h19)

MA-927 Geometri, statistikk, sannsynlighet og begynneropplæring (v17, v18, v19)

MA-150 Algebra (h17, h18)

MA-173 Innføringsemne i matematikk for skolen (v18)

PED-233 og PED 234 Koordinering og veiledning av bacheloroppgaver i matematikkdidaktikk (v18)

Arbeidserfaring

2015-2017: Jeg har jobbet med voksenopplæring i matematikk, hjelpelærer for økonomistudenter i statistikk, forkurs i matematikk for lærerutdanningene og veileder på drop-in senteret til MatRIC. Jeg har også bidratt i et prosjekt finansiert av språkrådet for å opparbeide en database av norske fagbegrepet i matematikk.

August 2017 - desember 2018: Universitetslektor i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Agder

Januar 2019 - dd.: Stipendiat ved Universitetet i Agder

Faglige interesser

Jeg forsker på sosiale aspekter ved skolematematikken og populariseringen av matematikk. Vi er omgitt av matematikk i ulike former (kreative datavisualiseringer i nyhetsbildet; sammensatte grafer og tabeller i værvarslingene; big-data analyser på sosiale medier, mm.) men likevel oppleves skolematematikken som lite nyttig. Mange studenter blir også overrasket, til og med sjokkert, når de finner ut av at de må gjøre matematikk på universitetet. Hvilke utfordringer finnes, og hvordan kan de imøtekommes?

Utvalgte publikasjoner

Wiik, A og Vos, P. (2019). "I want a high-educated job that pays well and is fun": Secondary students' reasons for selecting the advanced mathematics course. Paper accepted for presentation at CERME11.

Wiik, A og Vos, P. (2018). Hvofor lære om logaritmer? Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning, 4(29), 7-12

Vitenskapelige publikasjoner

  • Wiik, Anders; Vos, Pauline (2019). Å lese værmeldingene i norske aviser (1945-2015): Hvilke matematiske ferdigheter forventes?.
  • Wiik, Anders (2019). Mathematization, visualization, communication: Mathematics in the social.
  • Wiik, Anders; Vos, Pauline (2019). “I want a high-educated job that pays well and is fun”; secondary students’ reasons for selecting the Advanced Mathematics course.
  • Wiik, Anders (2017). Data Vizualizations Through Logarithmic Scales and Plots.

Sist endret: 28.08.2019 10:08