0
Hopp til hovedinnhold

Anders Wiik

Universitetslektor

 
Kontor:
J2044 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Årsenhet i matematikk fra NTNU (2011-2012)

Mastergrad i matematikkdidaktikk fra Universitetet i Agder (2013-2017), inkludert PPU (2014/15)

Undervisning

MA-926 Tallforståelse, algebra og funksjoner (høsten 2016, høsten 2017 og høsten 2018)

MA-927 Geometri, statistikk, sannsynlighet og begynneropplæring (våren 2017 og våren 2018)

MA-150 Algebra (høsten 2017 og høsten 2018)

MA-173 Innføringsemne i matematikk for skolen (våren 2018)

PED-233 og PED 234 Bacheloroppgaver i matematikkdidaktikk (våren 2018)

Jeg har også undervisningserfaring fra voksenopplæring i matematikk

Faglige interesser

Jeg er spesielt interessert i sosiale aspekter ved skolematematikken, herunder spørsmål knyttet til nytteverdi, utvekslingsverdi og kritisk kompetanse. 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Wiik Anders Data Vizualizations Through Logarithmic Scales and Plots (2017).

Ekspertområder

Sist endret: 28.06.2018 11:06

Send studiet på mail