Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Anders Wiik

Universitetslektor

 
Kontor:
JU059 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Utdanning

Årsenhet i matematikk (NTNU, 2011-2012)

Mastergrad i matematikkdidaktikk (Universitetet i Agder, 2013-2017), inkludert PPU (2014/15)

Forskning

Jeg er interessert i matematikkens rolle i samfunnet, bl.a.:

- Hvilken matematikk som trengs for å forstå nyhetene

- Hvordan skolematematikk og hverdagsmatematikk henger sammen 

- Hvordan matematikk former samfunnsinstitusjoner

- Livslang læring

Undervisning

Jeg underviser matematikk og matematikkdidaktikk på alle nivå i lærerutdanningene og veileder bachelor- og masteroppgaver i matematikkdidaktikk.

Jeg er interessert i elevaktive og kreative undervisningsmetoder som vektlegger sosialt relevant tematikk.

Arbeidserfaring

2015-2017: Jeg har jobbet med voksenopplæring i matematikk, hjelpelærer for økonomistudenter i statistikk, forkurs i matematikk for lærerutdanningene, undervisning i etterutdanning i matematikkdidaktikk og veileder på drop-in senteret til MatRIC. Jeg har også bidratt i et prosjekt finansiert av språkrådet for å opparbeide en database av norske fagbegreper i matematikk.

August 2017 - desember 2018: Universitetslektor i matematikkdidaktikk, UiA

Januar 2019 - August 2022: Stipendiat, UiA, under veiledning av Pauline Vos og Martin Engebretsen. Fokuset for arbeidet mitt er datavisualiseringer. Datavisualiseringer er komplekse semiotiske og kulturelle artefakter som formidler kvantitativ informasjon i og mellom domener og har betydning for mange menneskers liv. Hva kreves for å lese dem, hva kan de formidle om anvendt matematikk, hvordan gjenspeiler de teknologisk og sosial utvikling, og hvordan lages de?

August 2022 - dd.: Universitetslektor i matematikkdidaktikk, UiA

Vitenskapelige publikasjoner

  • Wiik, Anders (2024). Værmeldinger og koronadiagrammer: Hva forteller de om hverdagsmatematikk?.
  • Larson, Niclas; Wiik, Anders (2024). Det regner symboler i værmeldingene.
  • Wiik, Anders; Tørresen, Anna Rut (2024). Værmeldingene gjør oss bedre i matte.
  • Wiik, Anders; Tørresen, Anna Rut (2024). Bedre i matte.
  • Wiik, Anders; Tørresen, Anna Rut; Olsen, Aleksandra (2024). Du må være smartere enn du tror når du leser værmeldingen.
  • Wiik, Anders; Christiansen, Atle (2023). – Vêrmeldinga viser at folk kan meir matematikk enn dei trur.
  • Wiik, Anders; Christiansen, Atle (2023). “Weather forecasts show that people know more mathematics than they realise”.
  • Wiik, Anders; Christiansen, Atle (2023). Vêrmeldinga viser at folk kan meir matematikk enn dei trur.
  • Wiik, Anders (2022). Studies on data visualizations in journalistic media from the perspectives of everyday mathematics, visual-numeric literacy and mathematization..

Sist endret: 11.01.2024 21:01