Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Anders Ragnar Örtenblad

Professor

Professor i arbeidslivsvitenskap

 
Kontor:
A163 ( Jon Lilletuns vei 3, Grimstad )

Anders Örtenblad er professor i arbeidslivsvitenskap ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder, Norge. Han har en bachelorgrad i personalarbeid/HRM fra Göteborgs universitet, Sverige, og har en doktorgrad i bedriftsøkonomi fra Göteborgs universitet, Sverige.

Örtenblad er medlem av redaktørråd for tidskriftene Management Learning og International Journal of Management Reviews.

Forskningen, som hovedsakelig (men ikke eksklusivt) har sett på lærende organisasjoner og organisatorisk læring, management-idéer og -måter, management- og ledelsesutdanning, og metaforer, har resultert i publikasjoner i tidsskrifter som «Human Relations», «Management Learning» og «International Journal of Management Reviews». Han har også vært redaktør for flere bøker, som har blitt publisert av forlag som Edward Elgar Publishing, Oxford University Press, Palgrave Macmillan, Routledge og Sage.  

Örtenblad har tidligere arbeidet ved et annet universitet i Norge, ved et britisk universitet i Kina, samt ved flere universiteter og høgskoler i Sverige. Han har et stort internasjonalt nettverk.

Undervisning

Nåværende:

- Teamledelse og organisasjonslæring, Industriell økonomi og teknologiledelse, masterprogram, Innovasjon og kunnskapsutvikling, masterprogram, UiA;

- Læring og innovasjon i arbeidslivet med prosjektoppgave, Økonomi og administrasjon, bachelorprogram, Grimstad, HR og organisasjonsutvikling, UiA

- Organisasjonsutvikling, HR og organisasjonsutvikling, UiA

 

Tidligere (blant annet):

Organisasjonsadferd; Ledelse, Organisasjonslæring; Kvalitativ Metode/Metodologi; Å Publisere Artikler; Organisasjonspsykologi; Organisasjon; Organisasjonsteori; Management-moter; Redovisning/Bokføring

(på ulike universitet hovedsakelig i Norge, Sverige og Kina)

Faglige interesser

Lærende organisasjon

Organisasjonslæring

Managementidéer og -moter

Ledelse- og lederskapsutdanning

Arbeidsmiljø

Metaforer og deres anvendelse i forskning, utdanning og konsulting

Prosjekter

Pågående bokprojekt:

-      Lærende organisasjon (antologi på engelsk for Oxford University Press, beregnet publisert i 2019 eller 2020);

-      Mot entreprenørskap (antologi på engelsk, bokidé innsendt til forlag)

-      «Innovation» - positivt eller negativt? (antologi på engelske, bokidé innsendt til forlag)

 

Forskningsprosjekter i oppstartfasen:

-      Barnehager som lærende organisasjon

Vitenskapelige publikasjoner

 • Rehn, Alf; Örtenblad, Anders (2023). Afterword. Debating Innovation: Perspectives and Paradoxes of an Idealized Concept. ISBN: 978-3-031-16665-5. Palgrave Macmillan. Afterword. s 413 - 414.
 • Sandnes, Frode Eika; Örtenblad, Anders Ragnar; Bøhn, Einar Duenger (2023). For or Against Equal Pay? A Study of Common Perceptions. Compensation and Benefits Review. ISSN: 0886-3687. 55 (3). s 87 - 110. doi:10.1177/08863687231162812.
 • Rehn, Alf; Örtenblad, Anders (2023). Introduction. Debating Innovation: Perspectives and Paradoxes of an Idealized Concept. ISBN: 978-3-031-16665-5. Palgrave Macmillan. Chapter 1. s 3 - 11.
 • Hertel, Frederik; Örtenblad, Anders; Jørgensen, Kenneth Mølbjerg (2022). Introducing the Debate on Leaderless Management. Debating Leaderless Management: Can Employees Do Without Leaders?. ISBN: 978-3-031-04592-9. Palgrave Macmillan. Chapter 1.
 • Koris, Riina; Örtenblad, Anders (2022). Introducing the Debate on the Legitimacy of Business Schools. Debating Business School Legitimacy: Attacking, Rocking, and Defending the Status Quo. ISBN: 978-3-031-12724-3. Palgrave Macmillan. Chapter 1. s 3 - 46.
 • Örtenblad, Anders (2021). Background and Introduction: Why Debating Bad Leadership?. Debating Bad Leadership: Reasons and Remedies. ISBN: 978-3-030-65025-4. Palgrave Macmillan. Chapter 1. s 3 - 33.
 • Örtenblad, Anders (2021). Background and Introduction: Why Debating Equal Pay for All?. Debating Equal Pay for All: Economy, Practicability and Ethics. ISBN: 978-3-030-53575-9. Palgrave Macmillan. Chapter 1. s 1 - 18.
 • Örtenblad, Anders (2021). The learning organization: the time is ripe for starting to certify the idea. Development and Learning in Organizations: An International Journal. ISSN: 1477-7282. doi:10.1108/DLO-04-2021-0060.
 • Örtenblad, Anders (2020). Background and Introduction: How Could Anyone Be Against Entrepreneurship?. Against Entrepreneurship A Critical Examination. ISBN: 9783030479367. Palgrave Macmillan. 1. s 1 - 18.
 • Jones, David R.; Visser, Max; Stokes, Peter; Örtenblad, Anders; Deem, Rosemary; Rodgers, Peter; Tarba, Shlomo Y. (2020). Special Issue Introduction: "The Performative University: ‘Targets’, ‘Terror’ and ‘Taking Back Freedom’ in Academia". Management Learning. ISSN: 1350-5076. 51 (4). s 363 - 377. doi:10.1177/1350507620927554.
 • Örtenblad, Anders Ragnar (2019). Background and Introduction. The Oxford Handbook of The Learning Organization. ISBN: 978-0198832355. Oxford University Press. kapittel.
 • Örtenblad, Anders Ragnar (2019). Contextualizing the learning organization: Towards differentiated standards. The Oxford Handbook of The Learning Organization. ISBN: 978-0198832355. Oxford University Press. kapittel.
 • Örtenblad, Anders Ragnar (2019). Suggestions for future research on the learning organization. The Oxford Handbook of The Learning Organization. ISBN: 978-0198832355. Oxford University Press. kapittel.
 • Örtenblad, Anders (2018). Background and introduction: Leadership as a profession and as the main theme on bachelor programs. Professionalizing Leadership. Debating Education, Certification and Practice. ISBN: 978-3-319-71784-5. Palgrave Macmillan. 1. s 3 - 30.
 • Fjelldal, Carina; Örtenblad, Anders (2018). Introduksjon til boken. Faglig kommunikasjon i praksis. ISBN: 9788215030777. Universitetsforlaget. Kapittel 1. s 11 - 22.
 • Örtenblad, Anders (2018). Preparing for turning leadership into a true profession. Professionalizing Leadership. Debating Education, Certification and Practice. ISBN: 978-3-319-71784-5. Palgrave Macmillan. 19. s 349 - 358.
 • Örtenblad, Anders (2018). Why universities should give bachelor programs in leadership. Professionalizing Leadership. Debating Education, Certification and Practice. ISBN: 978-3-319-71784-5. Palgrave Macmillan. 25. s 403 - 408.
 • Örtenblad, Anders (2017). A Contextual Perspective on Organizational Learning. Organizational Learning in Asia. ISBN: 9780081009833. Elsevier. Chapter 8. s 173 - 186.
 • Örtenblad, Anders Ragnar (2017). Approaches to Using Metaphors in Organizational Analysis: Morgan’s Metaphors and Beyond. Exploring Morgan’s Metaphors: Theory, Research, and Practice in Organizational Studies. ISBN: 9781506318776. Sage Publications. Chapter 4. s 54 - 86.
 • Marling, Raili; Vasiljevic, Snjezana; Örtenblad, Anders (2017). Conclusion. Gender Equality in a Global Perspective. ISBN: 9781138193246. Routledge. Chapter 13. s 295 - 302.
 • Örtenblad, Anders; Koris, Riina; Pihlak, Ülle (2017). Does it matter who teaches you? A study on the relevance of matching students' and teachers' personalities. The International Journal of Management Education. ISSN: 1472-8117. 15 (3). s 520 - 527. doi:10.1016/j.ijme.2017.10.001.
 • Sundet, Marit Lillian; Forstorp, Per-Anders; Örtenblad, Anders (2017). Introduction and Background. Higher Education in the High North: Academic Exchanges between Norway and Russia. ISBN: 978-3-319-56832-4. Springer. Kapittel 1. s 1 - 17.
 • Vasiljevic, Snjezana; Marling, Raili; Örtenblad, Anders (2017). Introduction: Different Dimensions of Gender Equality in a Comparative Perspective. Gender Equality in a Global Perspective. ISBN: 9781138193246. Routledge. Chapter 1. s 15 - 31.
 • Putnam, Linda L.; Örtenblad, Anders Ragnar; Trehan, Kiran (2017). Introduction: From Theory to Application of Metaphor in Organizational Analysis. Exploring Morgan’s Metaphors: Theory, Research, and Practice in Organizational Studies. ISBN: 9781506318776. Sage Publications. Chapter 1. s 2 - 14.
 • Örtenblad, Anders Ragnar; Putnam, Linda L.; Trehan, Kiran (2016). Beyond Morgan's eight metaphors: Adding to and developing organizational theory. Human Relations. ISSN: 0018-7267. 69 (4). s 875 - 889. doi:10.1177/0018726715623999.
 • Örtenblad, Anders (2016). Conclusions, A Contingency Model of CSR and Recommendations for Further Research. Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context. ISBN: 9781783474790. Edward Elgar Publishing. Chapter 21. s 387 - 400.
 • Koris, Riina; Örtenblad, Anders; Ojala, Triinu (2016). From maintaining the status quo to promoting free thinking and inquiry: Business students’ perspective on the purpose of business school teaching. Management Learning. ISSN: 1350-5076. 48 (2). s 174 - 186. doi:10.1177/1350507616668480.
 • Sheaff, Rod; Löfström, Carina Abrahamson; Örtenblad, Anders (2016). Healthcare organizations and managerial innovations from an international perspective. Management Innovations for Healthcare Organizations: Adopt, Abandon or Adapt?. ISBN: 9781138825697. Routledge. Chapter 2. s 16 - 30.
 • Örtenblad, Anders Ragnar (2016). In between smorgasbord and table d’hôte: à la carte learning organization. Development and Learning in Organizations: An International Journal. ISSN: 1477-7282. 30 (1). s 6 - 9. doi:10.1108/DLO-07-2014-0055.
 • Örtenblad, Anders (2016). Introduction: Establishing the Art of Contextualizing CSR as a Research Area. Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context. ISBN: 9781783474790. Edward Elgar Publishing. Chapter 1. s 3 - 16.
 • Löfström, Carina Abrahamson; Örtenblad, Anders; Sheaff, Rod (2016). Should healthcare organizations adopt, abandon or adapt management innovations?. Management Innovations for Healthcare Organizations: Adopt, Abandon or Adapt?. ISBN: 9781138825697. Routledge. Chapter 25. s 431 - 450.
 • Örtenblad, Anders; Löfström, Carina Abrahamson; Sheaff, Rod (2016). The relevance of management innovations for healthcare organizations. Management Innovations for Healthcare Organizations: Adopt, Abandon or Adapt?. ISBN: 9781138825697. Routledge. Chapter 1. s 3 - 15.
 • Lamb, Peter; Örtenblad, Anders Ragnar; Hsu, Shih-wei (2016). ‘Pedagogy as Translation’: Extending the Horizons of Translation Theory. International Journal of Management Reviews. ISSN: 1460-8545. 18 (3). s 351 - 365. doi:10.1111/ijmr.12098.
 • Örtenblad, Anders Ragnar; Hsu, Shih-wei; Lamb, Peter (2015). A stakeholder approach to advising on the relevance of management ideas and panaceas. Handbook of Research on Management Ideas and Panaceas: Adaptation and Context. ISBN: 9781783475599. Edward Elgar Publishing. Chapter 12. s 204 - 220.
 • Örtenblad, Anders Ragnar; Lamb, Peter; Hsu, Shih-wei (2015). Empowering students to translate management panaceas. Handbook of Research on Management Ideas and Panaceas: Adaptation and Context. ISBN: 9781783475599. Edward Elgar Publishing. Chapter 21. s 380 - 396.
 • Örtenblad, Anders Ragnar (2015). Establishing the art of contextualizing management idaes and panaceas as a research field. Handbook of Research on Management Ideas and Panaceas: Adaptation and Context. ISBN: 9781783475599. Edward Elgar Publishing. Chapter 1. s 3 - 24.
 • Örtenblad, Anders Ragnar (2015). Researcher intervention in the process of contextualizing fashionable management ideas: Some previous experiences. Handbook of Research on Management Ideas and Panaceas: Adaptation and Context. ISBN: 9781783475599. Edward Elgar Publishing. Chapter 11. s 190 - 203.
 • Koris, Riina; Örtenblad, Anders; Kerem, Katri; Ojala, Triinu (2015). Student-customer orientation at a higher education institution: the perspective of undergraduate business students. Journal of Marketing for Higher Education. ISSN: 0884-1241. 25 (1). s 29 - 44. doi:10.1080/08841241.2014.972486.
 • Örtenblad, Anders Ragnar (2015). Towards a normative theory of contextualizing management ideas and panaceas. Handbook of Research on Management Ideas and Panaceas: Adaptation and Context. ISBN: 9781783475599. Edward Elgar Publishing. Chapter 26. s 477 - 485.
 • Örtenblad, Anders (2015). Towards increased relevance: context-adapted models of the learning organization. Learning Organization. ISSN: 0969-6474. 22 (3). s 163 - 181. doi:10.1108/TLO-06-2014-0027.
 • Örtenblad, Anders (2014). Conclusions, a contingency model of knowledge management and recommendations for further research. Handbook of Research on Knowledge Management: Adaptation and Context. ISBN: 978 1 78347 041 9. Edward Elgar Publishing. Chapter 23. s 440 - 450.
 • Örtenblad, Anders (2014). Introduction: towards the contextualization of knowledge management as a research field. Handbook of Research on Knowledge Management: Adaptation and Context. ISBN: 978 1 78347 041 9. Edward Elgar Publishing. Chapter 1. s 3 - 17.
 • Örtenblad, Anders; Koris, Riina (2014). Is the learning organization idea relevant to higher educational institutions? A literature review and a “multi-stakeholder contingency approach”. International Journal of Educational Management. ISSN: 0951-354X. 28 (2). s 173 - 214. doi:10.1108/IJEM-01-2013-0010.
 • Örtenblad, Anders (2014). Previous research on knowledge management in various contexts. Handbook of Research on Knowledge Management: Adaptation and Context. ISBN: 978 1 78347 041 9. Edward Elgar Publishing. Chapter 2. s 18 - 27.
 • Farquharson, Maris; Örtenblad, Anders; Hsu, Shih-wei (2013). Trusting local translation: Experiences from transplanting a ‘Made in Britain’ entrepreneurship course in China. Management Learning. ISSN: 1350-5076. 45 (2). s 182 - 199. doi:10.1177/1350507612473564.
 • Örtenblad, Anders; Koris, Riina; Farquharson, Maris; Hsu, Shih-wei (2013). Business school output: A conceptualisation of business school graduates. The International Journal of Management Education. ISSN: 1472-8117. 11 (2). s 85 - 92. doi:10.1016/j.ijme.2013.02.001.
 • Örtenblad, Anders (2013). Contextualizing the learning organization: approaches to research design. Handbook of research on the learning organization : Adaption and context. ISBN: 978 1 78100 489 0. Edward Elgar Publishing. Kapittel 4. s 51 - 67.
 • Örtenblad, Anders (2013). Introduction. Putting the learning organization into context: an emerging research field. Handbook of research on the learning organization : Adaption and context. ISBN: 978 1 78100 489 0. Edward Elgar Publishing. Kapittel 1. s 3 - 21.
 • Weir, David; Örtenblad, Anders (2013). Obstacles to the learning organization. Handbook of research on the learning organization : Adaption and context. ISBN: 978 1 78100 489 0. Edward Elgar Publishing. Kapittel 5. s 68 - 85.
 • Örtenblad, Anders; Fan, Ziyun; Peng, Chenghao; Li, Boying; Li, Ziyan; Cong, Xiaoying; Zhou, Jie (2013). Putting the learning organization into context: contributions from previous works. Handbook of research on the learning organization : Adaption and context. ISBN: 978 1 78100 489 0. Edward Elgar Publishing. Kapittel 3. s 35 - 50.
 • Örtenblad, Anders (2013). Towards a contingency model: recommendations for further research. Handbook of research on the learning organization : Adaption and context. ISBN: 978 1 78100 489 0. Edward Elgar Publishing. Kapittel 22. s 384 - 395.
 • Örtenblad, Anders (2013). What do we mean by “learning organization”?. Handbook of research on the learning organization : Adaption and context. ISBN: 978 1 78100 489 0. Edward Elgar Publishing. Kapittel 2. s 22 - 34.
 • Örtenblad, Anders (2013). Who is the learning organization for? A stakeholder contingency approach to contextualizing managerial panaceas. Handbook of research on the learning organization : Adaption and context. ISBN: 978 1 78100 489 0. Edward Elgar Publishing. Kapittel 18. s 289 - 305.
 • Örtenblad, Anders; Babur, Muhammad; Kumari, Roshni (2012). Guest editorial: Learning in Asia. Asia Pacific Journal of Education. ISSN: 0218-8791. 32 (2). s 131 - 136.
 • Örtenblad, Anders; Snell, Robin; Perrotta, Manuela; Akella, Devi (2012). Guest editorial: On the paradoxical balancing of panaceaism and particularism within the field of management learning. Management Learning. ISSN: 1350-5076. 43 (2). s 147 - 155. doi:10.1177/1350507611428410.
 • Örtenblad, Anders (2011). Are theories universal?. Are Theories Universal?. ISBN: 978-983-44372-5-1. Yayasan Ilmuwan. Chapter VIII. s 73 - 74.
 • Örtenblad, Anders; Bajunid, Ibrahim Ahmad; Babur, Muhammad; Kumari, Roshni (2011). Introduction: Universal expectations from an edited book. Are Theories Universal?. ISBN: 978-983-44372-5-1. Yayasan Ilmuwan. Introduction. s 1 - 6.
 • Örtenblad, Anders (2010). Guest editorial: The learning organization: A universally-applicable concept or an ambiguous basis in need of local interpretation?. International Journal of Learning and Change. ISSN: 1740-2875. 4 (1). s 1 - 6.
 • Örtenblad, Anders (2010). Homogeneity or heterogeneity? On the nature of management ideas and their spread. International Journal of Management Concepts and Philosophy. ISSN: 1478-1484. 4 (1). s 71 - 86.
 • Örtenblad, Anders (2010). Odd couples or perfect matches? On the Development of Management Knowledge Packaged in the Form of Labels. Management Learning. ISSN: 1350-5076. 41 (4). s 443 - 452.
 • Örtenblad, Anders (2010). Who needs contingency approaches and guidelines in order to adapt vague management ideas?. International Journal of Learning and Change. ISSN: 1740-2875. 4 (1). s 64 - 76.
 • Örtenblad, Anders (2009). Achieving organizational independence of employees’ knowledge using knowledge management, organizational learning, and the learning organization. Handbook of research on knowledge-intensive organizations. ISBN: 978-1-60566-176-6. Information Science Reference. Chapter. s 229 - 242.
 • Örtenblad, Anders (2009). Guest editorial for special section: Are organizations able to learn?. Learning Inquiry. ISSN: 1558-2973. 3 (1). s 21 - 23.
 • Örtenblad, Anders (2008). Learning organization. Organizing words: A critical thesaurus for social and organization studies. ISBN: 978-0199213214. Oxford University Press. Chapter. s 162 - 164.
 • Örtenblad, Anders (2008). Organizational Learning: A Radical Perspective (previously published in International Journal of Management Reviews, 2002). Learning by Organizations: Organizational Learning and Knowledge Management. ISBN: 978 1 84542 861 7. Edward Elgar Publishing. Chapter 2. s 17 - 30.
 • Örtenblad, Anders (2007). Guest Editorial: What more do we need to know about the learning organization?. Learning Organization. ISSN: 0969-6474. 14 (4). s 296 - 299.
 • Örtenblad, Anders (2007). Senge’s many faces: Problem or opportunity?. Learning Organization. ISSN: 0969-6474. 14 (2). s 108 - 122.
 • Örtenblad, Anders (2007). The evolution of popular management ideas: An exploration and extension of the old wine in new bottles metaphor. International Journal of Management Concepts and Philosophy. ISSN: 1478-1484. 2 (4). s 365 - 388.
 • Örtenblad, Anders (2006). Educating everyone in humanities for both post-bureaucracy and bureaucracy: A response to John Hendry. Management Learning. ISSN: 1350-5076. 37 (2). s 291 - 294.
 • Örtenblad, Anders (2005). A typology of the idea of learning organization (previously published in Management Learning, 2002). Essential readings in management learning. ISBN: 9781412901420. Sage. Chapter. s 53 - 70.
 • Örtenblad, Anders (2005). Are the right persons involved in the creation of the learning organization?. Human Resource Development Quarterly. ISSN: 1044-8004. 16 (2). s 281 - 284.
 • Örtenblad, Anders (2005). Of course organizations can learn. Learning Organization. ISSN: 0969-6474. 12 (2). s 213 - 218.
 • Örtenblad, Anders (2005). Vague and attractive: Five explanations of the use of ambiguous management ideas. Philosophy of Management. ISSN: 1740-3812. 5 (1). s 45 - 54.
 • Örtenblad, Anders (2004). The learning organization: Towards an integrated model. Learning Organization. ISSN: 0969-6474. 11 (2). s 129 - 144.
 • Örtenblad, Anders (2004). Toward a contingency model of how to choose the right type of learning organization. Human Resource Development Quarterly. ISSN: 1044-8004. 15 (3). s 347 - 350.
 • Contu, Alessia; Grey, Chris; Örtenblad, Anders (2003). Against learning. Human Relations. ISSN: 0018-7267. 56 (8). s 931 - 952.
 • Örtenblad, Anders (2002). A typology of the idea of learning organization. Management Learning. ISSN: 1350-5076. 33 (2). s 213 - 230.
 • Örtenblad, Anders (2002). Organizational learning: A radical perspective. International Journal of Management Reviews. ISSN: 1460-8545. 4 (1). s 87 - 100.
 • Örtenblad, Anders (2001). On differences between organizational learning and learning organization. Learning Organization. ISSN: 0969-6474. 8 (3). s 125 - 133.
 • Rehn, Alf; Örtenblad, Anders (2023). Debating Innovation: Perspectives and Paradoxes of an Idealized Concept. ISBN: 978-3-031-16665-5. Palgrave Macmillan. s 419.
 • Örtenblad, Anders; Koris, Riina (2022). Debating Business School Legitimacy: Attacking, Rocking, and Defending the Status Quo. ISBN: 978-3-031-12724-3. Palgrave Macmillan. s 327.
 • Hertel, Frederik; Örtenblad, Anders; Jørgensen, Kenneth Mølbjerg (2022). Debating Leaderless Management: Can Employees Do Without Leaders?. ISBN: 978-3-031-04592-9. Palgrave Macmillan. s 364.
 • Örtenblad, Anders (2021). Debating Equal Pay for All: Economy, Practicability and Ethics. ISBN: 978-3-030-53575-9. Palgrave Macmillan.
 • Örtenblad, Anders (2021). Debating Bad Leadership: Reasons and Remedies. ISBN: 978-3-030-65025-4. Palgrave Macmillan.
 • Örtenblad, Anders (2020). Debating equal pay for all. ISBN: 978-3030535742. Palgrave Macmillan. s 320.
 • Örtenblad, Anders (2020). Against Entrepreneurship A Critical Examination. ISBN: 9783030479367. Palgrave Macmillan. s 286.
 • Örtenblad, Anders (2019). The Oxford Handbook of The Learning Organization. ISBN: 978-0198832355. Oxford University Press. s 544.
 • Fjelldal, Carina; Örtenblad, Anders (2018). Faglig kommunikasjon i praksis. ISBN: 9788215030777. Universitetsforlaget. s 208.
 • Örtenblad, Anders (2018). Professionalizing Leadership. Debating Education, Certification and Practice. ISBN: 978-3-319-71784-5. Palgrave Macmillan. s 425.
 • Sundet, Marit Lillian; Forstorp, Per-Anders; Örtenblad, Anders (2017). Higher Education in the High North: Academic Exchanges between Norway and Russia. ISBN: 978-3-319-56832-4. Springer. s 276.
 • Örtenblad, Anders; Marling, Raili; Vasiljevic, Snjezana (2017). Gender Equality in a Global Perspective. ISBN: 9781138193246. Routledge. s 290.
 • Örtenblad, Anders (2016). Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context. ISBN: 9781783474790. Edward Elgar Publishing. s 433.
 • Örtenblad, Anders Ragnar; Trehan, Kiran; Putnam, Linda L. (2017). Exploring Morgan’s Metaphors: Theory, Research, and Practice in Organizational Studies. ISBN: 9781506318776. Sage Publications. s 304.
 • Örtenblad, Anders Ragnar (2015). Handbook of Research on Management Ideas and Panaceas: Adaptation and Context. ISBN: 9781783475599. Edward Elgar Publishing. s 508.
 • Örtenblad, Anders; Löfström, Carina Abrahamson; Sheaff, Rod (2016). Management Innovations for Healthcare Organizations: Adopt, Abandon or Adapt?. ISBN: 9781138825697. Routledge. s 461.
 • Örtenblad, Anders (2014). Handbook of Research on Knowledge Management: Adaptation and Context. ISBN: 978 1 78347 041 9. Edward Elgar Publishing. s 496.
 • Örtenblad, Anders; Bajunid, Ibrahim Ahmad; Babur, Muhammad; Kumari, Roshni (2011). Are Theories Universal?. ISBN: 978-983-44372-5-1. Yayasan Ilmuwan. s 153.
 • Örtenblad, Anders (2011). Making Sense of the Learning Organization: What is it and Who Needs it?. ISBN: 978-983-44372-4-4. Yayasan Ilmuwan. s 113.
 • Örtenblad, Anders; Ulvenblad, Pia (2012). A little about a lot: On scientific reports and reference techniques. ISBN: 978-91-44-08408-4. Studentlitteratur AB. s 104.
 • Mattsson, Pia; Örtenblad, Anders (2008). Smått och gott: Om vetenskapliga rapporter och referensteknik. ISBN: 978-91-44-05355-4. Studentlitteratur AB. s 92.
 • Örtenblad, Anders (2009). Lärande organisationer: Vad och för vem?. ISBN: 978-91-47-08935-2. Liber. s 131.
 • Örtenblad, Anders (2008). Organisationsfrågeboken: En bok som ställer frågor snarare än kommer med enkla svar. ISBN: 978-91-44-04892-5. Studentlitteratur AB. s 144.
 • Örtenblad, Anders (2023). "Fremtidens handelshøyskole – legitimitet eller særegenhet?" (på basis/underlag av en presentasjon av den nylig lanserte boka: «Debating Business School Legitimacy. Attacking, Rocking, and Defending the Status Quo»).
 • Örtenblad, Anders; Skauge, Tom (2023). Boklansering kombinert med forelesning om ideer om "den ideale handelshøgskulen" (den lanserte boka er: «Debating Business School Legitimacy. Attacking, Rocking, and Defending the Status Quo»).
 • Örtenblad, Anders (2023). Panelist ved UiA sin "administrativ fagdag" på temaet "behöver en spörre lederen sin om ALLT?".

Sist endret: 21.06.2023 11:06