0
Hopp til hovedinnhold

Anders Johan Wickstrøm Andersen

Dekan

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

 
Kontor:
C5054 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
Kontor Gimlemoen I2002

Anders Johan W. Andersen er utdannet psykiatrisk sykepleier fra det som nå er Høgskolen i Oslo og Akershus, har hovedfag i helsefag fra Universitetet i Bergen og doktorgrad i folkehelsevitenskap fra Nordic School of Public Health i Gøteborg. Han har mange års erfaring fra samarbeid med barn, ungdom og deres familier ved daværende Statens Senter for barne- og ungdomspsykiatri i Oslo, og har siden 1996 vært ansatt i vitenskapelig stilling ved Universitetet i Agder. Han var instituttleder for Institutt for psykososial helse før han overtok som dekan for fakultetet for helse- og idrettsvitenskap 1. januar 2016.

Andersen var medlem i redaksjonen for Tidsskrift for psykisk helsearbeid fra 2003 til 2012, og var ansvarlig redaktør 2007-2011. Han var en kort periode tilknyttet Regionsenter for barn og unges psykiske helse - øst og sør våren 2005 med ansvar for å utforme den opprinnelige kravspesifikasjonen for Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge.

Andersen har i mange år engasjert seg i spørsmål knyttet til psykisk helse og psykisk helsearbeid både som forfatter, forsker, foredragsholder og samfunnsdebattant.

For publikasjoner. Sjekk Cristin http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?la=no

Vitenskapelige publikasjoner

 • Fernee Carina Ribe, Mesel Terje, Andersen Anders Johan W., Gabrielsen Leiv Einar, Therapy the Natural Way: A Realist Exploration of the Wilderness Therapy Treatment Process in Adolescent Mental Health Care in Norway (2018). Qualitative Health Research . ISSN 1049-7323. s - doi: 10.1177/1049732318816301
 • Fernee Carina Ribe, Gabrielsen Leiv Einar, Andersen Anders Johan W., Mesel Terje, Unpacking the Black Box of Wilderness Therapy: A Realist Synthesis (2016). Qualitative Health Research . ISSN 1049-7323. 27 (1), s 114 - 129 doi: 10.1177/1049732316655776
 • Nodeland Steinar, Larsen Inger Beate, Mohamedi Khunche, Nodeland Siren, Andersen Anders Johan W., "Små ting med stor betydning". En kvalitativ studie av meningsinnholdet i begrepene "mestring" og "verdighet". (2016). Tidsskrift for psykisk helsearbeid . ISSN 1503-6707. 13 (3), s 200 - 209 doi: 10.18261/issn.1504-3010-2016-03-03
 • Andersen Anders Johan W. - og ellers. Et essay om livet (2016).
 • Andersen Anders Johan W., Larsen Inger Beate, Topor Alain Pierre, Caring through Discipline? Analyzing House Rules in Community Mental Health Services in Norway (2016). Scandinavian Psychologist . ISSN 1894-5570. 3 (e1), s - doi: 10.15714/scandpsychol.3.e1
 • Salvini Andrea, Andersen Anders Johan W., Ask Torunn Alise, Chi è l'assistente sociale? Le rappresentazioni degli studenti in prospettiva comparata (2016).
 • Andersen Anders Johan W., Fredwall Terje Emil, Larsen Inger Beate, Framtidstro og underordning: En lesning av tolv lærebøker i psykiatrisk sykepleie og psykiatri (2016). Tidsskrift for psykisk helsearbeid . ISSN 1503-6707. 13 (1-2), s 45 - 56 doi: 10.18261/issn.1504-3010-2016-01-02-06
 • Andersen Anders Johan W., Borg Marit, Karlsson Bengt Eirik, Larsen Inger Beate, Mer av det samme? En studie av tildelings­praksiser i Program for psykisk helse, Norges forsknings­råd i perioden 1995–2015 (2016). Scandinavian Psychologist . ISSN 1894-5570. 3 s - doi: 10.15714/scandpsychol.3.e13
 • Gullslett Monika K., Kim Hesook Suzie, Andersen Anders Johan W., Borg Marit, “Emotional Darkness without Solutions”: Subjective Experiences of Mental Health Crisis (2016). International Journal of Mental Health . ISSN 0020-7411. 45 (3), s 161 - 170 doi: 10.1080/00207411.2016.1185875
 • Andersen Anders Johan W. "Lytteposter og prøverom" - Psykiske helsetjenester på Internett (2015).
 • Andersen Anders Johan W., Larsen Inger Beate, Ulland Erna, Bidrag til en ny praksis? Utvikling og forskning i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Agder i perioden 2008-2013 (2015). Tidsskrift for psykisk helsearbeid . ISSN 1503-6707. 12 (1), s 3 - 16
 • Fernee Carina Ribe, Gabrielsen Leiv Einar, Andersen Anders Johan W., Mesel Terje, Therapy in the open air: Introducing wilderness therapy to adolescent mental health services in Scandinavia. (2015). Scandinavian Psychologist . ISSN 1894-5570. 2 s - doi: 10.15714/scandpsychol.2.e14
 • Ulland Dagfinn, Andersen Anders Johan W., Larsen Inger Beate, Seikkula Jaakko, Generating Dialogical Practices in Mental Health: Experiences from Southern Norway, 1998–2008 (2014). Administration and Policy in Mental Health . ISSN 0894-587X. 41 (3), s 410 - 419 doi: 10.1007/s10488-013-0479-3
 • Andersen Ander Johan W. Psykisk sykdom - et resultat av forhandlinger? (2014). Tidsskrift for psykisk helsearbeid . ISSN 1503-6707. 11 (3), s 201 - 210
 • Steig Marianne Hovet, Andersen Ander Johan W., Erfaringer med bruk av kartleggingsskjema for å styrke barneperspektivet i spesialisthelsetjenesten (2013). Tidsskrift for psykisk helsearbeid . ISSN 1503-6707. 10 (3), s 229 - 238
 • Andersen Ander Johan W. Forstyrrelsens filosofi. Om å tenke med Jens Bjørneboe og Michel Foucault (2013).
 • Andersen Anders Johan Wickstrøm, Svensson Tommy, Internet-based mental health services in Norway and Sweden : characteristics and consequences (2013). Administration and Policy in Mental Health . ISSN 0894-587X. 40 (2), s 145 - 153 doi: 10.1007/s10488-011-0388-2
 • Andersen Ander Johan W., Grelland Hans, Lundstøl John, Mangfold og samtidighet. Skisser til et faglig grunnlag for psykisk helsearbeid (2013).
 • Larsen Inger Beate, Andersen Ander Johan W., Hasund Ingrid Kristine, "Heaven and Hell on Earth". A critical discourse analysis of religious terms in Norwegian autobiographies describing personal experiences of mental health problems (2012). Mental Health, Religion & Culture . ISSN 1367-4676. s 1 - 16 doi: 10.1080/13674676.2012.721347
 • Andersen Anders Johan Wickstrøm Den syke normaliteten - Hvordan blir psykiske lidelser beskrevet i norske informasjonskampanjer? (2012). Psykisk helse og rus . ISSN 1892-6509. 23 (2), s 32 - 48
 • Andersen Anders Johan Wickstrøm, Larsen Inger Beate, Hell on earth: Textual reflections on the experience of mental illness (2012). Journal of Mental Health . ISSN 0963-8237. 21 (2), s 175 - 182 doi: 10.3109/09638237.2012.667885
 • Andersen Ander Johan W., Svensson Tommy, Reaching out to people struggling with their lives. A discourse analysis of answers from Internet-based services in Norway and Sweden (2012). Psychology Research and Behavior Management . ISSN 1179-1578. 5 s 113 - 121 doi: 10.2147/PRBM.S34524
 • Andersen Anders Johan Wickstrøm, Svensson Tommy, Struggles of Recognition. A content analysis of messages posted on Internet (2012). Journal of Multidisciplinary Healthcare . ISSN 1178-2390. 5 s 153 - 162 doi: doi.org/10.2147/JMDH.S33418
 • Andersen Ander Johan W., Svensson Tommy, The dialogical bricoleur? Expectations towards internet-based services in Norway and Sweden (2012). Nordic Social Work Research . ISSN 2156-857X. 2 (2), s 137 - 152 doi: 10.1080/2156857X.2012.707620
 • Larsen Inger Beate, Andersen Anders Johan Wickstrøm, "Tvangstrøye og ensomhet, blomstervaser og kjærlighet" : hvordan beskriver skandinaviske brukere av psykisk helsevern sine erfaringer med den hjelpen de ble tilbudt? (2011). Tidsskrift for psykisk helsearbeid . ISSN 1503-6707. 8 (2), s 120 - 130
 • Andersen Anders Johan W. Den kritiske ettertanke. Undersøkelser fra en avgått redaktør (2011). Tidsskrift for psykisk helsearbeid . ISSN 1503-6707. 8 (1), s 4 - 15
 • Andersen Anders Johan Wickstrøm Dårekisten i Arendal (2011). Aust-Agder-arv . ISSN 0572-4368. s 38 - 52
 • Larsen Inger Beate, Andersen Anders Johan W., En hellig plikt - Hvordan beskriver brukere av psykisk helsevern seg selv, og hvilke motiver oppgir de for å nedfelle sine erfaringer skriftlig? (2011). Klinisk Sygepleje . ISSN 0902-2767. 25 (1), s 38 - 47
 • Volden Odd, Andersen Anders Johan Wickstrøm, From Unser Participation to User Interface. Reflections On The Need For New Metaphores In The Mental Health Field (2011).
 • Andersen Anders Johan Wickstrøm Governing Health. Discourse Analysis in Public Health Research (2011).
 • Andersen Anders Johan W. En vanvittig historie - omsorgen for sinnslidende i Aust-Agder (2010).
 • Andersen Anders Johan Wickstrøm, Svensson Tommy, Psykisk helsearbeid på internett : konsekvenser for normalitets- og identitetsdannelse hos ungdom (2010). Norsk Epidemiologi . ISSN 0803-2491. 20 (1), s 5 - 14
 • Andersen Anders Johan W. Service-User Organisations and the Significance of the Voluntary Sector in Scandinavia (2010).
 • Andersen Anders Johan W. Skolen i sykehuset - om framveksten av en sykepleierutdanning (2010).
 • Andersen Anders Johan W. Åpenhetens tvetydighet. Hvordan kan antistigmakampanjer forsterke stigmatisering? (2010). Klinisk Sygepleje . ISSN 0902-2767. 24 (1), s 4 - 6
 • Andersen Anders Johan W. Den levende kunnskapen (2009).
 • Andersen Anders Johan W. Kompetansebehov i endring? (2006).
 • Andersen Anders Johan W., Karlsson Bengt Eirik, Forståelse av og perspektiv på psykisk helsearbeid (2001).
 • Karlsson Bengt Eirik, Andersen Anders Johan W., Introduksjon (1998).
 • Andersen Anders Johan W. Innledning (1997).
 • Andersen Anders Johan W. Miljøterapi - det utfordrende mangfoldet (1997).
 • Andersen, Anders Johan W. (2018). Psykisk helsearbeid - en gang til. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205500938. 236 s.
 • Andersen, Ander Johan W. Larsen, Inger Beate Thorød, Anne Brita (2013). Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202401641. 196 s.
 • Salvini, Andrea Andersen, Anders Johan Wickstrøm (2011). Interactions, Health and Community. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. ISBN 9788884928023. 293 s.
 • Andersen, Anders Johan Wickstrøm Larsen, Inger Beate Söderhamn, Olle (2010). Utdanning til omsorg : i fortid, nåtid og framtid. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-40070-2. 223 s.
 • Andersen, Anders Johan W. (1997). Uten fasit. Perspektiver på miljøterapi. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 8245602000. 262 s.
 • Karlsson, Bengt Eirik Andersen, Anders Johan W. (1998). Psykiatri i endring - forståelse og perspektiv på klinisk arbeid. ISBN 8241709218. 248 s.
 • Andersen, Anders Johan W. Karlsson, Bengt (2011). Variasjon og dialog. Perspektiver på psykisk helsearbeid. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01542-2. 281 s.
 • Andersen, Anders Johan W. Karlsson, Bengt (1998). Psykiatri i endring-forståelse og perspektiv på klinisk arb eid. ISBN 82-417-0921-8.
 • Fernee Carina Ribe, Mesel Terje, Andersen Anders Johan W., Gabrielsen Leiv Einar, Therapy the Natural Way: A Realist Exploration of the Wilderness Therapy Treatment Process in Adolescent Mental Health Care in Norway (2018). Qualitative Health Research . ISSN 1049-7323. s - doi: 10.1177/1049732318816301
 • Andersen Anders Johan W. Arbeid og psykisk helse – hva vet vi om det som fremmer inkludering? (2018).
 • Andersen Anders Johan W. Vi starter på nytt - en gang til (2018).
 • Andersen Anders Johan W. En etterlengtet oversikt (2018). Vit . ISSN . (1), s 10 - 11
 • Andersen Anders Johan W., Madsen Ole Jacob, Den terapeutiske kultur (2018).
 • Andersen Anders Johan W. Etabler et nytt najonalmuseum i Kristiansand (2018). Fædrelandsvennen . ISSN 0805-3790. s 22 - 22
 • Andersen Anders Johan W. Psykisk helsearbeid - en gang til (2018).
 • Fernee Carina Ribe, Gabrielsen Leiv Einar, Andersen Anders Johan W., Mesel Terje, Unpacking the Black Box of Wilderness Therapy: A Realist Synthesis (2016). Qualitative Health Research . ISSN 1049-7323. 27 (1), s 114 - 129 doi: 10.1177/1049732316655776
 • Andersen Anders Johan W. Hvem har bestemt at julenissen er et spørsmål om tro? (2016). Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning . ISSN .
 • Salvini Andrea, Andersen Anders Johan W., Ask Torunn Alise, Chi è l'assistente sociale? Le rappresentazioni degli studenti in prospettiva comparata (2016).

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail