Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Anders Johan Wickstrøm Andersen

Dekan

Professor

 
Kontor:
C5054 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
Kontor Gimlemoen I2002

Anders Johan W. Andersen er professor i psykisk helsearbeid og har siden januar 2016 vært dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Han har doktorgrad i folkehelsevitenskap fra Nordic School of Public Health i Gøteborg, og hovedfag i helsefag fra Universitetet i Bergen. Andersen er utdannet psykiatrisk sykepleier, og har arbeidet med utdanning, forskning og formidling siden midten av 1990-tallet. Hans vitenskapelige arbeid sentrerer seg rundt psykisk helse og psykisk helsearbeid.

For publikasjoner. Sjekk Cristin http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?la=no

Forskning

Andersens vitenskapelige arbeid sentrerer seg rundt psykisk helsearbeid, og han har særlig utforsket sammenhenger mellom epistemologi, ontologi og metodologi innen dette feltet. Hans forskning sentrerer seg rundt tre interesseområder:

1) kunnskapsgrunnlag for psykisk helsearbeid

2) beskrivelser av psykisk helse og psykiske lidelser

3) utvikling av praksisformer i psykisk helsearbeid

Vitenskapelige publikasjoner

 • Strømland, Monica; Bahus, Marianne; Andersen, Anders Johan W. (2022). Too Vulnerable to Participate? A Systematic Literature Review of the Gap between a Right to Participate and Participation, in Welfare Services. Journal of Human Rights Practice. ISSN: 1757-9619. 14 (1). s 331 - 351. doi:10.1093/jhuman/huab061.
 • Lund, Janne; Madsen, Ole Jacob; Haugland, Siri Håvås; Andersen, Anders Johan W. (2022). Unngåelse som mestringsarbeid. En kvalitativ studie av jenters håndtering av sosiale utfordringer i skolen. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. ISSN: 2535-7697. 16 (2). s 83 - 101. doi:10.23865/up.v16.3845.
 • Fernee, Carina; Gabrielsen, Leiv Einar; Andersen, Anders Johan W.; Mesel, Terje (2020). Emerging stories of self: long-term outcomes of wilderness therapy in Norway. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning. ISSN: 1472-9679. doi:10.1080/14729679.2020.1730205.
 • Bachke, Carl Christian; Andersen, Anders Johan W. (2020). En annen kompetanse? Den norske dosenten i et kriterie- og kompetanseperspektiv. Å satse på dosenter: Et utviklingsarbeid. ISBN: 9788202695767. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 1. s 17 - 35.
 • Fredwall, Terje Emil; Andersen, Anders Johan W.; Larsen, Inger Beate (2019). Historier om en sjømann: Virkelighetskonstruksjoner i norske lærebøker i psykiatri. Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket. ISBN: 978-82-7935-394-2. Abstrakt forlag. 10. s 161 - 178.
 • Strømland, Monica; Andersen, Anders Johan W.; Johansen, Venke Frederike; Bahus, Marianne (2019). In Your Best Interest. A Discussion of How Capability Approach Could be Used as a Guideline to Strengthen and Supplement the Principle of the Child’s Best Interests.. The International Journal of Children's Rights. ISSN: 0927-5568. 27 (3). s 517 - 544. doi:10.1163/15718182-02703009.
 • Fernee, Carina Ribe; Mesel, Terje; Andersen, Anders Johan W.; Gabrielsen, Leiv Einar (2018). Therapy the natural way: A realist exploration of the wilderness therapy treatment process in adolescent mental health care in Norway. Qualitative Health Research. ISSN: 1049-7323. doi:10.1177/1049732318816301.
 • Fernee, Carina Ribe; Gabrielsen, Leiv Einar; Andersen, Anders Johan W.; Mesel, Terje (2016). Unpacking the Black Box of Wilderness Therapy: A Realist Synthesis. Qualitative Health Research. ISSN: 1049-7323. 27 (1). s 114 - 129. doi:10.1177/1049732316655776.
 • Nodeland, Steinar; Larsen, Inger Beate; Mohamedi, Khunche; Nodeland, Siren; Andersen, Anders Johan W. (2016). "Små ting med stor betydning". En kvalitativ studie av meningsinnholdet i begrepene "mestring" og "verdighet".. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 13 (3). s 200 - 209. doi:10.18261/issn.1504-3010-2016-03-03.
 • Andersen, Anders Johan W. (2016). - og ellers. Et essay om livet. Det går for sakte i arbeidet med psykisk helse og rus. ISBN: 9788205491120. Gyldendal Akademisk. Kapittel 2. s 43 - 58.
 • Andersen, Anders Johan W.; Larsen, Inger Beate; Topor, Alain Pierre (2016). Caring through Discipline? Analyzing House Rules in Community Mental Health Services in Norway. Scandinavian Psychologist. ISSN: 1894-5570. 3 (e1). doi:10.15714/scandpsychol.3.e1.
 • Salvini, Andrea; Andersen, Anders Johan W.; Ask, Torunn Alise (2016). Chi è l'assistente sociale? Le rappresentazioni degli studenti in prospettiva comparata. Dinamiche di comunità a servizio sociale. ISBN: 978-886741-7414. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. Kapittel 12. s 193 - 215.
 • Andersen, Anders Johan W.; Fredwall, Terje Emil; Larsen, Inger Beate (2016). Framtidstro og underordning: En lesning av tolv lærebøker i psykiatrisk sykepleie og psykiatri. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 13 (1-2). s 45 - 56. doi:10.18261/issn.1504-3010-2016-01-02-06.
 • Andersen, Anders Johan W.; Borg, Marit; Karlsson, Bengt Eirik; Larsen, Inger Beate (2016). Mer av det samme? En studie av tildelings­praksiser i Program for psykisk helse, Norges forsknings­råd i perioden 1995–2015. Scandinavian Psychologist. ISSN: 1894-5570. 3doi:10.15714/scandpsychol.3.e13.
 • Gullslett, Monika K.; Kim, Hesook Suzie; Andersen, Anders Johan W.; Borg, Marit (2016). “Emotional Darkness without Solutions”: Subjective Experiences of Mental Health Crisis. International Journal of Mental Health. ISSN: 0020-7411. 45 (3). s 161 - 170. doi:10.1080/00207411.2016.1185875.
 • Andersen, Anders Johan W. (2015). "Lytteposter og prøverom" - Psykiske helsetjenester på Internett. Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger. ISBN: 9788215024035. Universitetsforlaget. Kapittel 10. s 104 - 110.
 • Andersen, Anders Johan W.; Larsen, Inger Beate; Ulland, Erna (2015). Bidrag til en ny praksis? Utvikling og forskning i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Agder i perioden 2008-2013. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 12 (1). s 3 - 16.
 • Fernee, Carina Ribe; Gabrielsen, Leiv Einar; Andersen, Anders Johan W.; Mesel, Terje (2015). Therapy in the open air: Introducing wilderness therapy to adolescent mental health services in Scandinavia.. Scandinavian Psychologist. ISSN: 1894-5570. 2doi:10.15714/scandpsychol.2.e14.
 • Ulland, Dagfinn; Andersen, Anders Johan W.; Larsen, Inger Beate; Seikkula, Jaakko (2013). Generating Dialogical Practices in Mental Health: Experiences from Southern Norway, 1998–2008. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research. ISSN: 0894-587X. 41 (3). s 410 - 419. doi:10.1007/s10488-013-0479-3.
 • Andersen, Ander Johan W. (2014). Psykisk sykdom - et resultat av forhandlinger?. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 11 (3). s 201 - 210.
 • Steig, Marianne Hovet; Andersen, Ander Johan W. (2013). Erfaringer med bruk av kartleggingsskjema for å styrke barneperspektivet i spesialisthelsetjenesten. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 10 (3). s 229 - 238.
 • Andersen, Ander Johan W. (2013). Forstyrrelsens filosofi. Om å tenke med Jens Bjørneboe og Michel Foucault. Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet. ISBN: 9788202401641. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 12.
 • Andersen, Anders Johan Wickstrøm; Svensson, Tommy (2011). Internet-based mental health services in Norway and Sweden : characteristics and consequences. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research. ISSN: 0894-587X. 40 (2). s 145 - 153. doi:10.1007/s10488-011-0388-2.
 • Andersen, Ander Johan W.; Grelland, Hans; Lundstøl, John (2013). Mangfold og samtidighet. Skisser til et faglig grunnlag for psykisk helsearbeid. Makt og avmakt. Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. ISBN: 978-82-92712-74-0. Portal forlag. Kapittel 13. s 190 - 204.
 • Larsen, Inger Beate; Andersen, Ander Johan W.; Hasund, Ingrid Kristine (2012). "Heaven and Hell on Earth". A critical discourse analysis of religious terms in Norwegian autobiographies describing personal experiences of mental health problems. Mental Health, Religion & Culture. ISSN: 1367-4676. s 1 - 16. doi:10.1080/13674676.2012.721347.
 • Andersen, Anders Johan Wickstrøm (2012). Den syke normaliteten - Hvordan blir psykiske lidelser beskrevet i norske informasjonskampanjer?. Psykisk helse og rus. ISSN: 1892-6509. 23 (2). s 32 - 48.
 • Andersen, Anders Johan Wickstrøm; Larsen, Inger Beate (2012). Hell on earth: Textual reflections on the experience of mental illness. Journal of Mental Health. ISSN: 0963-8237. 21 (2). s 175 - 182. doi:10.3109/09638237.2012.667885.
 • Andersen, Ander Johan W.; Svensson, Tommy (2012). Reaching out to people struggling with their lives. A discourse analysis of answers from Internet-based services in Norway and Sweden. Psychology Research and Behavior Management. ISSN: 1179-1578. 5s 113 - 121. doi:10.2147/PRBM.S34524.
 • Andersen, Anders Johan Wickstrøm; Svensson, Tommy (2012). Struggles of Recognition. A content analysis of messages posted on Internet. Journal of Multidisciplinary Healthcare. ISSN: 1178-2390. 5s 153 - 162. doi:10.2147/JMDH.S33418.
 • Andersen, Ander Johan W.; Svensson, Tommy (2012). The dialogical bricoleur? Expectations towards internet-based services in Norway and Sweden. Nordic Social Work Research. ISSN: 2156-857X. 2 (2). s 137 - 152. doi:10.1080/2156857X.2012.707620.
 • Larsen, Inger Beate; Andersen, Anders Johan Wickstrøm (2011). "Tvangstrøye og ensomhet, blomstervaser og kjærlighet" : hvordan beskriver skandinaviske brukere av psykisk helsevern sine erfaringer med den hjelpen de ble tilbudt?. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 8 (2). s 120 - 130.
 • Andersen, Anders Johan W. (2011). Den kritiske ettertanke. Undersøkelser fra en avgått redaktør. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 8 (1). s 4 - 15.
 • Andersen, Anders Johan Wickstrøm (2011). Dårekisten i Arendal. Aust-Agder-arv. ISSN: 0572-4368. s 38 - 52.
 • Larsen, Inger Beate; Andersen, Anders Johan W. (2011). En hellig plikt - Hvordan beskriver brukere av psykisk helsevern seg selv, og hvilke motiver oppgir de for å nedfelle sine erfaringer skriftlig?. Klinisk Sygepleje. ISSN: 0902-2767. 25 (1). s 38 - 47.
 • Volden, Odd; Andersen, Anders Johan Wickstrøm (2011). From Unser Participation to User Interface. Reflections On The Need For New Metaphores In The Mental Health Field. Interactions, Health and Community. ISBN: 9788884928023. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. Chapter XVIII. s 255 - 266.
 • Andersen, Anders Johan Wickstrøm (2011). Governing Health. Discourse Analysis in Public Health Research. Interactions, Health and Community. ISBN: 9788884928023. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. Chapter I. s 21 - 34.
 • Andersen, Anders Johan W. (2010). En vanvittig historie - omsorgen for sinnslidende i Aust-Agder. Utdanning til omsorg : i fortid, nåtid og framtid. ISBN: 978-82-05-40070-2. Gyldendal Akademisk. Kapittel 7. s 92 - 116.
 • Andersen, Anders Johan Wickstrøm; Svensson, Tommy (2010). Psykisk helsearbeid på internett : konsekvenser for normalitets- og identitetsdannelse hos ungdom. Norsk Epidemiologi. ISSN: 0803-2491. 20 (1). s 5 - 14.
 • Andersen, Anders Johan W. (2010). Service-User Organisations and the Significance of the Voluntary Sector in Scandinavia. Toscano M. A. (a cura di), Zoon Politikon 2010 II. Politiche sociali e partecipazione. On Social Policy and Participation, Casa Editrice Le Lettere, Firenze, 2010. ISBN: 9788860874061. Le Lettere Editrice. Capitolo III.
 • Andersen, Anders Johan W. (2010). Skolen i sykehuset - om framveksten av en sykepleierutdanning. Utdanning til omsorg : i fortid, nåtid og framtid. ISBN: 978-82-05-40070-2. Gyldendal Akademisk. Kapittl 3. s 32 - 46.
 • Andersen, Anders Johan W. (2010). Åpenhetens tvetydighet. Hvordan kan antistigmakampanjer forsterke stigmatisering?. Klinisk Sygepleje. ISSN: 0902-2767. 24 (1). s 4 - 6.
 • Andersen, Anders Johan W. (2009). Den levende kunnskapen. Mitt liv som menneske : psykisk helse slik barn, ungdom, foreldre og deres hjelpere ser det / Rolf Rohde og Stéphane Vildalen (red.). Portal Forlag. faglig_bok_forlag. s 25 - 33.
 • Andersen, Anders Johan W. (2006). Kompetansebehov i endring?. Årbok 2006. Klinikk for psykiatri og avhengighetsbehandling, Sørlandets Sykehus HF. faglig_bok_institusjon. s 48 - 53.
 • Andersen, Anders Johan W.; Karlsson, Bengt Eirik (2001). Forståelse av og perspektiv på psykisk helsearbeid. Forståelse av og perspektiv på psykisk helsearbeid. J.W. Cappelens Forlag AS. laerebok. s 1216 - 1236.
 • Karlsson, Bengt Eirik; Andersen, Anders Johan W. (1998). Introduksjon. Introduksjon. ad Notam Gyldendal. s 13 - 29.
 • Andersen, Anders Johan W. (1997). Innledning. Andersen, Anders Johan W. (red.) Uten fasig. Perspektiver på miljøterapi. Cappelen Akademisk Forlag. Cappelen Damm Akademisk. laerebok. s 11 - 19.
 • Andersen, Anders Johan W. (1997). Miljøterapi - det utfordrende mangfoldet. Andersen, Anders Johan W. (red.) Uten fasit. Perspektiver på miljøterapi. Cappelen Akademisk Forlag. Cappelen Damm Akademisk. laerebok. s 219 - 249.
 • Andersen, Anders Johan W. (2018). Psykisk helsearbeid - en gang til. ISBN: 9788205500938. Gyldendal Akademisk. s 236.
 • Andersen, Ander Johan W.; Larsen, Inger Beate; Thorød, Anne Brita (2013). Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet. ISBN: 9788202401641. Cappelen Damm Akademisk. s 196.
 • Salvini, Andrea; Andersen, Anders Johan Wickstrøm (2011). Interactions, Health and Community. ISBN: 9788884928023. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. s 293.
 • Andersen, Anders Johan Wickstrøm; Larsen, Inger Beate; Söderhamn, Olle (2010). Utdanning til omsorg : i fortid, nåtid og framtid. ISBN: 978-82-05-40070-2. Gyldendal Akademisk. s 223.
 • Andersen, Anders Johan W. (1997). Uten fasit. Perspektiver på miljøterapi. ISBN: 8245602000. Cappelen Damm Akademisk. s 262.
 • Karlsson, Bengt Eirik; Andersen, Anders Johan W. (1998). Psykiatri i endring - forståelse og perspektiv på klinisk arbeid. ISBN: 8241709218. ad Notam Gyldendal. s 248.
 • Andersen, Anders Johan W.; Karlsson, Bengt (2011). Variasjon og dialog. Perspektiver på psykisk helsearbeid. ISBN: 978-82-15-01542-2. Universitetsforlaget. s 281.
 • Andersen, Anders Johan W.; Karlsson, Bengt (1998). Psykiatri i endring-forståelse og perspektiv på klinisk arb eid. ISBN: 82-417-0921-8. AdNotam Gyldendal.
 • Bachke, Carl Christian; Andersen, Anders Johan W.; Dalehefte, Inger Marie (2021). Podcast: Er den norske dosentstillingen unik?.
 • Andersen, Anders Johan W. (2021). Utdanningens rolle - om betydning av erfarings- og brukerkunnskap i profesjonsutdanninger.

Sist endret: 21.05.2022 11:05