Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Anna Maria Emelie Langemyr Eriksen

Stipendiat

 
Kontor:
A245 ( Jon Lilletuns vei 3, Grimstad )

Emelie jobber som stipendiat og universitetslektor, og er tilknyttet institutt for arbeidsliv og innovasjon. I doktoravhandlingen fokuserer hun på regional industriell omstilling som en konsekvens av store samfunnsutfordringer (klimakrise mm.). Veileder er professor Arne Isaksen.

Forskningen er fokusert på regional utvikling og innovasjon, og særlig på hvordan aktører og aktørers handlinger driver og bidrar inn i endringsprosesser. Den tar også utgangspunkt i regionale innovasjonssystemer, og hvordan slike systemer må endres for å bedre kunne støtte opp under ny teknologi og nye grønne industrielle initiativ. Hun har også jobbet med sirkulærøkonomi, mer spesifikt rammebetingelser for industriell symbiose, på regionalt nivå. I dag sitter hun som medlem i arbeidsgruppen 'Agder Symbiose', ledet av Agder Fylkeskommune.

Undervisning

Emelie underviser i emnene SV-410 (Lokalisering og næringsutvikling), og ORG-503 (Innovasjon i offentlig sektor). Hun har også undervist i samfunnsvitenskapelig metode.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Eriksen, Anna Maria Emelie Langemyr (2024). Behind the scenes of industrial change–Change agency and system function linkages. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN: 0029-1951. doi:10.1080/00291951.2024.2314090.
  • Eriksen, Anna Maria Emelie Langemyr; Isaksen, Arne; Rypestøl, Jan Ole (2023). Exploring regional industrial culture. Changing industrial culture and human agency in a Norwegian region. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. doi:10.1080/09654313.2022.2162333.
  • Rypestøl, Jan Ole; Isaksen, Arne; Eriksen, Anna Maria Emelie Langemyr; Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna; Sjøtun, Svein Gunnar; Njøs, Rune (2021). Cluster development and regional industrial restructuring: agency and asset modification. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. doi:10.1080/09654313.2021.1937951.
  • Eriksen, Anna Maria Emelie Langemyr; Isaksen, Arne (2021). The emergence of new industries at the regional level: alignment of organizational and regional industrial culture. Regional Studies, Regional Science. ISSN: 2168-1376. 8 (1). s 387 - 401. doi:10.1080/21681376.2021.1987976.
  • Isaksen, Arne; Eriksen, Anna Maria Emelie Langemyr; Rypestøl, Jan Ole (2020). Regional industrial restructuring: Asset modification and alignment for digitalization. Growth and Change. ISSN: 0017-4815. 51 (4). s 1454 - 1470. doi:10.1111/grow.12444.
  • Karlsen, James Tommy; Isaksen, Arne; Eriksen, Anna Maria Emelie Langemyr (2019). Construction of a regional innovation system: Lessons from the Agder region, Norway.
  • Karlsen, James Tommy; Eriksen, Anna Maria Emelie Langemyr (2019). The local newspaper industry in an era of digitalisation: A case study from a peripheral region in Norway.

Sist endret: 9.11.2023 12:11