Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Amalie Sødal

Stipendiat

 
Kontor:
J3033 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Lærerutdanning for barnetrinnet (LUB) ved høgskolen i Vestfold fra 2009-2011. 

Allmennlærerutdanning ved Universitetet i Stavanger (UiS) fra 2011-2013.

Master i matematikkdidaktikk ved UiS fra 2012-2014. 

Arbeidserfaring

Etter endt utdanning har jeg undervist i matematikk (og andre fag) både på barnetrinnet og ungdomstrinnet. 

Fra våren 2020 har jeg vært ansatt som stipendiat ved Universitetet i Agder under veiledning av Simon Goodchild, Hans Kristian Nilsen og Unni Wathne. I mitt PhD-prosjekt undersøker jeg hvordan arbeid med ressurser for undervisning i matematikk kan underbygge profesjonell utvikling hos lærerstudenter. Et overordnet mål med studien er å bidra til å støtte matematikklærerstudentene gjennom å skape bedre sammenheng mellom kunnskap og undervisning på universitet og i praksis.

 

Faglige interesser

The "Resource" Approach to Mathematics Education

The Documentational Approach to Didactics

Lærerutdanning

Matematikkundervisning

Allmenn formidling

Prismottaker, ERME Paper Award 2023:
http://erme.site/awards/

Intervju på utdanning.no:
https://utdanning.no/tema/yrkesintervju/matematiker

Vitenskapelige publikasjoner

Sist endret: 20.09.2023 12:09