Alvhild Dvergsdal - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Alvhild Dvergsdal

Professor

E-post:
alvhild.dvergsdal@uia.no
Telefon:
38 14 16 06
Mobil:
958 68 962
Kontor:
E2085B ( Gimlemoen 25, Kristiansand )
Avdeling:
Institutt for nordisk og mediefag

Last changed: 2016-09-14 09:19:15

Fagområder

Publikasjoner

 • Dvergsdal Alvhild Eventyret som tok slutt. Om Knut Hamsun: Victoria (1898) (2017).
 • Dvergsdal Alvhild Pan, Glahn og Jagtvidenskaben. Fra Æsop til C(h)ora (2016). Nordlit . ISSN 0809-1668. (38), s -
 • Dvergsdal Alvhild Om livet, døden, kjærligheten, Henrik Wergeland, "Til Foraaret", "Til min Gyldenlak" og "Den smukke familie" (2014).
 • Dvergsdal Alvhild Ingen tid til fritt spill (2009). Norsk Litterær Årbok . ISSN 0078-1266. s 114 - 133
 • Berg Thoralf, Dvergsdal Alvhild, Edvardsen Erik Henning, Eegholm-Pedersen Svend, Fafner Jørgen, Fulsås Narve, Gervin Karl, Grinde Nils, Gundersen Dag, Jakobsen Arnbjørn, Kruken Kristoffer, Mundal Else, Mørstad Erik, Smidt Kristian, Solberg Olav, Taugbøl Stine Brenna, Ystad Vigdis, Kjærlighedens komedie : 1862 (2008).
 • Bagge Sverre H., Bakken Kristin, Berg Thoralf, Dvergsdal Alvhild, Eegholm-Pedersen Svend, Fafner Jørgen, Gervin Karl, Grinde Nils, Gundersen Dag, Jakobsen Arnbjørn, Kruken Kristoffer, Mundal Else, Smidt Kristian, Solberg Olav, Taugbøl Stine Brenna, Aarseth Asbjørn, Kongs-Emnerne : 1864 (2008).
 • Dvergsdal Alvhild Henrik Ibsen's Digte (1871) (2005).
 • Dvergsdal Alvhild Erasmus Montanus � en sokratisk komedie? (2004).
 • Dvergsdal Alvhild Jens Bjørneboes Semmelweis: Brecht-inspirert melodrama (2004).
 • Dvergsdal Alvhild [Anmeldelse] Uavklart blomsterstykke (2004). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning . ISSN 0013-0818. (1), s 64 - 69
 • Dvergsdal Alvhild "Hvori Tanken blier fortært". Wergeland som dikter og prest (2003).
 • Dvergsdal Alvhild En glemt fortelling fra Wessels Votre Serviteur Otiosis (2003). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning . ISSN 0013-0818. (3), s 237 - 244
 • Dvergsdal Alvhild To be oneself: Satans ruse. Critical reflections on self-realisation in Henrik Ibsen: Peer Gynt (2003). Ibsen Studies . ISSN 1502-1866. III (1), s 32 - 53
 • Dvergsdal Alvhild Johan Herman Wessel: Klassisist? Romantisk? En røfting med utgangspunkt i hans versfortellinger (2002). Nordlit . ISSN 0809-1668. (11), s 37 - 58
 • Dvergsdal Alvhild Johannes Ewald i kapitalismen. En tilnærming i lys av Webers teori om kapitalismens protestantiske grunnlag (2002).
 • Dvergsdal Alvhild "'Gutår för det härliga ordet.' Om relasjoner mellom epistler og evangeliedikt av Bellman" (2001).
 • Dvergsdal Alvhild Den oppbyggelige Bellman? En studie over Bellmans epistler (2000). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning . ISSN 0013-0818. (2), s 110 - 129
 • Dvergsdal Alvhild Den oppbyggelige Bellman? En studie over Bellmans epistler (2000). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning . ISSN 0013-0818. (2), s 110 - 129
 • Dvergsdal Alvhild Eit symbol blir bygt - og rive. Ein diskusjon av Vesaas' Is-slottet (2000).
 • Høystad Ole Martin, Bjørby Pål, Dvergsdal Alvhild, Aarseth Asbjørn, Mennesket er sitt verk : essayisten A.O. Vinje og Montaigne (2000).
 • Dvergsdal Alvhild Seerens Sang - og Adam Reins. Implisitt poetikk i Wergelands Digte. Anden Ring (1834) (2000).
 • Granaas Rakel Christina, Dvergsdal Alvhild, Aarset Asbjørn, Tarjei Vesaas' kunstnernovelle "Den ville ridaren" : barnet, sykdommen, diktningen (2000).
 • Solberg Olav, Bjørby Pål, Dvergsdal Alvhild, Aarseth Asbjørn, Tarjei Vesaas' svarte hestar i den nynorske litteraturtradisjonen (2000).
 • Dvergsdal Alvhild Romantisk naturlyrikk: Om åndløs natur og åndfull poesi (1999).
 • Dvergsdal Alvhild Den senklassisistiske teksten. Med eksempler fra Ewald, Bellman og Wessel (1998).
 • Dvergsdal Alvhild Opplyst klassisisme (1998).
 • Dvergsdal Alvhild Romantisk selvrefleksjon. Schack Staffeldts "Indvielsen" (1998).
 • Gujord Heming, Dvergsdal Alvhild, Seinmodernisme og post-modernisme (1998).
 • Dvergsdal Alvhild Å skrive for scenen: Å skrive om scenen (1998). Nordica Bergensia . ISSN 0804-5372. (17), s 38 - 56
 • Dvergsdal Alvhild Hvor ville var de? Henrik Wergelands tidligste lyrikk belyst ved Liégegruppens Rhétorique générale (1997). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning . ISSN 0013-0818. (3), s 270 - 291
 • Dvergsdal, Alvhild Alenius, Marianne (1997). Oehlenschlägers tragediekunst. 320 s.
 • Dvergsdal, Alvhild (1998). Nye tilbakeblikk. Artikler om litteraturhistoriske hovedbegreper. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 82-456-0262-0. 261 s.
 • Bjørby, Paal Stegane, Idar Dvergsdal, Alvhild (2005). Ibsen on the cusp of the 21st century. Alvheim og Eide akademisk forlag. ISBN 82-90359-75-6. 281 s.
 • Bjørby, Pål Dvergsdal, Alvhild Stegane, Idar (2005). Ibsen on the Cusp of the 21st Century. Critical Perspectives. Alvheim og Eide akademisk forlag. ISBN 82-90359-75-6. 281 s.
 • Bjørby, Paal Dvergsdal, Alvhild Aarseth, Asbjørn (2000). Eit ord - ein stein. Studiar i nynorsk skriftliv. Alvheim og Eide akademisk forlag. ISBN 82-90359-63-2. 331 s.
 • Dvergsdal, Alvhild (2004). Henrik Wergeland. Forfatterhefte. 40 s.
 • Bjørby, Pål Dvergsdal, Alvhild Stegane, Idar (2005). Ibsen on the Cusp of the 21st Century : Critical Perspectives / (eds.) Pål Bjørby, Alvhild Dvergsdal, Idar Stegane. Alvheim og Eide akademisk forlag. ISBN 82-90359-75-6. 281 s.
 • Dvergsdal, Alvhild Børset, Bodil Lødemel, Andreas Thorheim, Kirsti Mathilde (2014). Knut Hamsun: Sitater. Et utvalg språklige lykketreff. ISBN 9788299968607. 235 s.
 • Dvergsdal Alvhild, Mathisen Terje Howard, Spillemænd. Edvard Griegs musikk i møte med Henrik Ibsens dikt. (2017).
 • Dvergsdal Alvhild Eventyret som tok slutt. Om Knut Hamsun: Victoria (1898) (2017).
 • Dvergsdal Alvhild Pan, Glahn og Jagtvidenskaben. Fra Æsop til C(h)ora (2016). Nordlit . ISSN 0809-1668. (38), s -
 • Dvergsdal Alvhild Om livet, døden, kjærligheten, Henrik Wergeland, "Til Foraaret", "Til min Gyldenlak" og "Den smukke familie" (2014).
 • Dvergsdal Alvhild, Børset Bodil, Lødemel Andreas Halvorsen, Hvor dypt bukket Hamsun? (2014). Klassekampen . ISSN 0805-3839.
 • Dvergsdal Alvhild, Børset Bodil, Lødemel Andreas, Thorheim Kirsti Mathilde, Knut Hamsun: Sitater. Et utvalg språklige lykketreff (2014).
 • Dvergsdal Alvhild Ingen tid til fritt spill (2009). Norsk Litterær Årbok . ISSN 0078-1266. s 114 - 133
 • Berg Thoralf, Dvergsdal Alvhild, Edvardsen Erik Henning, Eegholm-Pedersen Svend, Fafner Jørgen, Fulsås Narve, Gervin Karl, Grinde Nils, Gundersen Dag, Jakobsen Arnbjørn, Kruken Kristoffer, Mundal Else, Mørstad Erik, Smidt Kristian, Solberg Olav, Taugbøl Stine Brenna, Ystad Vigdis, Kjærlighedens komedie : 1862 (2008).
 • Bagge Sverre H., Bakken Kristin, Berg Thoralf, Dvergsdal Alvhild, Eegholm-Pedersen Svend, Fafner Jørgen, Gervin Karl, Grinde Nils, Gundersen Dag, Jakobsen Arnbjørn, Kruken Kristoffer, Mundal Else, Smidt Kristian, Solberg Olav, Taugbøl Stine Brenna, Aarseth Asbjørn, Kongs-Emnerne : 1864 (2008).
 • Dvergsdal Alvhild Henrik Ibsen's Digte (1871) (2005).

Send studiet på mail