0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
53A104 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )

Aleksandar Bozic er doktorgrad stipendiat ved Universitetet i Agder, Institutt for sosialt arbeid og sosiologi. Hans doktorgradsprosjekt fokuserer på potensialet å utvikle sosial innovasjon i en skjør sosial velferdssammenheng. Han har en mastergrad i "Communities, Organisations and Social Changes" fra City University London, Storbritannia, og en bachelorgrad i sosialt arbeid fra Bosnia og Hercegovina. Han ble i tillegg opplært i Verdensbanken, Washington, D.C. om den siste utviklingen innen sikkerhetsnett som en integrert del av sosiale beskyttelsessystemer.

Han har erfaring med sosialt arbeid, sosialtjenester, så vel som innen sosial utvikling. Hans arbeid har også inkludert design, ledelse, opplæring og evaluering av ulike sosiale programmer og velferdstjenester innen barn og unge i fare, likemanns- og kjønnsbasert vold, voksnes psykiske helse, ungdomsrettferdighet. Erfaring fra å jobbe for/samarbeide med lokale velferdsorganisasjoner, anerkjente frivillige organisasjoner, offentlige myndigheter og internasjonale utviklingsbyråer (UNDP, Redd Barna, Foundation Kinderpostzegels Nederland, UNICEF).

I akademisk arbeid deltok han i ERSTE Foundation Austria Social Research Fellowship "Generations in Dialogue" og var engasjert som forsker i det internasjonale forskningsprosjektet "Remigration to post-socialist Europe" operert blant akademiske partnere fra Tyskland, Østerrike og Kroatia. For tiden er han i Management Committee for to europeiske forskning COST Actions: International Ethnic and Immigrant Minorities 'Data (CA 1611) og Transnational Collaboration on Mobbing, Migration and Integration on School Level (CA 18155). Et aktivt medlem av International Sociological Association (ISA); European Social Work Research Association, International Society for Third-Sector Research og The European Family Group Conference Network.

Mer informasjon om Aleksandars publiserte artikler og forskningsarbeid: https://agder.academia.edu/AleksandarBozic

Forskning

sosiale tjenester, sosial innovasjon, offentlig-ikke-offentlig samarbeid, organisasjonssosiologi, organisasjoner i tredje sektor, skolebaserte forebyggende inngrep og migrasjon.

Undervisning

Bidrag til:

SO-408-1 20V Profesjonell utvikling i sosialt arbeid

SO-407-1 20H Sosialt arbeids filosofi og etikk

SV-402-1 19V Profesjoner og samarbeid (Collaboration and social innovation in the public and third sector organisations )

Vitenskapelige publikasjoner

  • Bozic, Aleksandar (2020). Socijalni rad sa pojedincima: Pristup zasnovan na snagama (engl. Social Work with individuals: The strength based approach).
  • Bozic, Aleksandar (2020). Social Innovations: Opportunities and Challenges for Civil Society Organizations in BiH.
  • Bozic, Aleksandar (2019). You should do a PhD in Norway. Here’s why..
  • Bozic, Aleksandar (2019). Reshaping Social Welfare Services In a Turbulent Society-A Time For Social Innovation?.
  • Bozic, Aleksandar (2019). The role of CSOs in developing innovative solutions to social challenges in a less innovative environment.

Sist endret: 9.02.2021 10:02