0
Hopp til hovedinnhold

Aleksandar Bozic er doktorgrad stipendiat ved Universitetet i Agder, Institutt for sosialt arbeid og sosiologi. Hans doktorgradsprosjekt fokuserer om potensialet til å utvikle sosial innovasjon i frivillig sektor sosiale tjenester i en utfordrende sosial velferdssammenheng. Han har en mastergrad i "Communities, Organisations and Social Changes" fra City University London, Storbritannia, og en bachelorgrad i sosialt arbeid fra Bosnia og Hercegovina. 

Forskningsinteressene hans fokuserer på sosiale tjenester for barn og voksne (lokalsamfunn og frivilligledet), sosial velferd (sosial innovasjon, samproduksjon, samarbeid mellom myndigheter og sivile samfunn), forebyggende opplæringstjenester til unge i fare og migrasjon (emigrasjon, internasjonal studentmobilitet, returmigrasjon). Han har erfaring med mixed-method forskning og evaluering forskning. Han er medlem av lederkomiteen i tre EU COST -handlinger: pågående CA18155 -Transnational Collaboration on Bullying, Migration, and Integration at School Level og CA20115 - European Network on International Student Mobility: Connecting Research and Practice International, og tidligere CA1611– Ethnic and Immigrant Minoriteters data. Tidligere deltok han i ERSTE Foundation Austria Social Research Fellowship "Generations in Dialogue" og var engasjert som forsker i det internasjonale forskningsprosjektet "Remigration to post-socialist Europe" som ble drevet blant akademiske partnere fra Tyskland, Østerrike og Kroatia. Han er et aktivt medlem av International Society for Third-Sector Research; International Sociological Association (ISA); European Social Work Research Association og The European Family Group Conference Network.

I en profesjonell setting er han erfaren i sosialt arbeid og sosial utviklingspraksis fra en overgangskontekst. Hans arbeid har også inkludert design, ledelse, opplæring og evaluering av ulike sosiale programmer og velferdstjenester innen barn og unge i fare, likemanns- og kjønnsbasert vold, voksnes psykiske helse, ungdomsrettferdighet. Erfaring fra å jobbe for/samarbeide med lokale velferdsorganisasjoner, anerkjente frivillige organisasjoner, offentlige myndigheter og internasjonale utviklingsbyråer (UNDP, Redd Barna, Foundation Kinderpostzegels Nederland, UNICEF). Han ble i tillegg opplært i Verdensbanken, Washington, D.C. om den siste utviklingen innen sikkerhetsnett som en integrert del av sosiale beskyttelsessystemer.

Mer informasjon om Aleksandars publiserte artikler og forskningsarbeid: https://agder.academia.edu/AleksandarBozic

Undervisning

Bidrag til:

SO-408-1 20V Profesjonell utvikling i sosialt arbeid

SO-407-1 20H Sosialt arbeids filosofi og etikk

SV-402-1 19V Profesjoner og samarbeid (Collaboration and social innovation in the public and third sector organisations )

Vitenskapelige publikasjoner

  • Bozic, Aleksandar (2020). Socijalni rad sa pojedincima: Pristup zasnovan na snagama (engl. Social Work with individuals: The strength based approach).
  • Bozic, Aleksandar (2020). Social Innovations: Opportunities and Challenges for Civil Society Organizations in BiH.
  • Bozic, Aleksandar (2019). You should do a PhD in Norway. Here’s why..
  • Bozic, Aleksandar (2019). Reshaping Social Welfare Services In a Turbulent Society-A Time For Social Innovation?.
  • Bozic, Aleksandar (2019). The role of CSOs in developing innovative solutions to social challenges in a less innovative environment.

Sist endret: 11.10.2021 15:10