0
Hopp til hovedinnhold

Aksa Imran

Vitenskapelig assistent

 
Kontor:
C5120 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Engasjert og motivert sivilingeniørstudent på femårig masterprogram industriell økonomi og teknologiledelse ved Universitetet i Agder. Studieretning ingeniørfag-byggdesign på bachelornivå med fordypning innen fagretning konstruksjonsteknikk. Starter i en stilling ved UiA som integrert doktorgradsstipendiat innen digitalisert byggeprosess til høsten. Denne stillingen er todelt med en periode på to år som vitenskapelig assistent på deltid, og deretter to år som stipendiat på heltid. Forskningsområdet for den integrerte doktorgradsstipendiatstillingen handler om å høste, lagre, prosessere og presentere digital informasjon gjennom bruk av BIM i tilknytning til plan- og gjennomføringsmodeller som LC og VDC.

Arbeidserfaring

Veidekke Entreprenør AS

Prosjektingeniør

jun. 2020 – aug. 2020

 • Sommervikar ved Quadrum bygg E på jernbanetomten i Kristiansand.

jun. 2019 – aug. 2019

 • Sommervikar på byggeprosjektet Eilert Sundt VGS avdeling Lyngdal.

 

Universitetet i Agder

Studentassistent
jan. 2020 – apr. 2020

 • Studentassistent i Prosjektering 1 - fundamentering og bygningsprosjektering.

aug. 2019 – nov. 2019, aug. 2018 – nov. 2018

 • Studentassistent i Statikk 2.

sept. 2019 – nov. 2019

 • Studentassistent i Bygningsfysikk og energieffektive bygninger.

jan. 2019 – apr. 2019

 • Studentassistent i Statikk og fasthetslære.

jan. 2019 – apr. 2019, jan. 2019 – mai 2018

 • Studentassistent i Statistikk og økonomi.

jan. 2018 – mai 2018

 • Studentassistent i Matematikk 2.

aug. 2017 – nov. 2017

 • Studentassistent i Matematikk oppgradering 2.

aug. 2017 – nov. 2017, okt. 2016 – mai 2017

 • Studentassistent i Matematikk forkurs.

jun. 2017 – aug. 2017

 • Studentassistent i Matematikk oppgradering 1.

Forskningsassistent
jan. 2020 – apr. 2020

 • Forskningsassistent tilknyttet MEERC som er en samarbeidsavtale mellom Nye Veier AS og UiA.

Faglig coach
aug. 2018 - feb. 2019

 • Faglig coach tilknyttet FYSE-prosjektet som skal bedre studenters trivsels- og læringsmiljø ved UiA.

Mentor
jan. 2018 – mai 2018

 • Mentor i Statistikk og økonomi.

aug. 2017 – okt. 2017

 • Mentor i Matematikk 2.

 

ENT3R

Mentor
aug. 2019 – mai 2020

 • Mentor ved ENT3R Agder som tilbyr realfaglig leksehjelp til elever på ungdomsskole og videregående skole. 

Prosjekter

Bacheloroppgave: Beregning av kontor/lagerbygg med bærekonstruksjon utført i stål, samt vurdering av FEM-programmet salome_meca/code_aster som beregningsverktøy

jan. 2019 – jun. 2019

 • Bacheloroppgaven gikk ut på å beregne et næringsbygg i FEM-Design, samt beregne byggets mest lastpåkjente komponenter i salome_meca. FEM-Design er et kommersielt, veldig brukervennlig program som brukes til elementanalyse og design av betong-, stål- og trekonstruksjoner etter det europeiske standardverket (NS-EN). salome_meca er et gratis, men særdeles lite brukervennlig program med røtter i fransk kjernekraftindustri som hverken designer eller analyserer etter felleseuropeiske prosjekteringsregler. I bachelorrapporten ble det vurdert hvordan salome_meca kunne brukes på lik linje med FEM-Design, blant annet ved å benytte Mathcad Prime for å utarbeide en beregningsdokumentasjon for å verifisere og validere beregningene etter felleseuropeiske prosjekteringsregler. I tillegg ble det vurdert hvilke muligheter som finnes ved fri og åpen kildekode FEM-programvarer.

Sist endret: 11.07.2020 09:07