0
Hopp til hovedinnhold

Agnes Scott Dunsire Langeland

Pensjonist

førstelektor

 
Kontortid:
09.00-16.30
Lærerutdanner

Prosjekter

1) Undersøkelse av vokabularutvikling i engelsk fra 5. - 7. trinn 2) Bruk av poptekster som språkressurs på u-trinn og vgs

Vitenskapelige publikasjoner

 • Langeland, Agnes S. Dunsire (2012). Investigating vocabulary development in English from grade 5 to grade 7 in a Norwegian primary school. The young language learner : research-based insights into teaching and learning. ISBN: 978-82-450-1197-5. Fagbokforlaget. kapittel 9. s 131 - 143.
 • Langeland, Agnes Scott (2005). Classfronters plass som virtuell læringsarena blant filologer på Høgskolen i Agder. Didaktikk, dannelse og data : Artikler om høgskolepedagogikk. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 137 - 149.
 • Langeland, Agnes Scott (2003). Memo Sheets in Written Exams: A Lost Opportunity?. Språk og språkundervisning. ISSN: 0038-8521. 1s 30 - 35.
 • Langeland, Agnes Scott (1996). Rushdie's language - An analysis of how Salman Rushdie destabilizes the Western bias in English. English Today. ISSN: 0266-0784. 12 (1). s 16 - 22.
 • Langeland, Agnes S. Dunsire (2013). Sverre Malling Louis Moe.
 • Langeland, Agnes S. Dunsire (2011). Translator’s blog: From the Translator: Agnes Scott Langeland on Kjell Askildsen’s “Dogs of Thessaloniki”.
 • Langeland, Agnes S. Dunsire (2011). A telephone conversation.
 • Langeland, Agnes S. Dunsire (2011). Professor Andersen's Night.
 • Langeland, Agnes Scott (2009). Using pop music as a language resource On this course teachers will explore ways of using pop music in the English classroom as one way to approach competence aims in LK06.
 • Langeland, Agnes Scott (2009). Assessing vocabulary range in Young Learners: ?How does their vocabulary grow?? Part 2.
 • Langeland, Agnes Scott (2009). Pop music as a language resource in ELT Popmusikk som språkressurs i engelsk undervisning.
 • Langeland, Agnes Scott (2009). Møt en forsker: Aksjonsforskning rundt lingvistiske analyser av poptekster Meet a researcher: Action research into linguistic analyses of pop lyrics.
 • Langeland, Agnes Scott (2008). Assessing vocabulary range in young learners ¿How does their vocabulary grow?¿.

Ekspertområder

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail