Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Agnes-Margrethe Bjorvand

Førstelektor

Fagkoordinator for norsk i BLU og DBLU

 
Kontor:
E1018B ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
08.00 - 16.00

Agnes-Margrethe Bjorvand har vært ansatt ved Universitetet i Agder (tidligere Høgskolen i Agder) siden 1. august 1997 og er fagkoordinator for norsk i alle nivåer av Barnehagelærerutdanninga. I tillegg til full stilling ved UiA, arbeider Bjorvand som oversetter, kurs- og foredragsholder og fagkonsulent for privat næringsliv. Bjorvand har utgitt flere sakprosabøker for barn og er også Astrid Lindgrens norske oversetter.

Utdannelse

Cand.philol med nordisk hovedfag, engelsk mellomfag, religionshistorie grunnfag, praktisk pedagogisk studium.

Fagområder

 • Litteraturvitenskap med vekt på barne- og ungdomslitteratur
 • Litteraturformidling
 • Astrid Lindgrens og Anne-Cath. Vestlys forfatterskap
 • Moderne bildebøker
 • Barnekultur
 • Barns språkutvikling

Undervisningsområder

 • Kunnskapsområdet "Språk, tekst, matematikk" i Barnehagelærerutdanninga (BLU) og Distriktsvennlig  barnehagelærerutdanning (DBLU).
 • Fordypninga "Språk, litteratur og nye medier i barnehagen" i BLU og DBLU.
 • "Lek, læring og barns meningsskaping" i masteren Barnehagekunnskap.

Forskningsområder

 • Barne- og ungdomslitteratur (med hovedvekt på forfatterskapene til Astrid Lindgren og Anne-Cath. Vestly)
 • Bildebøker
 • Litteraturformidling i barnehage og skole

Eksterne forskningsprosjekter (kun pågående)

 • 2021-2024 - Norges forskningsråd prosjektnr. 319918: Shared reading Practices in Early Childhood Education and families for Language learning and Literature experiences (SPrELL, no.: Samtalebaserte lesePraksiser i barnehage og hjem for Erfaringer med Litteratur og Læring av språk). Prosjektet ledes av professor Trude Hoel v/ Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger (UiS) og er et samarbeid mellom UiS, Lesemester AS, Sandnes kommune, Dronning Mauds Minne Høgskole, Universitetet i Tromsø og Univerersitetet i Agder.

Publikasjoner

1. Bøker redigert og/eller skrevet av Agnes-Margrethe Bjorvand

2020: Anne-Cath. Vestly. Oslo: Gyldendal. (En biografi for barn og unge. Gjennomillustrert av Hans Jørgen Sandnes.) - BARNEBOK

2019: Ungene i Dyreparken. Bergen: Vigmostad & Bjørke. - BARNEBOK

2015: Astrid Lindgren. Oslo: Cappelen Damm. (En biografi for barn og unge. Gjennomillustrert av Lisa Aisato.) - Boka er oversatt til dansk (2016), svensk (2016), tsjekkisk (2017), tysk (2018) og kinesisk (2019). - BARNEBOK

2012: Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. 2. rev. utg. Oslo: Universitetsforlaget. Redigert sammen med Elise Seip Tønnessen.

2004: Barneboklesninger. Norsk samtidslitteratur for barn og unge. Bergen: Fagbokforlaget. Redigert sammen med Svein Slettan.

2002: Bløde konsonanter – hard religion? Endringer i Sørlandets religiøse liv på 1900-tallet. Askim: Kommunion Forlag 2002. Redigert sammen med Pål Repstad.

2002: Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. Oslo: Universitetsforlaget. Redigert sammen med Elise Seip Tønnessen.

 

2. Utvalgte artikler m.m. av Agnes-Margrethe Bjorvand

2023: "Emil - vinter i Lønneberget. Etterord". I Astrid Lindgren og Björn Berg (ill). Emil - vinter i Lønneberget (sv. 2019/no. 2023), s. 131-140. Oslo: Cappelen Damm.

2023: "Mirabelle (1949)". I Carol A. Schwartz (red.): Children's Literature Review. Reviews, Criticism, and Commentary on Books for Children and Young People, vol. 260, s. 77-81. Michigan: Gale.

2022: "Å skape interesse for litteratur via forfatteren". I Ingeborg Eidsvåg Fredwall, Elin Arnesen Moseid og Svein Slettan (red.): Elevene og litteraturen. Estetisk lesing på barnetrinnet, s. 31-51. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

2020: "Review/Recension. Lisa Källström, Pippi mellan världar. En bildretorisk studie". I Barnboken - tidskrift för barnlitteraturforskning/Barnboken - Journal of Children's Literature Research, Vol. 43, 2020. http://dx.doi. org/10.14811/clr.v43.533

2020: "Bildebøker". I Svein Slettan (red.): Ungdomslitteratur - ei innføring, 2. utgave, s. 154-175. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

2019: "Peritekstenes funksjon i bildeboken Sunnanäng". I Helene Ehriander og Anette Almgren White (red.): Astrid Lindgrens bildvärldar. Gøteborg og Stockholm: Makadam förlag.

2018: «Astrid Lindgren». Oversiktsartikkel i Store norske leksikon. Publisert på www.snl.no 19. februar 2018: https://snl.no/Astrid_Lindgren 

2017: "Mio, min Mio - etterord". I Astrid Lindgren og Ilon Wikland (1954/2017): Mio, min Mio. Oslo: Cappelen Damm.

2017: "Vi på Saltkråkan - etterord". I Astrid Lindgren og Ilon Wikland (1964/2017): Vi på Saltkråkan. Oslo: Cappelen Damm.

2016: "Ronja røverdatter - etterord". I Astrid Lindgren og Ilon Wikland (1981/2016): Ronja røverdatter. Oslo: Cappelen Damm.

2016: "Astrid Lindgren". Oversiktsartikkel i "Allkunne - levande leksikon". Publisert på www.allkunne.no 19. februar 2016: http://www.allkunne.no/framside/astrid-lindgren/63/83895/ 

2015: "Brødrene Løvehjerte - etterord". I Astrid Lindgren og Ilon Wikland (1973/2015): Brødrene Løvehjerte. Oslo: Cappelen Damm.

2015: "Pippi Langstrømpe går til sjøs - etterord". I Astrid Lindgren og Ingrid Vang Nyman (1948/2015): Pippi Langstrømpe går til sjøs. Oslo: Cappelen Damm.

2015: "Pippi Langstrømpe går om bord - etterord". I Astrid Lindgren og Ingrid Vang Nyman (1946/2015): Pippi Langstrømpe går om bord. Oslo: Cappelen Damm.

2015: "Pippi Langstrømpe - etterord". I Astrid Lindgren og Ingrid Vang Nyman (1945/2015): Pippi Langstrømpe. Oslo: Cappelen Damm.

2014:" Prologue and Epilogue Pictures in Astrid Lindgren’s Picturebooks". I Bettina Kümmerling-Meibauer (red.): Picturebooks – Representation and Narration, 213–226. New York og London: Routledge.

2014: "Per Pusling og 8 andre fortellinger – etterord". I Astrid Lindgren og Ilon Wikland (1949/2014): Per Pusling og 8 andre fortellinger. Oslo: Cappelen Damm.

2014: "Nye spell av Emil fra Lønneberget – etterord". I Astrid Lindgren og Björn Berg (1966/2014): Nye spell av Emil fra Lønneberget. Oslo: Cappelen Damm.

2014: "Til Nangijala!". I Ida Michaelsen (red.). Bakteppet. Repertoarmagasinet for Det Norske Teatret. Oslo: Det Norske Teatret.

2014: "Emil fra Lønneberget gir seg ikke – etterord". I Astrid Lindgren og Björn Berg (1970/2014): Emil fra Lønneberget gir seg ikke. Oslo: Cappelen Damm.

2014: "Bildebøker". I Svein Slettan (red.). Ungdomslitteratur – ei innføring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

2014: (Sammen med Elise Seip Tønnessen) "Teoretiske perspektiver på tekster, medier og lesere". I Elise Seip Tønnessen (red.). Jakten på fortellingen. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier, s. 39-63. Oslo: Universitetsforlaget.

2012:“Når barn leser bildebøker”.I Agnes-Margrethe Bjorvand og Elise Seip Tønnessen (red.): Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. 2. rev. utg., 69–80. Oslo: Universitetsforlaget.

2012: “Vurdering av barnelitteratur. Formidlerens rolle i jakten på de gode leseopplevelsene”. I Agnes-Margrethe Bjorvand og Elise Seip Tønnessen (red.): Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. 2. rev. utg., 150–173. Oslo: Universitetsforlaget.

2011: “Här finns så mycket märkvärdigt”. Natur i Astrid Lindgrens bildebøker”. I Bjarne Markussen, Kaj Berseth Nilsen og Svein Slettan (red.): Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen. Festskrift til Rolf Romøren. Kristiansand: Portal forlag.

2011: “Tro, tvil – og en smilende Gud. Paul Leer-Salvesens barne- og ungdomslitteratur”. I Pål Repstad (red.): Fader Paul. Festskrift til Paul Leer-Salvesen, 191–202. Kristiansand: Portal forlag.

2011: “Astrid Lindgren’s Picturebooks. One Text – Two Illustrators. I Bettina Kümmerling-Meibauer og Astrid Surmatz (red.): Beyond Pippi Longstocking. Intermedial and International Aspects of Astrid Lindgren’s Works, 137–153. New York og London: Routledge.

2011: “Kropp i bevegelse i bildeboka Känner du Pippi Långstrump?”. I Barnboken. Tidskrift för barnlitteraturforskning, nr. 1, 204–218. Stockholm: Svenska barnboksinstitutet. Artikkelen er også publisert i Barnelitterært forskningstidsskrift, volum 2: http://www.childlitaesthetics.net/index.php/blft/search/authors/view?firstName=Agnes-Margrethe&middleName=&lastName=Bjorvand&affiliation=&country=NO

2010: ”Do Sons Inherit the Sins of Their Fathers? An Analysis of the Picturebook Angry Man”. I Teresa Colomer, Bettina Kümmerling-Meibauer og Cecilia Silva-Díaz (red.): New Directions in Picturebook Research, 217–231. New York og London: Routledge.

2008: “Bildebøker vokser man aldri fra”. I Nina Aspen (red.): Leselykke. Inspirasjonsbok om barn og lesing, 59–61. Oslo: De Norske Bokklubbene.

2007: ”From illustrated text to picturebook: Astrid Lindgren’s ‘Mirabelle’”. I Lillemor Torstensson (red.): Barnboken. Tidskrift för barnlitteraturforskning, nr. 1–2, 48–56 og colour plate I–VII. Stockholm: Svenska barnboksinstitutet.

2007: ”Pippi Langstrømpe”. I forfatterheftet til utgivelsen av Pippi Langstrømpe i ”Århundrets Bibliotek”, 19–23. Oslo: De Norske Bokklubbene.

2007: ”Ord + bilde = sant. Om arbeid med moderne bildebøker”. Skrevet i samarbeid med Marianne Lillesvangstu. I Elise Seip Tønnessen, Hanne Dahll-Larssøn og Marianne Lillesvangstu (red.): Inn i teksten – ut i livet. Nøkler til leseglede og litterær kompetanse, 107–121. Bergen: Fagbokforlaget/LNU.

2006: “Veien til bildebok. Astrid Lindgrens ‘Sunnanäng’”. I Harald Bache-Wiig (red.): På terskelen. Bidrag om nordisk barne- og ungdomslitteratur, 107–125. Oslo: Novus forlag.

2006: ”Bøker som holder det de lover”. I Per Olav Kaldestad og Karin Beate Vold (red.): Årboka. Litteratur for barn og unge, 135–140. Oslo: Det Norske Samlaget og Norsk barnebokinstitutt.

2004: ”Bildebøker for de minste. Når to-bøkene av Tor Åge Bringsværd og Tina Soli”. I Agnes-Margrethe Bjorvand og Svein Slettan (red.): Barneboklesninger. Norsk samtidslitteratur for barn og unge, 121–132. Bergen: Fagbokforlaget.

2002: ”Kanskje Gud kan smile? Sørlandskristendommen i Paul Leer-Salvesens barne- og ungdomslitteratur”. I Agnes-Margrethe Bjorvand og Pål Repstad (red.): Bløde konsonanter – hard religion? Endringer i Sørlandets religiøse liv på 1900-tallet, 161–170. Askim: Kommunion Forlag.

2002: ”Å fortolke Sørlandets religiøse liv”. Skrevet i samarbeid med Pål Repstad. I Agnes-Margrethe Bjorvand og Pål Repstad (red.): Bløde konsonanter – hard religion? Endringer i Sørlandets religiøse liv på 1900-tallet, 6–12. Askim: Kommunion Forlag.

2002: ”Når barn leser bildebøker”. I Agnes-Margrethe Bjorvand og Elise Seip Tønnessen (red.): Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge, 69–81. Oslo: Universitetsforlaget.

2002: ”Vurdering av barnelitteratur”. I Agnes-Margrethe Bjorvand og Elise Seip Tønnessen (red.): Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge, 150–173. Oslo: Universitetsforlaget.

2000: ”Pedagogisk bruk og misbruk av fortellinger”. I Klausine Røtnes (red.): Barnehagefolk, nr. 3, 36–37. Oslo: Pedagogisk Forum.

1997: ”Realisme og fantastikk. En studie av Pippi-bøkene og Ronja rövardotter”. I Magny Vatne (red.): Norsklæraren, nr. 2, 50–56. Oslo: Landslaget for norskundervisning (LNU).

1997: ”De sterke jentene. Om kjønnsroller i Astrid Lindgrens bøker om Pippi Långstrump og Ronja rövardotter”. I Lillemor Torstensson og Gallie Eng (red.): Barnboken. Tidskrift för barnlitteraturforskning, nr. 2, 24–34. Stockholm: Svenska barnboksinstitutet.

1996: De sterke jentene. En studie av Astrid Lindgrens Pippi Långstrump og Ronja rövardotter. Hovedoppgave i nordisk litteratur. Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap. Oslo: Universitetet i Oslo.

3. Bøker oversatt av Agnes-Margrethe Bjorvand

2023: Astrid Lindgren og Björn Berg: Emil - vinter i Lønneberget. Oslo: Cappelen Damm.

2023: Astrid Lindgren, David Sundin, Ingrid Vang Nyman og Johanna Westman: Pippi Langstrømpes kokebok. Oppskrifter fra Villa Villekulla og de sju hav. Oslo: Cappelen Damm.

2023: Astrid Lindgren og Björn Berg: Da Ida også ville i snekkerboden. Oslo: Cappelen Damm.

2023: Astrid Lindgren og Björn Berg: Nei, han Emil fra Lønneberget. Oslo: Cappelen Damm. 

2022: Astrid Lindgren og div. bildekunstnere: Julefortellinger. Oslo: Cappelen Damm. (Fortellingene i boka er oversatt av Jo Tenfjord og Agnes-Margrethe Bjorvand.)

2021: Astrid Lindgren og Cecilia Heikkilä: En jul i Småland for lenge siden. Oslo: Cappelen Damm.

2020: Astrid Lindgren og Fabian Göransson: Pippi på rømmen. Oslo: Cappelen Damm.

2020: Astrid Lindgren og Ingrid Vang Nyman: Pippi feirer fødselsdag. Oslo: Cappelen Damm.

2019: Astrid Lindgren og Studio Ghibli: Ronja Røverdatter 4 – Digerfossen. Oslo: Cappelen Damm.

2019: Astrid Lindgren og Studio Ghibli: Ronja Røverdatter 3 – Bjørnehulen. Oslo: Cappelen Damm.

2018: Astrid Lindgren og Studio Ghibli: Ronja Røverdatter 2 – Villvettene. Oslo: Cappelen Damm.

2018: Astrid Lindgren og Studio Ghibli: Ronja Røverdatter 1 – Tordenværsbarn. Oslo: Cappelen Damm.

2018: Astrid Lindgren: Astrid Lindgrens sommer. Oslo: Cappelen Damm.

2017: Astrid Lindgren: Barnas beste: Astrid Lindgren - Favorittfortellinger. Oslo: Cappelen Damm.

2017: Astrid Lindgren og Ingrid Vang Nyman: Pippi Langstrømpe går i butikker. Oslo: Cappelen Damm.

2017: Astrid Lindgren og Ilon Wikland: Mio, min Mio. Oslo: Cappelen Damm.

2015: Jens Andersen: Denne dagen, ett liv. Oslo: Cappelen Damm.

2015: Astrid Lindgren og Ingrid Vang Nyman: Pippi Langstrømpe går til sjøs. Oslo: Cappelen Damm.

2015: Astrid Lindgren og Ingrid Vang Nyman: Pippi Langstrømpe går om bord. Oslo: Cappelen Damm.

2015: Astrid Lindgren og Ingrid Vang Nyman: Pippi Langstrømpe. Oslo: Cappelen Damm.

2014: Astrid Lindgren og Ingrid Vang Nyman: Kjenner du Pippi Langstrømpe? (digital applikasjon og bildebok). Oslo: Cappelen Damm.

2014: Astrid Lindgren og Eva Billow: Per Pusling og 8 andre fortellinger. Oslo: Cappelen Damm.

2013: Astrid Lindgren og Kitty Crowther (ill.): Nissen er våken. Oslo: Cappelen Damm. (Orig.: Tomten är vaken. Stockholm: Rabén & Sjögren. 2012.)

2010: Astrid Lindgren og Ilon Wikland (ill.). Ingen røvere i skogen her. Oslo: Cappelen Damm. (Svensk original: Ingen rövare finns i skogen. Stockholm: Rabén & Sjögren, 2009.)

2007: Astrid Lindgren og Kristina Digman (ill.): Peter og Petra. Oslo: Damm. (Svensk original: Peter och Petra. Stockholm: Rabén & Sjögren, 2007.)

2007: Astrid Lindgren (med forord av Karin Nyman og kommentarer av Ulla Lundqvist): Ur-Pippi. Oslo: Damm. (Svensk original: Ur-Pippi. Stockholm: Svenska barnboksinstitutet, 2007.)

2007: Christina Björk og Eva Eriksson (ill.): Astrids eventyr før hun ble Astrid Lindgren. Oslo: Damm. (Svensk original: Astrids äventyr innan hon blev Astrid Lindgren. Stockholm: Rabén & Sjögren, 2007.)

2007: Astrid Lindgren og Marit Törnqvist (ill.): Eventyrreisen. Fra Junibakken til Nangilima. Oslo: Damm. (Svensk original.: Sagoresan. Från Junibacken till Nangilima. Stockholm: Eriksson & Lindgren, 2006.)

2007: Jacob Forsell, Johan Erséus, Astrid Lindgren, Margareta Strömstedt: Astrids bilder. Oslo: Damm. (Svensk original: Astrids bilder. Stockholm: Bokförlaget Max Ström, 2007.)

2001: Margareta Strömstedt: Astrid Lindgren. En livsskildring. Oslo: Damm. (Svensk original: Astrid Lindgren. En levnadsteckning. Stockholm: Rabén & Sjögren, 1999.)

1998: Astrid Lindgren (redigert av Margareta Strömstedt): Astrids visdomsord. Oslo: Damm. (Svensk original: Astrids klokbok. Stockholm: Eriksson & Lindgren, 1997.)

1997: Vivi Edström: Astrid Lindgren. En studie av forfatterskapet. Oslo: Damm. (Svensk original: Astrid Lindgren – Vildtoring och lägereld. Stockholm: Rabén & Sjögren, 1992.)

1997: Mai Fagerberg: Se der! En snøklokke. Oslo: Damm. (Svensk original: Titta en snödroppe. Stockholm: Bokförlaget Opal AB, 1996.)

1997: Mai Fagerberg: Se der! En hestehov. Oslo: Damm. (Svensk original: Titta en tussilago. Stockholm: Bokförlaget Opal AB, 1996.)

 

Priser og nominasjoner

2020: Formidlingsprisen 2020 - fra Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder. Bjorvand vant prisen sammen med Dag Nome, Institutt for pedagogikk.

2017: Nominert og finalist til "Årets barnehageinspirator 2017". Prisen deles ut av Private barnehagers landsforbund (PBL) 29. mai 2017.

2016: "Sørlandets litteraturpris 2016" i kategorien sakprosa for biografien Astrid Lindgren (sammen med illustratør Lisa Aisato)

2016: Nominert til Morgenbladets formidlingspris

2015: "Utdanningsprisen 2015" - fra Universitetet i Agder

2015: "The inaugural IRSCL Edited Book Award" for Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier - sammen med Elise Seip Tønnessen (redaktør), Lin Prøitz, Astri Ramsfjell, Ingeborg Mjør, Hanne Kiil, Anne Skaret, Trine Solstad, Åse Marie Ommundsen, Kjersti Lersbryggen Mørk, Silje Hernæs Linhart, Lisa Nagel og Kristin Ørjasæter.

2013: Nominert (av studenter) som kandidat til prisen "Årets barnehageinspirator 2013" - Private Barnehagers Landsforbund (PBL)

2005: "Askeladdprisen" for nettstedet barnebok.no (2001-2011) fra IBBY Norge - Norsk barnebokforum

1999: Nominert (av studenter) som kandidat til "Formidlingsprisen" - Høgskolen i Agder

 

Andre faglige aktiviteter - et utvalg

Fagansvarlig for "Norsk barne- og ungdomslitteratur etter 2000" i Store Norske Leksikon (fra og med 18. april 2023)

Medlem av redaksjonen for Colletts kafé, en arena for forskningsformidling v/Fakultet for humaniora og pedagogikk (fra 2021 til d.d.)

Koordinator og faglig ansvarlig for norsk i Barnehagelærerutdanninga v/UiA (fra 1997 til 2008 og fra 2014 til d.d.)

Juryleder for Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur (fra mars 2022 til mars 2024)

Jurymedlem for Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur (fra juni 2019 til mars 2022).

Forskningsprosjektet "Bøker og apper: Utvikling av vurderingsverktøy for e-bøker for barn". Norges forskningsråds prosjektnr. 260356/H20.

Medlem av Nordisk forsknings- og kulturnetværk med udgangspunkt i H.C. Andersen, Astrid Lindgren og Thorbjørn Egner.

Medlem i styret for stiftelsen Kari Skjønsbergs minnefond (fra 2014 til 2019).

Varamedlem i styret for stiftelsen Kari Skjønsbergs minnefond (fra 2012 til 2014).

Fagkonsulent for Anne-Cath. Vestlys forundringspark og Barnas Anne-Cath. Vestly-museum (fra 2012 til d.d.).

Redaksjonssjef og anmelder i internettmagasinet barnebok.no (fra 2001 til 2011).

I nominasjonsjuryen til UPrisen i 2009.

I redaksjonen for sykehustalkshowet "Nesten helg" ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus (fra 2007 til 2012).

Medlem av forskningsprosjektet “Forskjellige familier” ved Høgskolen i Agder/Universitetet i Agder (fra 2005 til 2008).

Medlem av Astrid Lindgren-sällskapet siden stiftelsen i 2002.

Vararepresentant i rådet for Norsk barnebokinstitutt (oppnevnt av Nasjonalt fagråd for nordisk i perioden 2008–2011).

Oversetter m.m. for Cappelen Damm (fra og med 2007).

Forlagskonsulent og oversetter for Damms barne- og ungdomsbokavdeling (fra og med våren 1996).

Koordinator for norsk i Førskolelærerutdanninga ved Høgskolen i Agder (fra og med august 1998 til og med juli 2006).

Plasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet ved Fakultet for humanistiske fag (fra og med august 1997 til og med juli 2007).

Vitenskapelige publikasjoner

 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2023). Mirabelle (1949). Children's Literature Review. ISSN: 0362-4145. 260s 77 - 81.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2022). Å skape interesse for litteratur via forfatteren. Elevene og litteraturen : Estetisk lesing på barnetrinnet. ISBN: 9788202718848. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 2. s 31 - 51.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2020). Bildebøker. Ungdomslitteratur - ei innføring. ISBN: 9788202615840. Cappelen Damm Akademisk. 9. s 154 - 175.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2019). Peritekstenes funksjon i bildeboken Sunnanäng. Astrid Lindgrens bildvärldar. ISBN: 9789170612855. Makadam Förlag. Artikkel 12. s 259 - 280.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2014). Bildebøker. Ungdomslitteratur : ei innføring. ISBN: 978-82-02-36051-1. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 9. s 129 - 146.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2014). Prologue and Epilogue Pictures in Astrid Lindgren's Picturebooks. Picturebooks: Representation and Narration. ISBN: 978-0-415-81801-8. Routledge. Chapter 12. s 213 - 226.
 • Tønnessen, Elise Seip; Bjorvand, Agnes-Margrethe (2014). Teoretiske perspektiver på tekster, medier og lesere. Jakten på fortellinger : Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. ISBN: 978-82-15-02384-7. Universitetsforlaget. Kapittel 3. s 39 - 63.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2012). Når barn leser bildebøker. Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. ISBN: 9788215020488. Universitetsforlaget. Artikkel nr. 4. s 69 - 80.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2012). Vurdering av barnelitteratur. Formidlerens rolle i jakten på de gode leseopplevelsene. Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. ISBN: 9788215020488. Universitetsforlaget. Artikkel nr. 8. s 150 - 173.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2011). "Här finns så mycket märkvärdigt”. Natur i Astrid Lindgrens bildebøker. Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen : festskrift til Rolf Romøren. ISBN: 9788292712504. Portal forlag. kapittel. s 198 - 215.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2011). Astrid Lindgren's Picturebooks: One Text - Two Illustrators. Beyond Pippi Longstocking : intermedial and international aspects of Astrid Lindgren's works. ISBN: 978-0-415-88353-5. Routledge. Chapter 8. s 137 - 153.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2011). Kropp i bevegelse i bildeboka Känner du Pippi Långstrump?. Barnboken. ISSN: 0347-772X. (1). s 204 - 218. doi:10.14811/clr.v34i1.34.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2011). Kropp i bevegelse i bildeboka Känner du Pippi Långstrump?. Barnelitterært forskningstidsskrift. ISSN: 2000-7493. 2s 204 - 218. doi:10.3402/blft.v2i0.5831.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2011). Tro, tvil – og en smilende Gud. Paul Leer-Salvesens barne- og ungdomslitteratur. Fader Paul : festskrift til Paul Leer-Salvesen. ISBN: 978-82-92712-53-5. Portal forlag. kapittel. s 191 - 202.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2010). Do Sons Inherit the Sins of Their Fathers? An Analysis of the Picturebook Angry Man. New directions in picturebook research. ISBN: 978-0-415-87690-2. Routledge. kapittel. s 217 - 231.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2008). Bildebøker vokser man aldri fra. Leselykke. Inspirasjonsbok om barn og lesing. De norske Bokklubbene AS. faglig_bok_forlag. s 58 - 61.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2008). Gi rom for lesing. Ord for alt Ny utgave 6, Lærerens bok. Cappelen Damm AS. laerebok.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2007). From illustrated text to picturebook: Astrid Lindgren's "Mirabelle". Barnboken. ISSN: 0347-772X. 01.febs 15.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe; Lillesvangstu, Marianne (2007). Ord + bilde = sant. Om arbeid med moderne bildebøker. Skriftserie (Landslaget for norskundervisning). Fagbokforlaget. faglig_bok_forlag. s 14.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2006). Bøker som holder det de lover. Årboka 2006. Litteratur for barn og unge. Det Norske Samlaget. s 184.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2006). Veien til bildebok. Astrid Lindgrens "Sunnanäng". På terskelen. Bidrag om nordisk barne- og ungdomslitteratur. Festskrift til Åsfrid Svensen. Novus Forlag. s 171.
 • Slettan, Svein; Bjorvand, Agnes-Margrethe (2004). Barnelitteraturens dialoger. Tre perspektiver på norsk barnelitteratur. Barneboklesninger. Norsk samtidslitteratur for barn og unge. Fagbokforlaget. s 7 - 22.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2004). Bildebøker for de minste. Når to-bøkene av Tor Åge Bringsværd og Tina Soli. Barneboklesninger. Norsk samtidslitteratur for barn og unge. Fagbokforlaget. s 121 - 132.
 • Slettan, Svein; Bjorvand, Agnes-Margrethe (2004). Kjærligheten er vond - og deilig. Tormod Haugens bøker omGeorg og Gloria. Barneboklesninger. Norsk samtidslitteratur for barn og unge. Fagbokforlaget. s 74 - 86.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe; Repstad, Pål; Vegge, Tor (2002). Fagteologi på sørlandske prekestoler. Bløde konsonanter Hard religion? Endringer i Sørlandets religiøse liv på 1900-tallet. Kommunion forlag. s 106 - 118.
 • Repstad, Pål; Bjorvand, Agnes-Margrethe; Hägg, Henny Fiskå (2002). Jesu gjenkomst – én eller flere ganger? Et eksempel på sørlandsk bibeltolkning. Bløde konsonanter, hard religion? : endringer i Sørlandets religiøse liv på 1900-tallet. Kommunion. faglig_bok_forlag. s 120 - 126.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2002). Kanskje Gud kan smile? Sørlandskristendommen i Paul Leer-Salvesens barne- og ungdomslitteratur. Bløde konsonanter - hard religion? Endringer i Sørlandets religiøse liv på 1900-tallet. Kommunion forlag. s 160 - 170.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2002). Når barn leser bildebøker. Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. Universitetsforlaget. s 69 - 81.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2002). Vurdering av barnelitteratur. Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. Universitetsforlaget. s 150 - 173.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe; Repstad, Pål (2002). Å fortolke Sørlandets religiøse liv. Bløde konsonanter - hard religion? Endringer i Sørlandets religiøse liv på 1900-tallet. Redigert av Agnes-Margrethe Bjorvand og Pål Repstad. Kommunion forlag. s 6 - 12.
 • Lindgren, Astrid; Bjorvand, Agnes-Margrethe; Krogh, Anne (2023). Julestemning (julehefte 2023, m/forord av Agnes-Margrethe Bjorvand). ISBN: 9788242978189. Cappelen Damm AS. s 80.
 • Astrid, Lindgren; Bjorvand, Agnes-Margrethe (2021). Flere Julefortellinger. ISBN: 9788202719920. Cappelen Damm AS. s 79.
 • Lindgren, Astrid; Bjorvand, Agnes-Margrethe; Krogh, Anne (2020). Astrid Lindgren. Julefortellinger. ISBN: 9788202681654. Cappelen Damm AS. s 80.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe; Sandnes, Hans Jørgen (2020). Anne-Cath. Vestly (BIOGRAFI). ISBN: 9788205530980. Gyldendal Barn og Unge. s 108.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2019). Ungene i Dyreparken. ISBN: 9788241919046. Vigmostad & Bjørke. s 58.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe; Astrid, Lindgren (2017). Vi på Saltkråkan. ISBN: 9788202543563. Cappelen Damm AS. s 389.
 • Lindgren, Astrid; Bjorvand, Agnes-Margrethe (2016). "Etterord" i nyutgivelse av romanen Ronja røverdatter. ISBN: 9788202526344. Cappelen Damm AS. s 256.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2016). Astrid Lindgren. En biografi for børn. ISBN: 9788702197921. Gyldendal forlag. s 112.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2016). Astrid Lindgren. Hela den fantastiska berättelsen om Astrid Lindgrens liv. ISBN: 978-91-7701-090-6. Modernista. s 112.
 • Lindgren, Astrid; Bjorvand, Agnes-Margrethe (2015). Brødrene Løvehjerte. ISBN: 9788202497392. Cappelen Damm AS. s 268.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2015). Astrid Lindgren. ISBN: 9788202441654. Cappelen Damm AS. s 108.
 • Lindgren, Astrid; Bjorvand, Agnes-Margrethe (2014). Emil fra Lønneberget gir seg ikke. ISBN: 9788202450113. Cappelen Damm AS. s 169.
 • Lindgren, Astrid; Bjorvand, Agnes-Margrethe (2014). Nye spell av Emil fra Lønneberget. ISBN: 9788202435042. Cappelen Damm AS. s 137.
 • Lindgren, Astrid; Bjorvand, Agnes-Margrethe (2014). Per Pusling og åtte andre fortellinger. ISBN: 9788202435059. Cappelen Damm AS. s 139.
 • Lindgren, Astrid; Bjorvand, Agnes-Margrethe (2013). Marikken. ISBN: 9788202421243. Cappelen Damm AS. s 187.
 • Lindgren, Astrid; Bjorvand, Agnes-Margrethe (2013). Emil fra Lønneberget. ISBN: 9788202417062. Cappelen Damm AS. s 105.
 • Lindgren, Astrid; Bjorvand, Agnes-Margrethe (2013). Sunnaneng. ISBN: 9788202421236. Cappelen Damm AS. s 108.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe; Slettan, Svein (2004). Barneboklesninger. Norsk samtidslitteratur for barn og unge. ISBN: 8245001139. Fagbokforlaget. s 237.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe; Repstad, Pål (2002). Bløde konsonanter - hard religion? Endringer i Sørlandets religiøse liv på 1900-tallet. ISBN: 8292376011. Kommunion forlag. s 191.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe; Tønnessen, Elise Seip (2002). Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. ISBN: 8215003117. Universitetsforlaget. s 220.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe; Mitchell, Monica Gundersen; Sandgrind, Silje Wiken (2023). - Gamle klassikere lever fortsatt godt, og kanskje litt for godt i barnehagen.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2023). När Emil gjorde en bravad så att hela Lönneberga jublade och alla hans hyss blev glömd och förlåtna.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2023). Da Ida også ville i snekkerboden.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2023). Nei, han Emil fra Lønneberget.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2023). Emil - vinter i Lønneberget.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe; Mitchell, Monica Gundersen; Tunkiel, Katarzyna; Undheim, Marianne Larsen (2023). Valg av bøker i barnehagen.

Sist endret: 21.10.2023 23:10