0
Hopp til hovedinnhold

Agnes-Margrethe Bjorvand

Universitetslektor

Norskfaglig ansvarlig i BLU og ABLU

 
Kontor:
E2083B ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
08.00 - 16.00

Agnes-Margrethe Bjorvand har vært ansatt ved Universitetet i Agder (tidligere Høgskolen i Agder) siden 1. august 1997.

Utdannelse

Cand.philol med nordisk hovedfag, engelsk mellomfag, religionshistorie grunnfag, praktisk pedagogisk studium. Arbeider nå med å ferdigstille en doktoravhandling om Astrid Lindgrens bildebøker.

Fagområder

 • Litteraturvitenskap med vekt på barne- og ungdomslitteratur
 • Litteraturformidling
 • Astrid Lindgrens forfatterskap
 • Moderne bildebøker
 • Barnekultur
 • Barns språkutvikling

Undervisningsområder

 • Kunnskapsområdet "Språk, tekst, matematikk" i Barnehagelærerutdanninga.
 • Fordypninga "Språk, litteratur og nye medier i Barnehagelærerutdanninga.

Forskningsområder

 • Barne- og ungdomslitteratur (med hovedvekt på Astrid Lindgrens forfatterskap)
 • Bildebøker
 • Litteraturformidling.
 • Tatt opp på UiAs doktorgradsprogram. Bjorvands prosjekt er en studie av Astrid Lindgrens bildebøker. Prosjektet er finansiert av Universitetet i Agder.

 

Publikasjoner

1. Bøker redigert og/eller skrevet av Agnes-Margrethe Bjorvand

2015: Astrid Lindgren. Oslo: Cappelen Damm. (En biografi for barn og unge. Gjennomillustrert av Lisa Aisato.) - Boka er oversatt til dansk og svensk (2016).

2012: Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. 2. rev. utg. Oslo: Universitetsforlaget. Redigert sammen med Elise Seip Tønnessen.

2004: Barneboklesninger. Norsk samtidslitteratur for barn og unge. Bergen: Fagbokforlaget. Redigert sammen med Svein Slettan.

2002: Bløde konsonanter – hard religion? Endringer i Sørlandets religiøse liv på 1900-tallet. Askim: Kommunion Forlag 2002. Redigert sammen med Pål Repstad.

2002: Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. Oslo: Universitetsforlaget. Redigert sammen med Elise Seip Tønnessen.


2. Utvalgte artikler m.m. av Agnes-Margrethe Bjorvand

2017: "Mio, min Mio - etterord". I Astrid Lindgren og Ilon Wikland (1954/2017): Mio, min Mio. Oslo: Cappelen Damm.

2017: "Vi på Saltkråkan - etterord". I Astrid Lindgren og Ilon Wikland (1964/2017): Vi på Saltkråkan. Oslo: Cappelen Damm.

2016: "Ronja røverdatter - etterord". I Astrid Lindgren og Ilon Wikland (1981/2016): Ronja røverdatter. Oslo: Cappelen Damm.

2016: "Astrid Lindgren". Oversiktsartikkel i "Allkunne - levande leksikon". Publisert på www.allkunne.no 19. februar 2016: http://www.allkunne.no/framside/astrid-lindgren/63/83895/ 

2015: "Brødrene Løvehjerte - etterord". I Astrid Lindgren og Ilon Wikland (1973/2015): Brødrene Løvehjerte. Oslo: Cappelen Damm.

2015: "Pippi Langstrømpe går til sjøs - etterord". I Astrid Lindgren og Ingrid Vang Nyman (1948/2015): Pippi Langstrømpe går til sjøs. Oslo: Cappelen Damm.

2015: "Pippi Langstrømpe går om bord - etterord". I Astrid Lindgren og Ingrid Vang Nyman (1946/2015): Pippi Langstrømpe går om bord. Oslo: Cappelen Damm.

2015: "Pippi Langstrømpe - etterord". I Astrid Lindgren og Ingrid Vang Nyman (1945/2015): Pippi Langstrømpe. Oslo: Cappelen Damm.

2014:" Prologue and Epilogue Pictures in Astrid Lindgren’s Picturebooks". I Bettina Kümmerling-Meibauer (red.): Picturebooks – Representation and Narration, 213–226. New York og London: Routledge.

2014: "Per Pusling og 8 andre fortellinger – etterord". I Astrid Lindgren og Ilon Wikland (1949/2014): Per Pusling og 8 andre fortellinger. Oslo: Cappelen Damm.

2014: "Nye spell av Emil fra Lønneberget – etterord". I Astrid Lindgren og Björn Berg (1966/2014): Nye spell av Emil fra Lønneberget. Oslo: Cappelen Damm.

2014: "Til Nangijala!". I Ida Michaelsen (red.). Bakteppet. Repertoarmagasinet for Det Norske Teatret. Oslo: Det Norske Teatret.

2014: "Emil fra Lønneberget gir seg ikke – etterord". I Astrid Lindgren og Björn Berg (1970/2014): Emil fra Lønneberget gir seg ikke. Oslo: Cappelen Damm.

2014: "Bildebøker". I Svein Slettan (red.). Ungdomslitteratur – ei innføring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

2014: (Sammen med Elise Seip Tønnessen) "Teoretiske perspektiver på tekster, medier og lesere". I Elise Seip Tønnessen (red.). Jakten på fortellingen. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. Oslo: Universitetsforlaget.

2012:“Når barn leser bildebøker”.I Agnes-Margrethe Bjorvand og Elise Seip Tønnessen (red.): Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. 2. rev. utg., 69–80. Oslo: Universitetsforlaget.

2012: “Vurdering av barnelitteratur. Formidlerens rolle i jakten på de gode leseopplevelsene”. I Agnes-Margrethe Bjorvand og Elise Seip Tønnessen (red.): Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. 2. rev. utg., 150–173. Oslo: Universitetsforlaget.

2011: “Här finns så mycket märkvärdigt”. Natur i Astrid Lindgrens bildebøker”. I Bjarne Markussen, Kaj Berseth Nilsen og Svein Slettan (red.): Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen. Festskrift til Rolf Romøren. Kristiansand: Portal forlag.

2011: “Tro, tvil – og en smilende Gud. Paul Leer-Salvesens barne- og ungdomslitteratur”. I Pål Repstad (red.): Fader Paul. Festskrift til Paul Leer-Salvesen, 191–202. Kristiansand: Portal forlag.

2011: “Astrid Lindgren’s Picturebooks. One Text – Two Illustrators. I Bettina Kümmerling-Meibauer og Astrid Surmatz (red.): Beyond Pippi Longstocking. Intermedial and International Aspects of Astrid Lindgren’s Works, 137–153. New York og London: Routledge.

2011: “Kropp i bevegelse i bildeboka Känner du Pippi Långstrump?”. I Barnboken. Tidskrift för barnlitteraturforskning, nr. 1, 204–218. Stockholm: Svenska barnboksinstitutet. Artikkelen er også publisert i Barnelitterært forskningstidsskrift, volum 2: http://www.childlitaesthetics.net/index.php/blft/search/authors/view?firstName=Agnes-Margrethe&middleName=&lastName=Bjorvand&affiliation=&country=NO

2010: ”Do Sons Inherit the Sins of the Fathers? An Analysis of the Picturebook Angry Man”. I Teresa Colomer, Bettina Kümmerling-Meibauer og Cecilia Silva-Díaz (red.): New Directions in Picturebook Research, 217–231. New York og London: Routledge.

2008: “Bildebøker vokser man aldri fra”. I Nina Aspen (red.): Leselykke. Inspirasjonsbok om barn og lesing, 59–61. Oslo: De Norske Bokklubbene.

2007: ”From illustrated text to picturebook: Astrid Lindgren’s ‘Mirabelle’”. I Lillemor Torstensson (red.): Barnboken. Tidskrift för barnlitteraturforskning, nr. 1–2, 48–56 og colour plate I–VII. Stockholm: Svenska barnboksinstitutet.

2007: ”Pippi Langstrømpe”. I forfatterheftet til utgivelsen av Pippi Langstrømpe i ”Århundrets Bibliotek”, 19–23. Oslo: De Norske Bokklubbene.

2007: ”Ord + bilde = sant. Om arbeid med moderne bildebøker”. Skrevet i samarbeid med Marianne Lillesvangstu. I Elise Seip Tønnessen, Hanne Dahll-Larssøn og Marianne Lillesvangstu (red.): Inn i teksten – ut i livet. Nøkler til leseglede og litterær kompetanse, 107–121. Bergen: Fagbokforlaget/LNU.

2006: “Veien til bildebok. Astrid Lindgrens ‘Sunnanäng’”. I Harald Bache-Wiig (red.): På terskelen. Bidrag om nordisk barne- og ungdomslitteratur, 107–125. Oslo: Novus forlag.

2006: ”Bøker som holder det de lover”. I Per Olav Kaldestad og Karin Beate Vold (red.): Årboka. Litteratur for barn og unge, 135–140. Oslo: Det Norske Samlaget og Norsk barnebokinstitutt.

2004: ”Bildebøker for de minste. Når to-bøkene av Tor Åge Bringsværd og Tina Soli”. I Agnes-Margrethe Bjorvand og Svein Slettan (red.): Barneboklesninger. Norsk samtidslitteratur for barn og unge, 121–132. Bergen: Fagbokforlaget.

2002: ”Kanskje Gud kan smile? Sørlandskristendommen i Paul Leer-Salvesens barne- og ungdomslitteratur”. I Agnes-Margrethe Bjorvand og Pål Repstad (red.): Bløde konsonanter – hard religion? Endringer i Sørlandets religiøse liv på 1900-tallet, 161–170. Askim: Kommunion Forlag.

2002: ”Å fortolke Sørlandets religiøse liv”. Skrevet i samarbeid med Pål Repstad. I Agnes-Margrethe Bjorvand og Pål Repstad (red.): Bløde konsonanter – hard religion? Endringer i Sørlandets religiøse liv på 1900-tallet, 6–12. Askim: Kommunion Forlag.

2002: ”Når barn leser bildebøker”. I Agnes-Margrethe Bjorvand og Elise Seip Tønnessen (red.): Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge, 69–81. Oslo: Universitetsforlaget.

2002: ”Vurdering av barnelitteratur”. I Agnes-Margrethe Bjorvand og Elise Seip Tønnessen (red.): Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge, 150–173. Oslo: Universitetsforlaget.

2000: ”Pedagogisk bruk og misbruk av fortellinger”. I Klausine Røtnes (red.): Barnehagefolk, nr. 3, 36–37. Oslo: Pedagogisk Forum.

1997: ”Realisme og fantastikk. En studie av Pippi-bøkene og Ronja rövardotter”. I Magny Vatne (red.): Norsklæraren, nr. 2, 50–56. Oslo: Landslaget for norskundervisning (LNU).

1997: ”De sterke jentene. Om kjønnsroller i Astrid Lindgrens bøker om Pippi Långstrump og Ronja rövardotter”. I Lillemor Torstensson og Gallie Eng (red.): Barnboken. Tidskrift för barnlitteraturforskning, nr. 2, 24–34. Stockholm: Svenska barnboksinstitutet.

1996: De sterke jentene. En studie av Astrid Lindgrens Pippi Långstrump og Ronja rövardotter. Hovedoppgave i nordisk litteratur. Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap. Oslo: Universitetet i Oslo.

3. Bøker oversatt av Agnes-Margrethe Bjorvand

2018: Astrid Lindgren: Astrid Lindgrens sommer. Oslo: Cappelen Damm.

2017: Astrid Lindgren: Barnas beste: Astrid Lindgren - Favorittfortellinger. Oslo: Cappelen Damm.

2017: Astrid Lindgren og Ingrid Vang Nyman: Pippi Langstrømpe går i butikker. Oslo: Cappelen Damm.

2017: Astrid Lindgren og Ilon Wikland: Mio, min Mio. Oslo: Cappelen Damm.

2015: Jens Andersen: Denne dagen, ett liv. Oslo: Cappelen Damm.

2015: Astrid Lindgren og Ingrid Vang Nyman: Pippi Langstrømpe går til sjøs. Oslo: Cappelen Damm.

2015: Astrid Lindgren og Ingrid Vang Nyman: Pippi Langstrømpe går om bord. Oslo: Cappelen Damm.

2015: Astrid Lindgren og Ingrid Vang Nyman: Pippi Langstrømpe. Oslo: Cappelen Damm.

2014: Astrid Lindgren og Ingrid Vang Nyman: Kjenner du Pippi Langstrømpe? (digital applikasjon og bildebok). Oslo: Cappelen Damm.

2014: Astrid Lindgren og Eva Billow: Per Pusling og 8 andre fortellinger. Oslo: Cappelen Damm.

2013: Astrid Lindgren og Kitty Crowther (ill.): Nissen er våken. Oslo: Cappelen Damm. (Orig.: Tomten är vaken. Stockholm: Rabén & Sjögren. 2012.)

2010: Astrid Lindgren og Ilon Wikland (ill.). Ingen røvere i skogen her. Oslo: Cappelen Damm. (Svensk original: Ingen rövare finns i skogen. Stockholm: Rabén & Sjögren, 2009.)

2007: Astrid Lindgren og Kristina Digman (ill.): Peter og Petra. Oslo: Damm. (Svensk original: Peter och Petra. Stockholm: Rabén & Sjögren, 2007.)

2007: Astrid Lindgren (med forord av Karin Nyman og kommentarer av Ulla Lundqvist): Ur-Pippi. Oslo: Damm. (Svensk original: Ur-Pippi. Stockholm: Svenska barnboksinstitutet, 2007.)

2007: Christina Björk og Eva Eriksson (ill.): Astrids eventyr før hun ble Astrid Lindgren. Oslo: Damm. (Svensk original: Astrids äventyr innan hon blev Astrid Lindgren. Stockholm: Rabén & Sjögren, 2007.)

2007: Astrid Lindgren og Marit Törnqvist (ill.): Eventyrreisen. Fra Junibakken til Nangilima. Oslo: Damm. (Svensk original.: Sagoresan. Från Junibacken till Nangilima. Stockholm: Eriksson & Lindgren, 2006.)

2007: Jacob Forsell, Johan Erséus, Astrid Lindgren, Margareta Strömstedt: Astrids bilder. Oslo: Damm. (Svensk original: Astrids bilder. Stockholm: Bokförlaget Max Ström, 2007.)

2001: Margareta Strömstedt: Astrid Lindgren. En livsskildring. Oslo: Damm. (Svensk original: Astrid Lindgren. En levnadsteckning. Stockholm: Rabén & Sjögren, 1999.)

1998: Astrid Lindgren (redigert av Margareta Strömstedt): Astrids visdomsord. Oslo: Damm. (Svensk original: Astrids klokbok. Stockholm: Eriksson & Lindgren, 1997.)

1997: Vivi Edström: Astrid Lindgren. En studie av forfatterskapet. Oslo: Damm. (Svensk original: Astrid Lindgren – Vildtoring och lägereld. Stockholm: Rabén & Sjögren, 1992.)

1997: Mai Fagerberg: Se der! En snøklokke. Oslo: Damm. (Svensk original: Titta en snödroppe. Stockholm: Bokförlaget Opal AB, 1996.)

1997: Mai Fagerberg: Se der! En hestehov. Oslo: Damm. (Svensk original: Titta en tussilago. Stockholm: Bokförlaget Opal AB, 1996.)

 

Utmerkelser og priser

2017: Nominert til "Årets barnehageinspirator 2017". Prisen deles ut av Private barnehagers landsforbund (PBL) 29. mai 2017.

2016: "Sørlandets litteraturpris 2016" i kategorien sakprosa for biografien Astrid Lindgren (sammen med illustratør Lisa Aisato)

2016: Nominert til Morgenbladets formidlingspris

2015: "Utdanningsprisen 2015" - fra Universitetet i Agder

2015: "The inaugural IRSCL Edited Book Award" for Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier - sammen med Elise Seip Tønnessen (redaktør), Lin Prøitz, Astri Ramsfjell, Ingeborg Mjør, Hanne Kiil, Anne Skaret, Trine Solstad, Åse Marie Ommundsen, Kjersti Lersbryggen Mørk, Silje Hernæs Linhart, Lisa Nagel og Kristin Ørjasæter.

2013: Nominert (av studenter) som kandidat til prisen "Årets barnehageinspirator 2013" - Private Barnehagers Landsforbund (PBL)

2005: "Askeladdprisen" for nettstedet barnebok.no (2001-2011) fra IBBY Norge - Norsk barnebokforum

1999: Nominert (av studenter) som kandidat til "Formidlingsprisen" - Høgskolen i Agder

Andre faglige aktiviteter - et utvalg

Koordinator og faglig ansvarlig for norsk i Barnehagelærerutdanninga v/UiA.

Medlem av Nordisk forsknings- og kulturnetværk med udgangspunkt i H.C. Andersen, Astrid Lindgren og Thorbjørn Egner.

Medlem i styret for stiftelsen Kari Skjønsbergs minnefond (fra 2014 til dags dato).

Varamedlem i styret for stiftelsen Kari Skjønsbergs minnefond (fra 2012 til 2014).

Konsulent for Knerten aktivitets- og opplevelsespark (basert på Anne-Cath. Vestlys bøker om Lillebror og Knerten - fra 2012).

Redaksjonssjef og anmelder i internettmagasinet barnebok.no (fra 2001 til 2011).

I nominasjonsjuryen til UPrisen i 2009.

I redaksjonen for sykehustalkshowet "Nesten helg" ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus (fra 2007 til 2012).

Medlem av forskningsprosjektet “Forskjellige familier” ved Høgskolen i Agder/Universitetet i Agder (fra 2005 til 2008).

Medlem av Astrid Lindgren-sällskapet siden stiftelsen i 2002.

Vararepresentant i rådet for Norsk barnebokinstitutt (oppnevnt av Nasjonalt fagråd for nordisk i perioden 2008–2011).

Oversetter m.m. for Cappelen Damm (fra og med 2007).

Forlagskonsulent og oversetter for Damms barne- og ungdomsbokavdeling (fra og med våren 1996).

Koordinator for norsk i Førskolelærerutdanninga ved Høgskolen i Agder (fra og med august 1998 til og med juli 2006).

Plasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet ved Fakultet for humanistiske fag (fra og med august 1997 til og med juli 2007).

Vitenskapelige publikasjoner

 • Bjorvand Agnes-Margrethe Bildebøker (2014).
 • Bjorvand Agnes-Margrethe Prologue and Epilogue Pictures in Astrid Lindgren's Picturebooks (2014).
 • Tønnessen Elise Seip, Bjorvand Agnes-Margrethe, Teoretiske perspektiver på tekster, medier og lesere (2014).
 • Bjorvand Agnes-Margrethe Når barn leser bildebøker (2012).
 • Bjorvand Agnes-Margrethe Vurdering av barnelitteratur. Formidlerens rolle i jakten på de gode leseopplevelsene (2012).
 • Bjorvand Agnes-Margrethe "Här finns så mycket märkvärdigt”. Natur i Astrid Lindgrens bildebøker (2011).
 • Bjorvand Agnes-Margrethe Astrid Lindgren's Picturebooks: One Text - Two Illustrators (2011).
 • Bjorvand Agnes-Margrethe Kropp i bevegelse i bildeboka Känner du Pippi Långstrump? (2011). Barnboken . ISSN 0347-772X. (1), s 204 - 218
 • Bjorvand Agnes-Margrethe Kropp i bevegelse i bildeboka Känner du Pippi Långstrump? (2011). Barnelitterært forskningstidsskrift . ISSN 2000-7493. 2 s 204 - 218
 • Bjorvand Agnes-Margrethe Tro, tvil – og en smilende Gud. Paul Leer-Salvesens barne- og ungdomslitteratur (2011).
 • Bjorvand Agnes-Margrethe Do Sons Inherit the Sins of Their Fathers? An Analysis of the Picturebook Angry Man (2010).
 • Bjorvand Agnes-Margrethe Bildebøker vokser man aldri fra (2008).
 • Bjorvand Agnes-Margrethe Gi rom for lesing (2008).
 • Bjorvand Agnes-Margrethe From illustrated text to picturebook: Astrid Lindgren's "Mirabelle" (2007). Barnboken . ISSN 0347-772X. 01.feb s 15 -
 • Bjorvand Agnes-Margrethe, Lillesvangstu Marianne, Ord + bilde = sant. Om arbeid med moderne bildebøker (2007).
 • Bjorvand Agnes-Margrethe Bøker som holder det de lover (2006).
 • Bjorvand Agnes-Margrethe Veien til bildebok. Astrid Lindgrens "Sunnanäng" (2006).
 • Slettan Svein, Bjorvand Agnes-Margrethe, Barnelitteraturens dialoger. Tre perspektiver på norsk barnelitteratur (2004).
 • Bjorvand Agnes-Margrethe Bildebøker for de minste. Når to-bøkene av Tor Åge Bringsværd og Tina Soli (2004).
 • Slettan Svein, Bjorvand Agnes-Margrethe, Kjærligheten er vond - og deilig. Tormod Haugens bøker omGeorg og Gloria (2004).
 • Bjorvand Agnes-Margrethe, Repstad Pål, Vegge Tor, Fagteologi på sørlandske prekestoler (2002).
 • Repstad Pål, Bjorvand Agnes-Margrethe, Hägg Henny Fiskå, Jesu gjenkomst – én eller flere ganger? Et eksempel på sørlandsk bibeltolkning (2002).
 • Bjorvand Agnes-Margrethe Kanskje Gud kan smile? Sørlandskristendommen i Paul Leer-Salvesens barne- og ungdomslitteratur (2002).
 • Bjorvand Agnes-Margrethe Når barn leser bildebøker (2002).
 • Bjorvand Agnes-Margrethe Vurdering av barnelitteratur (2002).
 • Bjorvand Agnes-Margrethe, Repstad Pål, Å fortolke Sørlandets religiøse liv (2002).
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe Astrid, Lindgren (2017). Vi på Saltkråkan. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202543563. 389 s.
 • Lindgren, Astrid Bjorvand, Agnes-Margrethe (2016). "Etterord" i nyutgivelse av romanen Ronja røverdatter. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202526344. 256 s.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2016). Astrid Lindgren. En biografi for børn. ISBN 9788702197921. 112 s.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2016). Astrid Lindgren. Hela den fantastiska berättelsen om Astrid Lindgrens liv. ISBN 978-91-7701-090-6. 112 s.
 • Lindgren, Astrid Bjorvand, Agnes-Margrethe (2015). Brødrene Løvehjerte. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202497392. 268 s.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe (2015). Astrid Lindgren. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202441654. 108 s.
 • Lindgren, Astrid Bjorvand, Agnes-Margrethe (2014). Emil fra Lønneberget gir seg ikke. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202450113. 169 s.
 • Lindgren, Astrid Bjorvand, Agnes-Margrethe (2014). Nye spell av Emil fra Lønneberget. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202435042. 137 s.
 • Lindgren, Astrid Bjorvand, Agnes-Margrethe (2014). Per Pusling og åtte andre fortellinger. ISBN 9788202435059. 139 s.
 • Lindgren, Astrid Bjorvand, Agnes-Margrethe (2013). Marikken. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202421243. 187 s.
 • Lindgren, Astrid Bjorvand, Agnes-Margrethe (2013). Emil fra Lønneberget. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202417062. 105 s.
 • Lindgren, Astrid Bjorvand, Agnes-Margrethe (2013). Sunnaneng. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202421236. 108 s.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe Slettan, Svein (2004). Barneboklesninger. Norsk samtidslitteratur for barn og unge. Fagbokforlaget. ISBN 8245001139. 237 s.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe Repstad, Pål (2002). Bløde konsonanter - hard religion? Endringer i Sørlandets religiøse liv på 1900-tallet. ISBN 8292376011. 191 s.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe Tønnessen, Elise Seip (2002). Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. Universitetsforlaget. ISBN 8215003117. 220 s.
 • Bjorvand Agnes-Margrethe Den kulturelle skolesekken (DKS) - Astrid Lindgren-forestilling (2017).
 • Bjorvand Agnes-Margrethe Den kulturelle skolesekken (DKS) - Astrid Lindgren-forestilling (2017).
 • Bjorvand Agnes-Margrethe Den kulturelle skolesekken (DKS) - Astrid Lindgren-forestilling (2017).
 • Bjorvand Agnes-Margrethe Den kulturelle skolesekken (DKS) - Astrid Lindgren-forestilling 2 (2017).
 • Bjorvand Agnes-Margrethe Den kulturelle skolesekken (DKS) - Astrid Lindgren-forestilling 1 (2017).
 • Bjorvand Agnes-Margrethe Astrid Lindgrens jul (2017).
 • Bjorvand Agnes-Margrethe Astrid Lindgrens liv og forfatterskap (2017).
 • Bjorvand Agnes-Margrethe Leseglede i barnehagen (2017).
 • Bjorvand Agnes-Margrethe Leseglede i barnehagen. Hvorfor? Hva? Hvordan? (2017).
 • Bjorvand Agnes-Margrethe Sårbare og sterke barn i barnelitteraturen (2017).

Sist endret: 22.11.2018 07:11

Send studiet på mail