0
Hopp til hovedinnhold

VI HAR SPURT VÅRE STUDENTER OG ANSATTE HVA DE ER STOLTE AV

25 ting vi er ekstra stolte av ved Universitetet i Agder

1: Vi er stolte av å være et

Universitet i vekst – og i utvikling

Universitetet i Agder er et ungt universitet som fikk universitetsstatus i 2007. Vi vokser raskt, og siden vi ble universitet nærmer vi oss 100 % økning i antall søkere i Samordna opptak. Universitetet i Agder er med 12.000 studenter Norges 5. største universitet. Vi jobber hele tiden knallhardt for å utvikle universitetet videre – og ivareta vår tradisjon for god undervisning og nærhet mellom studenter, ansatte og arbeidsliv.

Universitet i vekst – og i utvikling

2: Vi er stolte av å ha

Fornøyde studenter

Studentene ved Universitetet i Agder har gjennom mange undersøkelser, over flere år, vist seg å være blant landets mest fornøyde. De trives svært godt. Studentene trekker fram relevante og gode utdanninger, flinke forelesere, gode forhold rundt studiene og at universitetet og studentbyene oppleves som "akkurat passe store".

Fornøyde studenter

3: Vi er stolte av vår

Nærhet til det praktiske liv

Universitets største studier er jobbrettede; nemlig sykepleie, ingeniør, grunnskolelærer, barnehagelærer og økonomi. De akademiske studiene har også nær kontakt med praktisk arbeidsliv, organisasjoner, kulturinstitusjoner og det sosiale livet i landsdelen. Yrkesrettede studier og fagstudier er nær hverandre ved UiA. Det betyr kortere vei mellom studier og praksis.

Nærhet til det praktiske liv

4: Vi er stolte av vår

Forskning

Antallet professorer og andre undervisere med førstekompetanse stiger. Våre vitenskapelig ansatte legger ned stor personlig innsats for å øke sin kompetanse. Et resultat er et kraftig løft i forskningsproduksjonen - samtidig som vi beholder fokus på studentene og deres utdanning: Sett i sammenheng gjør forsknings- og studiepoengproduksjonen UiA til en av landets mest effektive utdanningsinstitusjoner.

Forskning

5: Vi er stolte av våre

Nyskapende ingeniørstudier

UiA er først ute med ingeniørutdanninger i mekatronikk (bachelor, master og ph.d.) og fornybar energi (bachelor). Sørlandet har verdensledende aktører innen offshoreteknologi, som er samarbeidspartnere i utviklingen av studiene. Samarbeidet sikrer bedriftene kompetansen de trenger og studentene relevant utdanning med spennende jobbmuligheter. 

Nyskapende ingeniørstudier

6: Vi er stolte av vårt

Senter for fremragende utdanning

Universitetet i Agder er vertskap for det nasjonale senteret for fremragende utdanning (SFU). MatRIC (Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching) skal lede innovasjon og forskning innen læring og undervisning i matematikk innenfor naturvitenskap, ingeniørutdanningen, økonomi og lærerutdanning. SFU er en nasjonal prestisjeordning som tildeles miljøer som kan vise til fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen.

Senter for fremragende utdanning

7: Vi er stolte av at vi

Skaper vekst og utvikling på Sørlandet

Nesten 50 prosent av de som søker seg til Universitetet i Agder kommer utenfra Agder, noe som bidrar til nye innbyggere og kompetanseutvikling. Universitetet i Agder samarbeider tett med næringsliv, offentlige virksomheter og byene i regionen både for å sikre relevant arbeidskraft, relevante jobber og relevante studier.

Skaper vekst og utvikling på Sørlandet

8: Vi er stolte av at vi gir

En god start på et nytt sted

Universitetet i Agder er svært opptatt av at en god start for mange er avgjørende for en god studietid. I samarbeid med SiA (Studentsamskipnaden i Agder), STA (Studentorganisasjonen i Agder), fadderstyret og studentbyene legges det derfor mye ressurser ned i en god fadderordning, studiestartfestival, oppstartskurs og tilretteleggingstjenester. Vi ønsker at våre studenter skal fortsette å være blant landets mest fornøyde – og en god start er ingen dårlig begynnelse.

En god start på et nytt sted

9: Vi er stolte av at vi har

Eget studiesenter i Hellas

Siden 1993 har Universitetet i Agder tilbudt studier og kurs i helt spesielle omgivelser på studiesenteret Metochi (klosteranneks) på den greske øya Lesbos. Metochi studiesenter skal gjennom kurs, konferanser, seminarer, studier og studieopphold bidra til utdyping av faglig innsikt og mellommenneskelig forståelse.

Eget studiesenter i Hellas

10: Vi er stolte av vår

Suksess med jenter og teknologi

Det siste tiåret har Universitetet i Agder samarbeidet tett med NHO og regionens industri og næringsliv for å imøtekomme behovet for flere kvinner innen teknologiske yrker. Resultatet er rekordmange jenter til ingeniør- og teknologiutdanningene. "Jenter og teknologi er utdanningseventyr som er svært viktig for næringslivet i Norge", sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Suksess med jenter og teknologi

11: Vi er stolte av

Klinikklaboratoriet

"Minisykehuset" på Campus Grimstad er et av Norges mest moderne og innovative undervisningsmiljø i helse-Norge. Som sykepleierstudent på Campus Grimstad får du et helse-Norge i miniatyr som din studieplass, med tilgang til den aller fremste undervisningsteknologien.

Klinikklaboratoriet

12: Vi er stolte av

Norges mest fleksible lektorutdanning

Ingen universiteter i Norge tilbyr så mange valgmuligheter og stor fleksibilitet i denne utdanningen som UiA. Dette kan vi tilby takket være universitetets brede og gode fagmiljøer, som integreres i lærerutdanningene. Visste du at lærerutdanningene ved UiA har røtter helt tilbake til 1839. Det betyr at universitetets røtter er over 175 år.

Norges mest fleksible lektorutdanning

13: Vi er stolte av å tilby

Siste skrik for framtidas musikere

Musikkstudentene ved UiA boltrer seg i våre nyeste lokaler med det ypperste av fasiliteter når det gjelder både studio, scene og øvingsrom. Anerkjente musikere er forelesere, anerkjente musikere uteksamineres, og UiA kan tilby helt opp til ph.d. innen utøvende rytmisk musikk. Som eneste sted i Norge, kan utøvende musikkstudenter velge laptop som hovedinstrument og arbeide spesielt med elektronisk musikk.

Siste skrik for framtidas musikere

14: Vi er stolte av at

Vi skaper flest siviløkonomer av de norske universitetene

Handelshøyskolen ved UiA er blant Norges ledende handelshøyskoler, og UiA er det universitetet som uteksaminerer flest siviløkonomer i landet. UiA har hatt siviløkonomutdanning i snart 25 år, og ph.d.-spesialiseringen innen økonomi, i International Management, tiltrekker seg doktorgradsstudenter fra ledende institusjoner i både Norge og utlandet. Siviløkonomstudentenes linjeforening, Mercurius, har blitt kåret til landets beste, og har et svært aktivt studentmiljø som blant annet har ansvar for Karrieredagen i Kristiansand og næringslivskonferansen Norge på nytt.

Vi skaper flest siviløkonomer av de norske universitetene

15: Vi er stolte av at

9 av 10 går raskt ut i jobb

Undersøkelser viser at ni av ti studenter kommer raskt ut i jobb og får jobb i løpet av ca. fire måneder etter endt studietid. Vi tror mange av våre studenter velger nettopp Universitetet i Agder på grunn av vårt gode fagmiljø, vårt gode rykte og profil som et profesjonsuniversitet. Mange kommer til oss for å få en konkret utdannelse som gir gode jobbmuligheter.

9 av 10 går raskt ut i jobb

16: Vi er stolte av vårt

Laboratorium for vind- og offshoreforskning

Våren 2015 fikk UiA innvilget status som Senter for fremragende innovasjon (SFI) innen offshore mekatronikk. Mechatronics Innovation Lab (MIL) skal bygges på Universitetet i Agders campus i Grimstad og vil stå ferdig sommeren 2017. Sammen gjør SFI og MIL universitetet til et internasjonalt ledende senter for innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering innen mekatronikk.

MIL er en del av den nasjonale infrastrukturen for pilot-testing og eksperimentell utvikling av produkter, systemer og tjenester, spesielt til offshoreindustrien, men også til produksjons- og prosessindustriene.

Laboratorium for vind- og offshoreforskning

17: Vi er stolte av

Kunstsamlingen vår

Den største samlingen av beatkunst utenfor USA eies av Universitetet i Agder sammen med Kristiansand Katedralskole Gimle! Og kunsten kan daglig oppleves av studenter, ansatte og besøkende – siden den er en del av utsmykningen på campus. Beat-samlingen ble donert til universitetet av Reidar Wennesland, en lege fra Kristiansand som hadde god kontakt med kunstmiljøet i San Fransisco som kunstnernes lege og velgjører.

Kunstsamlingen vår

18: Vi er stolte av våre

Gode utvekslingsmuligheter

Ulike utdanninger gir ulike muligheter, og du kan for eksempel studere økonomi i Kina, lærerutdanning i Nederland, biologi i Australia, vernepleie i Hellas, teknologi i Tyskland, musikk i Ungarn, språk i Spania eller sykepleie i Botswana. Vi tilbyr utvekslingsmuligheter over hele verden med kvalitetssikrede utvekslingsavtaler.

Gode utvekslingsmuligheter

19: Vi er stolte av å ha

Alt samlet på ett sted

Campusene ved Universitetet i Agder er bygd etter amerikansk campusmodell, med alt samlet på ett sted. Korte avstander, åpne områder, mange møteplasser for studenter og ansatte. På campus har du alt du måtte trenge som student: Studentboliger, bokhandel, bibliotek, grupperom, leseplasser studenthus, studentkantine, helsetjenester, studentbarnehage. Begge campuser ligger i tillegg svært sentralt i forhold til både by/næringsliv, og flotte friluftsområder og sjø.

Alt samlet på ett sted

20: Vi er stolte av å være

Først i Norge med digital eksamen

Universitetet i Agder var aller først i Norge til å ta i bruk digitaliserte eksamener i stor skala. 100% av hjemmeeksamener, og 40% av skoleeksamener gjøres digitalt. Det er høyest andel i landet.

Først i Norge med digital eksamen

21: Vi er stolte av

Studentkantina vår

"Alle" studentene trekker fram kantina som den viktigste møteplassen ved UiA, og flere ganger har den blitt kåret til landets beste studentkantine. Siden kunnskap oppstår i møtet mellom mennesker, er vi veldig opptatt av å legge til rette for møteplasser studentene imellom – også på tvers av studier og årskull. På begge campuser er det derfor én felles kantine for alle studentene. Visste du at kantinelederen på Campus Grimstad har vært sous-sjef for en «Michelin-restaurant», og at norgesmesteren for både kokk og barrista fra studentsamskipnads-NM jobber i kantina på Campus Kristiansand?

Studentkantina vår

22: Vi er stolte av å ha en

Studentsamskipnad på topp

UiA er så heldige å ha en svært velfungerende studentsamskipnad. SiA (Studentsamskipnaden i Agder) har gjennom landsdekkende undersøkelser vist seg best i test, og jobber knallhardt for å oppfylle visjonen om å bidra til at Sørlandet blir kjent som landets beste sted å studere. SiA drifter studentboligene, studentkantina, bokhandel, treningssenter, helsetjenester, studentbarnehage, studenthus og diverse kulturelle arrangement – deriblant Studiestartfestivalen.

Studentsamskipnad på topp

23: Vi er stolte av å ha

Åpne dører

Vi blir litt stolte når studentene sier at de opplever at det er en kultur for åpne dører ved UiA. Vi er her for studentene. Vi ønsker å være et åpent, uformelt og framtidsrettet universitet. Selv om åpne dører ikke er noe vi pålegger, legger vi stor vekt på gode relasjoner mellom studenter og ansatte.

Åpne dører

24: Vi er stolte av

Sørlandet!

Kan du få bedre beliggenhet enn det Campus Kristiansand og Campus Grimstad har? Sørlandet har flest soldager i Norge, og du har både sjø og natur i umiddelbar nærhet. Men minst like viktig er det at Sørlandet er i sterk økonomisk vekst, i toppen på både eksport og gründervirksomhet og tilbyr gode og spennende jobbmuligheter. Sørlandet er stedet der du får overskudd til å skape.

Sørlandet!

25: Vi er stolte av

Studentene våre

Kjære studenter! Vi ser virkelig opp til deres entusiasme, pågangsmot, nysgjerrighet og kritiske sans. Dere inspirerer, utfordrer, holder oss skjerpet og sprer glede! Ingenting slår januar og august, når campusene fylles med studenter etter jule- og sommerferie! Hilsen oss som jobber på campus i romjula og om sommeren – det er stusselig her uten dere…

Studentene våre

Hva er du stolt av?

Les hva studentene våre svarte da vi spurte dem på facebook.

Send studiet på mail