Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Vår tverrfaglige satsing

Teknologi og samfunnsendringer

Samfunnsutfordringene krysser grenser og en verden i endring krever nytenking. UiA satser tverrfaglig for å finne bærekraftige løsninger.

Teknologi både skapes av og resulterer i samfunnsendringer. Det er derfor behov for kunnskap fra mange fagområder for å forstå den teknologiske utviklingen. Vi ønsker å bringe sammen fagmiljøer som sammen bidrar til teknologisk innovasjon og nyskaping, og vi samskaper med industri og næringsliv for å utvikle teknologi som svarer på morgendagens behov.

Teknologi og samfunnsendringer

Sentre som bidrar med relevant forskning

Siste doktorgradsavhandlinger på området

Slik jobber vi med satsingsområdet