Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Material–relational abstraction: Museum educational situations with abstract art

Avhandlingen er et praktisk og teoretisk bidrag til det nye og voksende feltet av nymaterialistiske filosofier i kunstformidling på museer og gallerier.

Heidi Marjaana Kukkonen

Ph.d.-kandidat

Heidi Marjaana Kukkonen ved Fakultet for kunstfag disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen Material–relational abstraction: Museum educational situations with abstract art tirsdag 29. august 2023. 

Slik oppsummerer kandidaten selv avhandlingen

I denne avhandlingen, utforsker Heidi Kukkonen hvordan kunstformidlingssituasjoner med abstrakt kunst kan skapes og forstås i lys av nymaterialistisk filosofi. Når Kukkonen jobbet som kunstformidler med tradisjonelle dialogbaserte praksiser i hennes opprinnelsesland, Finland, fikk hun mange kommentarer fra besøkende at det var vanskelig å forstå abstrakt kunst. Kukkonen har i sin oppgave sett etter alternative praksiser for å formidle abstrakt modernistisk kunst i museumsrom. Nymaterialistiske teorier utfordrer språkets hegemoni, menneskesentrerte verdensbilder og representasjonslogikk, og setter fokus på læring som skjer mellom kropper og materie i en sosiomateriell verden. Avhandlingen består av fire artikler og en meta-analyse.

En sentral del av prosjektet er Abstraksjon! utstillingen (4.9.2020–24.1.2021) Kukkonen kuraterte for BARNAS Kunstmuseum, en avdeling for barn på det tidligere Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand. Utstillingen viste nordisk etterkrigstidens abstrakte kunst fra Tangen-samlingen, sammen med eksperimentelle aktiviteter og digitale løsninger. Da utstillingen åpnet inviterte Kukkonen to grupper av 5–7-åringer til utstillingen, og besøkene ble tatt opp med stillestående og action kameraer. I tillegg til dette materialet observerte hun 10–12 år gamle barn på en omvisning på Gunnar S. Gundersen – Banebrytende modernist utstilling (4.9.2020–24.1.2021) og på besøk i deler av BARNAS Kunstmuseum. Hun utforsket også abstraksjonsbegrepet ved å eksperimentere med abstrakt kunst alene og sammen med den finsk-norske kunstneren Irma Salo Jæger, som har jobbet over 60 år med abstrakt kunst.

De mange material–relasjonelle situasjonene, skapt og forstått fra et nymaterialistisk perspektiv i prosjektet, demonstrerer det pedagogiske potensialet til abstrakt kunst. Det spennende og noen ganger urovekkende materialiteten til abstrakt kunst inviterer til filosofiske undringer, intuitive bevegelser og overraskende assosiasjoner. Abstrakt kunst er en trygg og leken mulighet til å utforske følelser av usikkerhet og ubehag, som kan bygge toleranse for usikkerhet i hverdagen. Abstraksjon kan være et utmerket sted for læring på grunn av potensialet til å bryte gamle mønstre, tenke på nytt og forkaste tunnelsyn og binær tenkning. Forståelser kan skapes ikke bare ved verbale, logiske og rasjonelle måter, men ved å engasjere seg med kropper og sanser med materialer. Barn kan være mer åpne for abstrakt kunst enn voksne, siden voksne kan være mer vant til representasjonslogikk.

Kukkonen håper at oppgaven kan inspirere andre kunstformidlere, kunstpedagoger, kuratorer og forskere i feltet til å ta hensyn til de spennende og overraskende situasjonene med abstraksjon. Hennes avhandling er et praktisk og teoretisk bidrag til det nye og voksende feltet av nymaterialistiske filosofier i kunstformidling på museer og gallerier. 

Mer om tid og sted for disputasen finner du her.