Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Vår tverrfaglige satsing

Læring og dannelse

Samfunnsutfordringene krysser grenser og en verden i endring krever nytenking. UiA satser tverrfaglig for å finne bærekraftige løsninger.

Læring og dannelse er bærebjelker for personlig og samfunnsmessig utvikling og handler om det enkelte menneskes kunnskap, ferdigheter og holdning som medmennesker og samfunnsborgere. Kompleksiteten i dagens samfunn krever at vi som medborgere har kompetanse med utspring i både humanistiske, samfunnsmessige, økonomiske og teknologiske kunnskapsområder. UiA tar mål av oss å være i forkant av forskning og praksis som former fremtidens læringslandskap.

Læring og dannelse

Sentre som bidrar med relevant forskning

Siste doktorgradsavhandlinger på området

Slik jobber vi med satsingsområdet