Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Vår tverrfaglige satsing

Kunst i samfunn

Samfunnsutfordringene krysser grenser, og en verden i endring krever nytenking. UiA satser tverrfaglig for å finne bærekraftige løsninger.

Kunsten har en forandrende kraft som kan bygge broer mellom ulike samfunnsgrupper og skape samhørighet og mening i samfunnet. Den er også et speil som både reflekterer og bidrar til å forme vår kollektive erfaring og selvforståelse. UiAs tverrfaglige satsing Kunst i samfunn skal løfte fram kunsten som et eget fagområde og være en inngang til diskusjoner om kunstens plass i samfunnet. Gjennom forskning, undervisning og formidling skal universitetet delta på og prege arenaer der kunsten produseres, diskuteres og utspiller seg.

Kunst i samfunn

Aktiviteter

KOLLOKVIUM er en arrangementserie i samarbeid med Kristiansand Kunsthall, der personer fra ulike fagmiljøer inviteres til å snakke om aktuelle problemstillinger på kunstfeltet. Arrangementene finner sted i utstillingsrommet i Kristiansand kunsthall og er tenkt som en tverrfaglig samtale om kunst, der det alltid gis anledning til å utforske den aktuelle utstillingen. Ordet KOLLOKVIUM antyder en samtale på likefot, der selvlærende kollektiver snakker seg fram til og diskuterer ny kunnskap.

SYMPOSIUM er en arrangementserie hvor forskere, kunstnere, kritikere og andre inviteres til å dele et av sine favorittverk med publikum – det være seg billedkunst, arkitektur, litteratur, m.m. Tittelen SYMPOSIUM, som gjerne oversettes med drikkegilde, antyder en mer uformell tilnærming til kunst og samfunnsspørsmål.

MUSEUM er en arrangementserie i samarbeid med ulike kunst- og kulturinstitusjoner i regionen, fra de minste kunstnerdrevne visningsstedene til museer, teatre, biblioteker og kunsthaller. Tittelen MUSEUM brukes i bred forstand, som det stedet hvor kunstens og vitenskapens voktere oppholder seg. 

Alle arrangementer i KOLLOKVIUM, SYMPOSIUM og MUSEUM er gratis og åpne for alle. Seriene tar sikte på å være en møteplass mellom universitetets fagmiljøer, studenter, andre aktører i regionen og et allment publikum.

Arts in Action er en internasjonal konferanse som avholdes annethvert år. Konferansen springer ut fra den tverrestetiske forskningsplattformen Kunst i kontekst (KiK) ved Fakultet for kunstfag. Det er forskningsgruppene under denne plattformen som arrangerer konferansen i samarbeid med ulike aktører. I 2022 trakk Arts in Action – Urgencies in Art and Art Education til seg 80 forskere, kunstnere, kunstutdannere og et bredt spenn av kulturaktører på tvers av musikk, visuell kunst og teater utland. I 2024 planlegges Arts in Action: Doing Diversity.

Being Human Today er et internasjonalt forskernettverk bestående av deltakere fra fagområder innen kunst, pedagogikk og psykisk helse. Nettverket har arrangert flere dialogseminarer på tvers av Fakultet for kunstfag, Fakultet for humaniora og pedagogikk og Fakultet for helse og idrettsvitenskap. I 2022 arrangerte nettverket det tverrfakultære ph.d.-kurset Being Human Today og i 2024 lanseres boka Being Human Today: Art, Education and Mental Health in Conversation redigert av Gert Biesta, Lisbet Skregelid og Tore Dag Bøe.

Sentre som bidrar med relevant forskning

Siste doktorgradsavhandlinger på området

Slik jobber vi med satsingsområdet