Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ny videreutdanning i Åpen dialog i Trondheim

– En kompetanse det er stor etterspørsel for over hele landet, sier familieterapeut Ulla Rosengren.

Bildet viser tre mennesker i samtale med hverandre.
Åpen dialog i nettverk er en arbeidsform der profesjonelle møter mennesker i psykososial krise gjennom å samle nettverket som allerede finnes rundt den det gjelder. Illustrasjonsbilde: Colourbox

Åpen dialog i nettverk er en arbeidsform for behandlere i en rekke helsetjenester, som rusarbeid, psykisk helsearbeid, eldreomsorg og arbeid med mennesker med psykisk utviklingshemming. Tilnærmingen legger vekt på å involvere nettverket til personen som trenger hjelp, bringe et mangfold av stemmer frem, og å finne gode løsninger sammen.

– Dette er en humanistisk måte å møte mennesker i forskjellige kriser. Vi jobber sammen med familien og det sosiale nettverket til personen som trenger hjelp, og har åpne dialogmøter. I stedet for at behandleren kommer med en ferdig løsning, så skal fokuset være på å lytte til den det gjelder og nettverket, sier professor Jaakko Seikkula ved UiAs faggruppe for psykologi.

Seikkula og hans kolleger i Finland har utviklet tilnærmingen Åpen dialog i nettverk, og han vil være an av lærerne på videreutdanningen. Tilnærmingen blir i dag tatt i bruk i stadig flere land over hele verden. Åpen dialog i nettverk skiller seg fra andre typer behandling ved at det ikke handler om å kurere psykiske lidelser, men å få hjelp gjennom å gjenopprette dialoger og relasjoner.

– Overraskende gode resultater

– Ønsket om endring må komme fra personen som trenger hjelp, med hjelp fra nettverket rundt. Det er ganske annerledes enn tradisjonell behandling med medikamenter, fordi behandleren må gå inn i en situasjon uten å ha en agenda. Vi har sett overraskende gode resultater med denne metoden ved kriser i psykisk helse, sier Seikkula.

Familieterapeut Ulla Rosengren har mange års klinisk praksis med metoden i Norge og Danmark. Hun merker en økt etterspørsel.

– Dette er en kompetanse det er stor etterspørsel for over hele landet, og også andre land. Hovedsakelig innen psykisk helse og rus-tjenester, men også i NAV, skoler og barnehager. Mange tar gjerne kontakt når de andre metodene ikke har virket godt nok, sier Rosengren, som også skal bidra i undervisningen.

Trondheim ønsket videreutdanning

Universitetet i Agder holder til i Kristiansand og Grimstad, men dette tilbudet skal tilbys i Trondheim. Grunnen er at Trondheim kommune har uttrykt et ønske og behov for denne videreutdanningen, og folk fra hele landet kan søke om opptak.

– Denne videreutdanningen vil gjøre deg i stand til å ta i bruk Åpen dialog i nettverk i ulike tjenester. Det er fokus på praktisk ferdighetstrening, å lære å lytte på gode måter, og å lede denne typen nettverksmøter. Videreutdanningen passer for alle som jobber med å skape endringsprosesser i folks liv, sier professor Tore Dag Bøe, som er leder for videreutdanningen.

Fristen for å søke på videreutdanningen er 1. desember. Undervisningen vil være samlingsbasert, med to samlinger våren 2024, to samlinger høsten 2024 og to samlinger på våren i 2025.