Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Vår tverrfaglige satsing

Helse og levekår

Samfunnsutfordringene krysser grenser og en verden i endring krever nytenking. UiA satser tverrfaglig for å finne bærekraftige løsninger.

I begrepet folkehelse samles et tverrfaglige perspektiv på helse og levekår. På Universitetet i Agder har vi et sterkt engasjement for folkehelsen og de ulike formene for kunnskap og kompetanse som trengs for å legge grunnlaget for og utvikle samfunnets samlede helsetilstand. Gjennom et tverrfaglig perspektiv på helse og levekår ønsker vi å bidra til forbedring av folkehelsen i samskaping med både offentlige og private aktører i feltet.

Helse og levekår

Sentre som bidrar med relevant forskning

Siste doktorgradsavhandlinger på området

Slik jobber vi med satsingsområdet