Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Vår tverrfaglige satsing

Det grønne skiftet

Samfunnsutfordringene krysser grenser og en verden i endring krever nytenking. UiA satser tverrfaglig for å finne bærekraftige løsninger.

Et bærekraftig samfunn skapes gjennom kunnskap og bevissthet om hva som fører til klima- og miljøendringer, hvordan vi beskytter oss mot og løser miljøutfordringene og reduserer avhengigheten av fossile brensler, og hvordan vi utvikler gode samfunn med harmoni mellom mennesker og natur. Ved UiA fremmer vi det grønne skiftet gjennom forskning og samskaping på en rekke ulike områder.

Det grønne skiftet

Sentre som bidrar med relevant forskning

Siste doktorgradsavhandlinger på området

Slik jobber vi med satsingsområdet