0
Hopp til hovedinnhold

MOBILITET - muligheter for samarbeid mellom næringsliv og akademia

MOBILITET – UiA ANSATTE MED ARBEIDSSTED I INDUSTRIEN.

Godt samarbeid mellom ICR INTEGRITY (tidl. Quickflange) og UiA.

 

 

foto

Til venstre teknisk sjef Fredrik Thrane og Jan Henriksen foran et rør som nå sendes til UiA for testing.

ICR Integrity i Tvedestrand hadde i 2007 behov for hjelp til å videreutvikle sitt patenterte system for sammenkobling av rør til flens uten sveising. Dette omfattet ulike former for testing samt kompetanse innen modellering og simulering av plastisk forming av metaller. De kontaktet UiA, og Jan Henriksen fikk ansvaret for å videreutvikle samarbeidet mellom de to.  Han understreker at stikkordet for et slikt samarbeid er fleksibilitet og mobilitet. Jan har siden den gang jobbet både på UiA og hatt varierende stillingsprosent hos ICR.

ICR Integrity i Tvedestrand er en gründerbedrift og selv om deres ide var så revolusjonerende at Statoil (nå Equinor) støttet dem, så hadde de behov for både testing og laboratorietjenester ved UiA for å innpass i et krevende marked i Nordsjøen.

foto

Til venstre teknisk sjef Fredrik Thrane og Jan Henriksen foran et rør som nå sendes til UiA for testing.

ICR Integrity sitt produkt muliggjør skjøting av rør uten å sveise ved hjelp av plastisk forming ved romtemperatur: Dette betyr at produksjonen offshore kan opprettholdes selv under modifikasjons og vedlikeholds av rørsystem.  Det startet med små rørdimensjoner fra 0.5 til 6 tommer, men etter hvert som man økt kunnskap om metoden gjennom testing og numeriske simuleringer fikk metoden også innpass for større rørdimensjoner opp til 16 tommer. Dette er store dimensjoner som krever enorme krefter av det hydrauliske verktøyet.

foto

Teknisk sjef Fredrik Thrane med verktøyet for små dimensjoner i hånda og for de store til venstre.

Jan Henriksen underviser og er ansatt på Universitet i Agders Toppforskningssenteret for Mekatronikk. I tillegg har han jevnlig kontortid hos ICR Integrity. I perioden fra 2007 har stillingsprosenten variert og han er godt fornøyd med fleksibiliteten utvist av både bedrift og UIA. Uten en slik fleksibilitet er det vanskelig å få til et godt samarbeid mellom næringsliv og akademia. Samarbeidet førte etter hvert til et forskningsprosjekt hvor Jan fullførte sin doktoravhandling i 2018 knyttet til utfordringer ved teknologien utviklet ved ICR Integrity.  Jan har også vært veileder for flere som har tatt sin bachelor eller masteroppgave hos ICR Integrity. Han er takknemlig for å få mulighet til å anvende sin kompetanse på praktiske problemstillinger og tar ofte med seg dette inn i undervisningen. Det er helt klart at industrinære problemstillinger lettere engasjerer studentene. Gjennom slike samarbeid med næringslivet oppfyller også UiA sin målsetting om å være en samfunnsengasjert undervisnings og forsknings institusjon.

 

foto

Fredrik og Jan med en forskningsartikkel i «journal of pressure vessel technology» utgitt av «the American society of mechanical engineers» knyttet til sentrale problemstillinger ved Quickflangeteknologien.

ICR Integrity har gått fra å være en gründerbedrift med 5 ansatte til å være 45 stk i 2014 da de ble kjøpt opp av det skotske firmaet ICR med verden som markedsplass. ICR Integrity er en lokalpatriotisk bedrift og har de fleste av sine underleverandører i området mellom Risør og Grimstad.

ICR Integrity har etter nedgangen i petroleumsnæringen funnet andre markeder for sine produkter; gruver, smelteverk, subsea og sist konverterte man offshore basert teknikk mot grønn teknologi knyttet til vindmølle basert kraftproduksjon til havs.