0
Hopp til hovedinnhold
  • Desentralisert kommunikasjon for trådløse nettverk
  • Signalprosessering og slutninger i trådløse sensornettverk
  • Forplantning og kanalmodellering
  • Ytelsesanalyse for mobile kommunikasjonssystemer
  • Mekanismer for medietilgangskontroll i trådløse nettverk
  • Ruting og transportprotokoller i kablede og mobile kommunikasjonsnettverk
  • Ytelsesevaluerong og tjenestekvalitet i IP-baserte nettverk

Forskningsgruppen består av tre laboratorier:

Leder for gruppen

Baltasar Beferull-Lozano, Head of R&D group

+47 37233159

(Remove SPAMFILTER from the address)

Send studiet på mail