Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
 • informasjonssikkerhet
 • innbruddekeksjons- og prevensjonssystemer
 • autoriserings- og autentiseringsmekanismer
 • kunstig intelligens-metoder (f.eks. gruppering, anomalibasert IDS)
 • personvern og datasikkerhetsmetrikker og -retningslinjer
 • infomasjonsteori/entropi/kvantitativ informasjonsflytanalyse
 • anvendt kryptografi
 • informasjonssikkerhetsledelse og risikoanalyse
 • sikkerhetstesting
 • programvaresikkerhet
 • etikk i forbindelse med informasjonssikkerhet
 • etisk hacking
 • administrasjon av skybaserte infrastukturer
 • programvarebasert sikkerhet
 • sikkerhet i smartnett og mobile nettverk

Projects

 • PRECYSE, EU project
 • SEMIAH, EU project