Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Forskningsgruppen utfører forskning og bidrar til miljøriktig utvikling av urban infrastruktur, inkludert bygninger, veianlegg og vann- og avløpssystemer, tilpasset endringer i demografi og klima. Forskningsprosjektene vil bidra til å:  

 • Benytte teknologi som verktøy for å implementere bærekraftige bygde omgivelser tilpasset endringer i klima og demografi.
 • Bidra til gode løsninger for enkeltbygg og bygder hvor sirkulære og bærekraftige prinsipper ligger til grunn. 
 • Bidra til bedre og mer miljøriktig veibygging og drift av veianlegg. 
 • Bidra til bedre løsninger knyttet til vannforsyning, avløps- og overvannshåndtering. 

Relevante phd-studieprogrammer

https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-teknologi-og-realfag/information-for-phd-candidates-at-faculty-of-engineering-and-science/forskerutdanningskurs

Prosjekter

"More efficient and environmental friendly road construction (MEERC)"

Finansiert av Forskningsrådet.Cooperation between UiA and the governmental construction client bodies NV and NPRA, on how to build roads in Norway more efficiently and environmental friendly. 2018-2023

"Agder Industriell Urban Symbiose"  

Et samarbeidsprosjekt mellom Eyder-cluster, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Universitetet i Agder (UiA) innen verdiskaping i sirkulærøkonomien, prosjektperiode 2018-2019

I prosjektet «Industriell- Urban Symbiose» vil vi se på mulighetene for at andre næringer kan utnytte spillvarme og/eller andre ressurser som ellers ville gått til spille. Oftest vil disse næringene ligge utenfor virksomhetsområdet til prosess-industribedriftene. Eksempler på denne brukerindustrien kan være slakterier, kjemisk industri, næringsmiddelindustri, fiskeoppdrett eller gartnerivirksomhet. 

Data-driven cyber-physical networked systems for autonomous cognitive control and adaptive learning in industrial & urban water environments (INDURB)

Institusjon: UiA (Universitetet i Agder) 

Prosjekt periode: 2018-2023

Prosjektleder navn: Baltasar Beferull Lozano baltasar.beferull@uia.no

Formål / Sammendrag:

Data-driven cyber-physical networked systems for autonomous cognitive control and adaptive learning in industrial & urban water environments (INDURB). Visions and objectives: The overall objective of INDURB is to develop a data-driven networked cognitive system with users in the loop, to perform efficient distributed monitoring, control and learning in both industrial and urban environments. In order to cover a coherent set of application use cases, we will consider those environments in the domain of complex water networks, through the following two specific scenarios: Aquaponics (combined production of fish and plants), for industry, and water distributed networks (WDN), as an urban infrastructure, for which the provision of dense spatial and temporal ubiquitous data will be secured in cooperation with the partners involved in this project.

Prosjektet er finansiert av IKTPLUS programmet i Norges forskningsråd.

Green Building A-Z

Green Building A-Z er et 3-årig (2016-2019) EU-prosjekt, som er støttet av programmet: Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak.

Universitetet i Agder (UiA) deltar i prosjektet for å bidra med vår kompetanse innen bygg, energi, fornybare energikilde og energisystemer. UiA er en aktiv bidragsyter og deltager i kompetansestyrkende tiltak i vår region.

Vår deltagelse vil styrke vår forskning innen området, og prosjektets formål er i samsvar med våre strategier for utvikle smarte løsninger både for enkeltbygg og for bærekraftig utbygging, samt driftsoptimalisering av nye utbyggingsområder og bydeler.

Vår deltagelse i prosjektet, og den erfaring vi etablerer gjennom deltagelsen, vil vi la tilflyte vår ingeniørutdannelse innen disse viktige fagområdene. Vi vil også definere en rekke B. Sc. og M.Sc. oppgaver for våre studenter inn i dette prosjektet.

Som er by langs Skagerakkysten i Norge og med tidligere samarbeidserfaringer med mange av de deltagerne parter, ønsker vi  å bidra til styrking og utvidelse av det nordiske samarbeidet.

Utvalgte publikasjoner

 • Ezziddine, Maha; Liltved, Helge; Seljåsen, Randi (2021). Hydroponic lettuce cultivation using organic nutrient solution from aerobic digested aquacultural sludge. Agronomy. ISSN: 2073-4395. 11 (8). s 1 - 13. doi:10.3390/agronomy11081484.
 • Azadi, Sama; Amiri, Hamid; Ghorbani Mooselu, Mehrdad; Liltved, Helge; Castro-Muñoz, Roberto; Sun, Xun; Boczkaj, Grzegorz (2021). Network design for surface water quality monitoring in a road construction project using Gamma Test theory. Water Resources and Industry. ISSN: 2212-3717. 26doi:10.1016/j.wri.2021.100162.
 • Ezziddine, Maha; Liltved, Helge; Seljåsen, Randi (2021). Nutrient solution dynamics and yield of lettuce (Lactuca sativa) in an EC-controlled recirculating hydroponic system. Acta Horticulturae. ISSN: 0567-7572. 1305s 407 - 414. doi:10.17660/ActaHortic.2021.1305.53.
 • Ezziddine, Maha; Liltved, Helge (2021). Nutrients recovery from aquaculture waste for use as fertilizer in soilless growth systems. Acta Horticulturae. ISSN: 0567-7572. s 399 - 406. doi:10.17660/ActaHortic.2021.1305.52.
 • Ezziddine, Maha; Liltved, Helge (2021). Quality and yield of lettuce in an open-air rooftop hydroponic system. Agronomy. ISSN: 2073-4395. 11 (12). s 1 - 10. doi:10.3390/agronomy11122586.
 • Ghorbani Mooselu, Mehrdad; Amiri, Hamid; Azadi, Sama; Liltved, Helge (2021). Spatiotemporal assessment of surface water vulnerability to road construction. Environment, Development and Sustainability. ISSN: 1387-585X. doi:10.1007/s10668-021-01763-9.
 • Ezziddine, Maha; Liltved, Helge; Homme, Jan Morten (2020). A method for reclaiming nutrients from aquacultural waste for use in soilless growth systems. Water Science and Technology. ISSN: 0273-1223. 81 (1). s 81 - 90. doi:10.2166/wst.2020.079.
 • Ghorbani Mooselu, Mehrdad; Liltved, Helge; Nikoo, Mohammad Reza; Hindar, Atle; Meland, Sondre (2020). Assessing optimal water quality monitoring network in road construction using integrated information-theoretic techniques. Journal of Hydrology. ISSN: 0022-1694. 589doi:10.1016/j.jhydrol.2020.125366.
  • Barrufet AR, Taddesse E. Condition Assessment of Norwegian Bridge Elements Using Existing Damage Records. InEngineering Assets and Public Infrastructures in the Age of Digitalization 2020 (pp. 716-722). Springer, Cham.

Forskningspartnere

Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Cornell University (US)

University College Nordjylland (DK)

Tech College Aalborg (DK)

Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA)

Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO)

Medlemmer i gruppen