Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Forskningsgruppen favner bredt om emner i fysikk, astronomi og anvendt matematikk.

 • Spinntronikk og spinnmekatronikk
 • Superleder-ferromagnet heterostrukturer
 • Spinntransport og dynamikk i antiferromagneter
 • Topologiske fenomener i spinnsystemer
 • Matematisk modellering i undervisningssammenhenger
 • Asteroider og celest mekanikk
 • Integraler og spesielle funksjoner
 • Elektrostatikk

Prosjekter

Pågående prosjekter

 • dynamikk i dobbelasteroide-system
 • nye matematiske metoder for beregning av gravitasjonspotensiale rundt asteroider
 • ubestemte integraler til spesialfunksjoner
 • antiferromagnetisk spinnmekatronikk, NFR prosjekt nr. 286889
 • gravitational calculations for a Big G experiment
 • beregninger av elektrisk induktans

Utvalgte publikasjoner

Mer komplette publikasjonslister finnes på medlemmenes personlige sider.

 • Lund, Mike Alexander; Everschor-Sitte, Karin; Hals, Kjetil Magne Dørheim (2020). Large surface magnetization in noncentrosymmetric antiferromagnets. Physical review B (PRB). ISSN: 2469-9950. 102 (18). doi:10.1103/PhysRevB.102.180412.
 • Hals, Kjetil Magne Dørheim; Everschor-Sitte, Karin (2019). Twists in ferromagnetic monolayers with trigonal prismatic symmetry. Physical review B (PRB). ISSN: 2469-9950. 99 (10). doi:10.1103/PhysRevB.99.104422.
 • Mulkers, Jeroen; Hals, Kjetil Magne Dørheim; Leliaert, Jonathan; Milosevic, Milorad V; Van Waeyenberge, Bartel; Everschor-Sitte, Karin (2018). Effect of boundary-induced chirality on magnetic textures in thin films. Physical review B (PRB). ISSN: 2469-9950. 98 (6). doi:10.1103/PhysRevB.98.064429.
 • Gjesteland, Thomas; Vos, Pauline; Wold, Margrethe (2018). Mathematical modelling and activation – a study on a large class, a project-based task and students’ flow. International Network for Didactic Research in University Mathematics : INDRUM. ISSN: 2496-1027. s 175 - 184.
 • Wold, Margrethe (2018). Students' usage patterns of video recorded lectures in an undergraduate mathematics course. International Network for Didactic Research in University Mathematics : INDRUM. ISSN: 2496-1027. s 370 - 371.
 • Gjesteland, Thomas; Vos, Pauline; Wold, Margrethe (2017). Students experiencing flow in a Physics lab task using mobile phones and free software. Smart Universities: Education´s Digital Future. ISBN: 978-3-8325-4595-6. Logos Verlag Berlin. Scientific papers. s 37 - 44.
 • Poursina M., Butcher E. A., Electrostatic Force and Moment Approximations for Coulomb Charged Spacecraft Based on Center of Charge, Journal of the Astronautical Sciences, https://doi.org/10.1007/s40295-019-00186-z, 2019.
 • Poursina M., Anderson K. S., An Improved Fast Multipole Method for Electrostatic Potential Calculations in a
  Class of Coarse-grained Molecular Simulations, Journal of Computational Physics, 270(1), 613-633, 2014.
 • Poursina M., Anderson K. S., Long-range Force and Moment in Multiresolution Simulation of Molecular Systems, Journal of Computational Physics, 231(21), 7237-7254, 2012.
 • Canalizo, Gabriela; Wold, Margrethe; Hiner, Kyle; Lacy, Mark; Aylor, Kevin (2012). Probing the M-sigma relation in the non-local universe using red qsos. The Astrophysical Journal (ApJ). ISSN: 0004-637X. 760doi:10.1088/0004-637X/760/1/38.