Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

De autonome og cyberfysiske systemene (ACPS) er en forsknings- og utviklingsgruppe og akademisk gruppe ved institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) under avdelingen for tverrfaglig forskning ved University of Agder (UiA). Gruppen fokuserer på grunnleggende og anvendt forskning for å løse banebrytende problemer innen forskningsområdene cyberfysiske systemer, autonome systemer, robotikk og automatisering involverer avanserte sensorsystemer, datasyn, termisk bildebehandling, LiDAR-bildebehandling, radar bildebehandling, trådløse sensornettverk, smarte elektroniske systemer, avanserte maskinlæringsteknikker, tilkoblede autonome systemer inkludert droner / ubemannede luftfartøyer (UAV), ubemannede bakkekjøretøyer (UGVer), ubemannede undervannsanlegg (UUSer), 5G- (og utover) aktiverte autonome kjøretøyer og sosio-tekniske systemer som bytransportsystemer, smart landbruk og smarte byer.

Gruppemedlemmene hentes fra forskjellige avdelinger på UiA. I tillegg har den sterke nasjonale, internasjonale og industrielle samarbeid. Gruppen har etablert sterke samarbeid med mange store teknologiselskaper og engasjerer seg med FoU-grupper over hele verden. Gruppen er også vert for flere unge utvekslingsstudenter for å gjøre bacheloroppgave, masteroppgave og doktorgradsforskere samt besøkende forskere og professorer fra akademia og industri.

Gruppen tilbyr ulike korte og semester lange kurs på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I tillegg driver den også forskjellige arbeidsbutikker og sommerskoler innen nye teknologier.

Relevante ph.d.-programmer

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

International Collaborators:

Prof. Phaneendra K. Yalarthy
University: Indian Institute of Science, Bangalore, India
Email: yalavarthy@iisc.ac.in
Phone: +91-80-2293 2496

Prof. Abhinav Kumar
University: Indian Institute of Technology, Hyderabad, India
Email: abhinavkumar@iith.ac.in
Phone: +91-40-2301 7102

Prof. Soumya J
University: Birla Institute of Technology and Science, Hyderabad, India
Email: soumyaj@hyderabad.bits-pilani.ac.in
Phone: +914066303690

Prof. M B Srinivas
University: Birla Institute of Technology and Science, Hyderabad, India
Email: mbs@hyderabad.bits-pilani.ac.in
Phone: +91 40-66303521

Prof. Lalitha Vadlamani
University: Birla Institute of Technology and Science, Hyderabad, India
Email: mbs@hyderabad.bits-pilani.ac.in
Phone: +91 40-66303521

Studenter i gruppen

Present master students:

1. Perhat Adiljan <perhaa16@student.uia.no>;

2. Odd Anfinn Homsod Flakk <oaflak16@student.uia.no>;

3. Erlend Fredriksen <erlendfr@gmail.com>;

4. Morten Hauge <morteh17@student.uia.no>;

5. Robin Havås <robinh17@student.uia.no>;

6. Simon Erik Nylund <simoneriker@gmail.com>;

7. Jon Anders Skadberg Øgaard <jonao17@student.uia.no>;

8. Simen Birkeland Skriubakken <simebs16@student.uia.no>

9. Daniel Skomedal Breland <danisb15@student.uia.no>

10. Tor Egil Voll Øvernes <teover16@student.uia.no>

11. Anton Valerievich Garbar <antong16@student.uia.no>