0
Hopp til hovedinnhold

Når er risikoen størst for flåttbitt?

Dette er ett av spørsmålene flåttforskere ved Universitetet i Agder ønsker å få svar på i sitt nye forskningsprosjekt.

Det finnes mange myter om flått. Mange tror for eksempel at flåtten kun er aktiv på sommeren, men mye av det vi vet i dag er antakelser og ikke nødvendigvis basert på store og gode studier, sier Vivian Kjelland, molekylærbiolog og flåttforsker ved Universitetet i Agder.

Sammen med biologene Lars Korslund og Audun Slettan ved Universitetet i Agder, samt samarbeidspartnere fra Høgskolen i Telemark, er hun godt i gang med det nye flått-studiet.  

I dette forskningsprosjektet ønsker de å finne mer ut om når det er størst risiko for å bli bitt av flått.

Når starter egentlig flåttsesongen? Når på dagen er flåtten mest aktiv? Og hvordan påvirker været flåttens aktivitetsnivå?

"

– Vi er ennå på et tidlig stadium i prosjektet, men generelt så har vi sett at flåtten har vært veldig aktiv i år.

" Vivian Kjelland

– Vi er ennå på et tidlig stadium i prosjektet, men generelt så har vi sett at flåtten har vært veldig aktiv i år, sier Kjelland.

Forskerne så faktisk aktivitet tidlig i mars, og har også sett at flåtten kan være aktiv på dagen selv om det har vært kuldegrader natten i forveien.

Flått-stasjoner

For å kunne observere flåtten i sitt naturlige habitat har forskerne rigget til en utendørs forskningsstasjon i skogen ved Campus Kristiansand.

Forskerne har satt ut to trekasser som måler 1 X 1 meter, og i hver kasse bor det 140 flått av typen skogflått (Ixodes ricinus) som er den mest vanligste arten i Norge.

– Kassene ble behandlet med et middel slik at flåtten ikke klarer å stikke av. Vi har også dekket bunnen med løv og slik at de ligger godt isolert gjennom vinteren.

Flåtten har et begrenset energilager og er i løpet av sin levetid på omtrent tre år, stort sett lite aktiv.

– I hver kasse har vi plassert en del trepinner som flåttene klatrer opp på når de søker etter en vert de kan suge blod fra. Det er dette vi definerer som aktivitet hos flåtten forklarer Kjelland. 

Måler værforhold

Forskerne har ansatt en student som tar målinger to ganger i uka. Studenten teller da antall flått som sitter på pinnene og registrerer andre variabler som solforhold, lufttemperatur og luftfuktighet, for å se om disse faktorene påvirker aktivitetsnivået til flåtten. Studenten registrerer også på hvilken side av pinnen flåtten henger på. Vanligvis finner man dem på nordsiden, altså på skyggesiden, vekk fra solen.

– Flåtten er svært utsatt for tørke og trives best i skyggen, sier Kjelland.

"

– Flåtten er svært utsatt for tørke og trives best i skyggen.

" Vivian Kjelland

Fanget 900 flått

Flåtten som deltar i forskningsprosjektet ble fanget i Søgne våren 2014.

– Vi var tre personer som samlet inn flått langs en 50 meter lang skogsvei. I løpet av en og en halv time hadde vi samlet inn over 900 flått!

Flåttene ble deretter lagt i reagensrør og deretter sendt med toget til Veterinærinstituttet i Sandnes. Sammen med en student vel og merke.  Der fikk de et herremåltid ved at de fikk lov til å suge blod fra sau.

– Vi plasserte rett og slett noen flått i en melkekartong-kork som deretter ble limt fast på sauene. Etter at flåttene hadde sugd seg ferdig, etter omtrent en uke, slapp de taket av seg selv og ble samlet oppi korken. Det er en veldig enkel prosedyre som tilsynelatende ikke er ubehagelig for sauen i det hele tatt, påpeker Vivian.

Fire livsstadier

Skogflåtten har fire livsstadier; egg, larve, nymfe og voksen. Flåtten må suge blod fra et vertsdyr, for eksempel smågnagere eller mennesker, for å utvikle seg fra et stadium til et annet, et såkalt hamskifte. Det vil si at den mister den gamle huden sin og går fra å være nymfe til voksen.

– Fordi vi ønsker å forske på aktivitetsnivået hos voksen flått var det kun nymfer som sugde blod fra sauene. Flåttene som bor i kassene nå er derfor alle voksne. De lå i dvale nede kassen i vinter, men nå som det er godt og varmt igjen er de stort sett aktive hver dag. Da klatrer de opp på pinnene for å finne et passende vertsdyr som de kan suge blod fra, forklarer Kjelland. 

"

I Norge regnes ofte flåttsesongen fra april til oktober så sant temperaturen er over fem grader.

"

Flåttvarsel

Flåtten er tilpasset lokale forhold, og det kan tenkes at den oppføreres seg forskjellig fra sted til sted.

– I Tyskland finnes det et firma, Tick-Radar, som måler flåttaktivitet flere steder i landet. De bruker slike flått-stasjoner lignende våre og sender ut informasjon om når flåtten er aktiv via nettsiden Zeckenwetter.de. Et slags flåttvarsel med andre ord. På sikt er det ikke utenkelig at man kan få et slikt varslingssystem i Norge.

Samarbeid med Høgskolen i Telemark

Forskningsprosjektet startet som en pilotstudie våren 2014 og er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark. Prosjektet skal utvides etter sommeren, og på sikt skal det også settes ut flått-kasser andre steder i Agder og Telemark.