0
Hopp til hovedinnhold

Forsker på innovasjons-ledelse

Tor Helge Aas er førsteamanuensis på Handelshøyskolen ved UiA. Han forsker på innovasjon i reiselivsnæringen.

Forskningsfokuset mitt er på innovasjonsledelse, og akkurat nå er jeg blant annet engasjert i et større prosjekt som ser på innovasjonsprosesser i reiselivsnæringen. Vi prøver å kartlegge hvordan bedrifter i denne sektoren arbeider med innovasjon og om måten de gjør det på er vellykket.

Hva vil du finne ut?

Tor Helge Aas

Tor Helge Aas er førsteamanuensis på Handelshøyskolen ved UiA.

– Vi håper som sagt å få vite mer om hva som kjennetegner vellykket innovasjonspraksis i denne sektoren. Ting som står sentralt er hvordan bedrifter velger ut hvilke innovasjonsideer de investerer i, hvordan de organiserer innovasjonsarbeidet, om de arbeider alene med dette eller sammen med andre bedrifter eller organisasjoner for eksempel. Og hvordan de måler resultatene av det de gjør, blant annet.

Hva opptar deg ellers?

– Helt overordnet er jeg kanskje særlig opptatt av hvordan innovasjonsledelsespraksis varierer mellom ulike sektorer og kontekster. Jeg er for eksempel opptatt av å finne ut hvilke praksiser som egner seg i alle sektorer og hvilke praksiser som bare egner seg i en bestemt sektor eller kontekst. Er det for eksempel slik at de praksisene som har vist seg å være vellykket i industrien også fungerer i offentlig sektor? Det er spennende spørsmål og tema, synes jeg.