Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Forskningsgruppens tema er sosiologisk teori og analyse, og favner på den måten ulike empiriske felt. Gruppen skal være en arena for teoretisk utforskning og utvikling, og skal drive fagmiljøet videre. Med utgangspunkt i empirisk forskning er målet å utveksle og utforske teoretiske perspektiver som kan berike sosiologiske analyser.

Medlemmene i gruppa arbeider med sosiologisk teori og analyse innenfor en rekke empiriske felter slik som, utdanning, barndom og fengsler, religion og kjønn. Mer overordnet er vi nysgjerrige på og arbeider med spørsmål slik som: hva gjør en sosiologisk analyse god? Og - hvordan får vi teori og empiri til å henge sammen?  Vi søker både i klassiske tekster og i egne arbeider for å finne svarene på dette.

Aktuelt nå

Public Lecture: Humanity Redux

Thursday 2nd March 2023 | 15:00 – 16:30 | H1 058 | Followed by refreshments

Professor Marcel Wissenburg, from Radboud University in the Netherlands will be giving a lecture on environmentalism and the value of nature, drawing on his renowned and extensive work on liberal democracy and environmental political thought. The event will be followed by refreshments in the department of Sociology and Social Work.  Everyone is welcome and there is no need to register. Please contact Amanda Machin (amanda.machin@uia.no) for more details. 

Aktiviteter

2022

  • Mars: Bokseminar med Pål Repstad - religionssosiologi 
  • Juni: Bokseminar i Ny-Hellesund - sosiologiske analyser 
  • August: Medlemmer deltar på den Nordiske sosiologikonferansen på Island.
  • September: Lesesirkel
  • Desember: Seminar “Kontroverser i Norsk sosiologi-30 år etter». 

2021

  • August: Seminar om Rettferdiggjøring og verdiordener Perspektiver fra Boltanski og Thévenot med Gisle Andersen UiB og Mikaela Vasstrøm, UiA
  • Oktober: Kreativt sosiologiseminar og konsolidering av forskningsgruppa
  • November: Pål Repstad kommer. Medlemmer i gruppa kommenterer kapitler i boka hans «Moderne sosiologer om samfunn og religion»

Relevante ph.d.-studieprogrammer

Leder for gruppen

Fagområde