0
Hopp til hovedinnhold

Forskningsgruppens tema er sosiologisk teori og analyse, og favner på den måten ulike empiriske felt. Gruppen skal være en arena for teoretisk utforskning og utvikling, og skal drive fagmiljøet videre. Med utgangspunkt i empirisk forskning er målet å utveksle og utforske teoretiske perspektiver som kan berike sosiologiske analyser.

Medlemmene i gruppa arbeider med sosiologisk teori og analyse innenfor en rekke empiriske felter slik som, utdanning, barndom og fengsler, religion og kjønn. Mer overordnet er vi nysgjerrige på og arbeider med spørsmål slik som: hva gjør en sosiologisk analyse god? Og - hvordan får vi teori og empiri til å henge sammen?  Vi søker både i klassiske tekster og i egne arbeider for å finne svarene på dette.

Aktiviteter

2022

  • Januar: Bok og tekst/ideverksted - Sosiologiske analyser
  • Februar: Deltagelse på Sosiologens Vinterseminar på Storefjell.
  • Mars: Ide og tekstverksted.
  • Mai: Bokseminar-sosiologiske analyser.
  • August: Medlemmer deltar på den Nordiske sosiologikonferansen på Island.

2021

  • August: Seminar om Rettferdiggjøring og verdiordener Perspektiver fra Boltanski og Thévenot med Gisle Andersen UiB og Mikaela Vasstrøm, UiA
  • Oktober: Kreativt sosiologiseminar og konsolidering av forskningsgruppa
  • November: Pål Repstad kommer. Medlemmer i gruppa kommenterer kapitler i boka hans «Moderne sosiologer om samfunn og religion»

Relevante ph.d.-studieprogrammer

Leder for gruppen

Fagområde