Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
  • Organisering, ledelse og styring i offentlig sektor
  • Organisasjonskultur og ledelse
  • Omstilling, endring, utvikling og innovasjon i offentlig sektor
  • Lokaldemokrati og samskaping

Om Senter for anvendt kommunalforskning (SAKOM)

Senter for anvendt kommunalforskning (SAKOM) arbeider med samskapende forskning innenfor det kommunale og regionale styringsnivå. Forskningen og kunnskapsutviklingen skjer i tråd med praksisfeltets behov og ønsker, i samarbeid med kommunale og regionale forskningspartnere.  

Våre tre grunnverdier er kvalitet, nytenkning og anvendelighet. Målsettingen er å bidra til å utvikle relevant og anvendbar kunnskap for kommuner og regioner.

Nærmere informasjon om Senter for anvendt kommunalforskning, prosjekter, bidragsytere m.m. finnes på senterets nettside