0
Hopp til hovedinnhold

Institusjonell etnografi (IE) er en utforskningsmetodologi som er basert i bestemte oppfatninger av «det sosiale», og som opprinnelig ble utviklet av sosiologen Dorothy E. Smith. Institusjonell-etnografisk forskning tar som regel utgangspunkt i menneskers hverdagsliv, og nærmere bestemt i en spesifikk erfaring eller «virksomhet». Forskningen har imidlertid som mål å finne ut hvordan dominerende eller «styrende» tenke- og gjøremåter former denne erfaringen, samt hvordan disse sosiale kreftene kan utfordres. Dette innebærer at forskningen beveger seg inn i institusjonelle relasjoner, og at forskeren ofte inkluderer materielle tekster i forskningen. Mye norsk og nordisk institusjonell-etnografisk forskning utforsker hvordan menneskers hverdagsliv preges av velferdsstaten.

Institusjonell etnografi møtes med økende interesse, både i Norge, Norden og internasjonalt, og medlemmene i forskningsgruppa er aktive i både nordiske, europeiske og øvrige internasjonale nettverk. Metodologien brukes ikke bare av sosiologer, men også av fagfolk innenfor andre disipliner og profesjoner. Forskningsgruppa er tverrfaglig og har medlemmer fra ulike institutter og fakulteter. 

Aktiviteter

2020

2021

  • Bokseminar om ny bok om institusjonell etnografi 8. juni 2021
  • Bidro med organisering og innhold til research stream på ESA-konferansen 2. og 3. september 2021, i samarbeid med Morena Tartari ved Universitetet i Antwerpen. RS04: Institutional Ethnography
  • Ledelse av forskernettverket Institutional ethnography in Europe: May Linda Magnussen i samarbeid med Morena Tartari ved Universitetet i Antwerpen
  • Nytt bokseminar 18. og 19. november 2021

Relevant ph.d.-program

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

Rebecca Lund, Forsker og postdok ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO

Karin Widerberg, professor ved institutt for sosiologi ved UiO

Ellen Ånestad Moen, ph.d-kandidat SSHF

Bård Bertelsen, ph.d-kandidat SSHF/UiA

Maiken Marie Jordal, ph.d-kandidat Høgskulen i Volda