Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Institusjonell etnografi (IE) er en utforskningsmetodologi som er basert i bestemte oppfatninger av «det sosiale», og som opprinnelig ble utviklet av sosiologen Dorothy E. Smith. Institusjonell-etnografisk forskning tar som regel utgangspunkt i menneskers hverdagsliv, og nærmere bestemt i en spesifikk erfaring eller «virksomhet». Forskningen har imidlertid som mål å finne ut hvordan dominerende eller «styrende» tenke- og gjøremåter former denne erfaringen, samt hvordan disse sosiale kreftene kan utfordres. Dette innebærer at forskningen beveger seg inn i institusjonelle relasjoner, og at forskeren ofte inkluderer materielle tekster i forskningen. Mye norsk og nordisk institusjonell-etnografisk forskning utforsker hvordan menneskers hverdagsliv preges av velferdsstaten.

Institusjonell etnografi møtes med økende interesse, både i Norge, Norden og internasjonalt, og medlemmene i forskningsgruppa er aktive i både nordiske, europeiske og øvrige internasjonale nettverk. Metodologien brukes ikke bare av sosiologer, men også av fagfolk innenfor andre disipliner og profesjoner. Forskningsgruppa er tverrfaglig og har medlemmer fra ulike institutter og fakulteter. 

Aktiviteter

Aktiviteter

Forskningsgruppa Institusjonell etnografi gjennomfører mange typer aktiviteter. Høsten 2023 blir det samling 15. september 12-15. I møtet vil vi først og fremst diskutere hva vi vil bruke gruppa til fremover. 15. november 13-16 lanserer vi to bøker; Institusjonell etnografi - en innføring og Erfaringer med institusjonell etnografi. Denne dagen blir det også miniforedrag og panelsamtaler. Høsten 2023 arrangerer vi i tillegg samlinger med andre forskningsgrupper ved fakultetet. Ta kontakt om du vil ha mer info!   

 

Relevant ph.d.-program

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

Rebecca Lund, Forsker og postdok ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO

Karin Widerberg, professor ved institutt for sosiologi ved UiO

Ellen Ånestad Moen, ph.d-kandidat SSHF

Maiken Marie Jordal, ph.d-kandidat Høgskulen i Volda

Ida Martine Homane, ph.d-kandidat UiA