Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Institusjonell etnografi (IE) er en utforskningsmetodologi som er basert i bestemte oppfatninger av «det sosiale», og som opprinnelig ble utviklet av sosiologen Dorothy E. Smith. Institusjonell-etnografisk forskning tar som regel utgangspunkt i menneskers hverdagsliv, og nærmere bestemt i en spesifikk erfaring eller «virksomhet». Forskningen har imidlertid som mål å finne ut hvordan dominerende eller «styrende» tenke- og gjøremåter former denne erfaringen, samt hvordan disse sosiale kreftene kan utfordres. Dette innebærer at forskningen beveger seg inn i institusjonelle relasjoner, og at forskeren ofte inkluderer materielle tekster i forskningen. Mye norsk og nordisk institusjonell-etnografisk forskning utforsker hvordan menneskers hverdagsliv preges av velferdsstaten.

Institusjonell etnografi møtes med økende interesse, både i Norge, Norden og internasjonalt, og medlemmene i forskningsgruppa er aktive i både nordiske, europeiske og øvrige internasjonale nettverk. Metodologien brukes ikke bare av sosiologer, men også av fagfolk innenfor andre disipliner og profesjoner. Forskningsgruppa er tverrfaglig og har medlemmer fra ulike institutter og fakulteter. 

Aktiviteter

2020

2021

  • Bokseminar om ny bok om institusjonell etnografi 8. juni 2021
  • Bidro med organisering og innhold til research stream på ESA-konferansen 2. og 3. september 2021, i samarbeid med Morena Tartari ved Universitetet i Antwerpen. RS04: Institutional Ethnography
  • Ledelse av forskernettverket Institutional ethnography in Europe: May Linda Magnussen i samarbeid med Morena Tartari ved Universitetet i Antwerpen
  • Bokseminar 18. og 19. november 2021. Arbeid med antologi på norsk, Institusjonell etnografi i praksis. Boken er under arbeid og er en oppfølger til «I hjertet av velferdsstaten» (2015).

 

2022

  • 30.03.2022 Seminar om Skolevegring. Presentasjoner av doktorgradsprosjekt, Maiken Jordal fra Høgskolen i Volda, Jonas Frydenlund fra Universitetet i Århus og presentasjon av masterprosjekt, Birgitte Drevdal fra Universitetet i Agder.
  • 15.09.2022 Tverrfakultært seminar om Institusjonell etnografi med innlegg fra ulike doktorgradsprosjekter ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid og Institutt for psykososial helse, UiA.
  • 15.09.2022 Seminar med Adriana Suarez Delucchi from the University of Bristol. Tema: How institutional ethnography can be used to explore natural resource planning, management and governance between the state and local communities.
  • 17.11.2022 Forskningsgruppe med besøk av Knut Moltubak fra Universitetet i Sør-Øst Norge. Presentasjon og drøfting av doktorgradsprosjekt.

Relevant ph.d.-program

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

Rebecca Lund, Forsker og postdok ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO

Karin Widerberg, professor ved institutt for sosiologi ved UiO

Ellen Ånestad Moen, ph.d-kandidat SSHF

Maiken Marie Jordal, ph.d-kandidat Høgskulen i Volda

Ida Martine Homane, ph.d-kandidat UiA