0
Hopp til hovedinnhold

Institusjonell etnografi (IE) er en utforskningsmetodologi som er basert i bestemte oppfatninger av «det sosiale», og som opprinnelig ble utviklet av sosiologen Dorothy E. Smith. Institusjonell-etnografisk forskning tar som regel utgangspunkt i menneskers hverdagsliv, og nærmere bestemt i en spesifikk erfaring eller «virksomhet». Forskningen har imidlertid som mål å finne ut hvordan dominerende eller «styrende» tenke- og gjøremåter former denne erfaringen, samt hvordan disse sosiale kreftene kan utfordres. Dette innebærer at forskningen beveger seg inn i institusjonelle relasjoner, og at forskeren ofte inkluderer materielle tekster i forskningen. Mye norsk og nordisk institusjonell-etnografisk forskning utforsker hvordan menneskers hverdagsliv preges av velferdsstaten.

Institusjonell etnografi møtes med økende interesse, både i Norge, Norden og internasjonalt, og medlemmene i forskningsgruppa er aktive i både nordiske, europeiske og øvrige internasjonale nettverk. Metodologien brukes ikke bare av sosiologer, men også av fagfolk innenfor andre disipliner og profesjoner. Forskningsgruppa er tverrfaglig og har medlemmer fra ulike institutter og fakulteter. 

Utvalgte publikasjoner

Lund, R. & A.C.E. Nilsen (eds.) (2019): Institutional ethnography in the Nordic Region. Routledge https://www.routledge.com/Institutional-Ethnography-in-the-Nordic-Region-1st-Edition/Lund-Nilsen/p/book/9780367030353

Widerberg, K. (red.) (2015): I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi. Oslo: Cappelen Damm https://www.cappelendamm.no/_i-hjertet-av-velferdsstaten-9788202450670

Nilsen, A.C.E and T. Steen-Johnsen (2019): The Early childhood care and development mission and the institutional circuit of evidence. Journal of Early Childhood Research. DOI: 10.1177/1476718X19860558

Nilsen, A.C.E (2017): When texts become action. The institutional circuit of early childhood intervention. European Early Childhood Education Research Journal 25(5)

Nilsen, A.C.E. (2016): In-between discourses: Early intervention and diversity in the Norwegian kindergarten sector. Journal of Comparative Social Work, vol 11, no 1.

Aktiviteter

Bok-lansering av Institutional ethography in the Nordic region (i samarbeid med UiO), 28. februar 2020

Medarrangør på Ph.d.-kurs under “The 20th Nordic Sociological Association Conference”, Oslo, 5-7 August 2020

Relevant ph.d.-program

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

Rebecca Lund, Forsker og postdok ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO

Karin Widerberg, professor ved institutt for sosiologi ved UiO

Ellen Ånestad Moen, ph.d-student SSHF

Bård Bertelsen, ph.d-student SSHF/UiA