0
Hopp til hovedinnhold

Institusjonell etnografi (IE) er en utforskningsmetodologi som er basert i bestemte oppfatninger av «det sosiale», og som opprinnelig ble utviklet av sosiologen Dorothy E. Smith. Institusjonell-etnografisk forskning tar som regel utgangspunkt i menneskers hverdagsliv, og nærmere bestemt i en spesifikk erfaring eller «virksomhet». Forskningen har imidlertid som mål å finne ut hvordan dominerende eller «styrende» tenke- og gjøremåter former denne erfaringen, samt hvordan disse sosiale kreftene kan utfordres. Dette innebærer at forskningen beveger seg inn i institusjonelle relasjoner, og at forskeren ofte inkluderer materielle tekster i forskningen. Mye norsk og nordisk institusjonell-etnografisk forskning utforsker hvordan menneskers hverdagsliv preges av velferdsstaten.

Institusjonell etnografi møtes med økende interesse, både i Norge, Norden og internasjonalt, og medlemmene i forskningsgruppa er aktive i både nordiske, europeiske og øvrige internasjonale nettverk. Metodologien brukes ikke bare av sosiologer, men også av fagfolk innenfor andre disipliner og profesjoner. Forskningsgruppa er tverrfaglig og har medlemmer fra ulike institutter og fakulteter. 

Utvalgte publikasjoner

Bønnhoff, Heidi (2020). Foreldresamarbeid på nett. Erfaringer til mødre med migrasjonsbakgrunn. Fontene forskning. ISSN: 1890-9868. 13 (1). s 4 - 17. 

Bønnhoff, Heidi Esma Dahl (2020). Fostering ‘digital citizens’ in Norway: experiences of migrant mothers. Families, Relationships and Societies. ISSN: 2046-7435. doi:10.1332/204674320X16047231238221

Bønnhoff, Heidi (2019). «Verden går veldig fort». Mødre med migrasjonserfaring møter norsk digitaliseringspolitikk. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN: 0809-2052. 22 (4). s 325 - 337. doi:10.18261/issn.2464-3076-2019-04-05

Kimathi, Eric and A.C.E. Nilsen: Managing categories: the role of social technology in kindergarten teachers’ work to promote early intervention and integration. Accepted for publication in Contemporary Issues in Early Childhood 

Lund, Janne; Madsen, Ole Jacob; Haugland, Siri Håvås (2021). Å gjøre "det som er liksom planen da" – en kvalitativ intervjustudie av skolestress blant unge jenter som et strukturelt problem. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. ISSN: 2387-5739. 7s 255 - 268. doi:10.23865/ntpk.v7.2801.

Lund, Rebecca W. B. & May-Linda Magnussen 2018. Intersektionalitet, virksomhedskundskab og styringsrelationer. Institutionel Etnografi og hverdagens sociale organisering. Tidsskrift for kjønnsforskning, nr. 3-4. 

Lund, R. & A.C.E. Nilsen (eds.) (2019): Institutional ethnography in the Nordic Region. Routledge https://www.routledge.com/Institutional-Ethnography-in-the-Nordic-Region-1st-Edition/Lund-Nilsen/p/book/9780367030353

Lund, R. & A.C.E. Nilsen 2019: “Introduction: Conditions for Doing Institutional Ethnography in the Nordics”. In Lund, R. & A.C.E. Nilsen (eds.): Institutional ethnography in the Nordic Region. Routledge.  

Hanne Haaland, May-Linda Magnussen & Hege Wallevik 2021. Å bruke erfaringene til nyankomne mannlige syriske flyktninger til å utforske og utfordre den store norske integreringsfortellingen. Gullikstad, Berit, Guro Korsnes Kristiansen & Turid Sætermo (red.) Fortellinger om integrering i norske lokalsamfunn. Oslo, Universitetsforlaget. DOI: https://doi.org/10.18261/9788215042961-2021-04 

Magnussen, May-Linda, Rebecca W.B. Lund & Trond Mydland 2021 (kommer snart). Uniformity dressed as diversity? Reorienting female associate professors. Griffin, Gabriele (ed.) Living the Contradiction: Gender Paradoxes in Research and Innovation. London, Polity press.  

Magnussen, May-Linda 2020. «Jeg er klar til å bidra». Utforskning og utfordring av bakkebyråkraters kategorisering av flyktninger som prøver å komme i jobb i dagens Norge. Tidsskrift for velferdsforskning, nr. 1, 2020. DOI: https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2020-01-05 

Magnussen, May-Linda 2020. Men’s Family Breadwinning in today’s Norway: A Blind Spot in the Strive for Gender Equality. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. DOI: https://doi.org/10.1080/08038740.2020.1790658

Magnussen, May-Linda 2019. Making gendering visible. Institutional ethnography’s contribution to Nordic sociology of gender. Lund, Rebecca W. B. & Ann Christin Nilsen (red.) Institutional ethnography in the Nordic Region. London, Routledge.  

Magnussen, May-Linda, Rebecca W. B. Lund & Hege Wallevik 2018. Et kjønnet rom for akademisk skriving. Den vitenskapelige publiseringens sosiale organisering, sett fra ståstedet til kvinnelige førsteamanuenser ved Universitetet i Agder. Tidsskrift for kjønnsforskning, nr. 1-2, 2018. DOI:https://doi.org/10.18261/issn.1891-1781-2018-01-02-06.  

Magnussen, May-Linda 2015. Familieforsørgelse i menns hverdag. Avhandling for PhD-graden. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.  

Magnussen, May-Linda 2015. Å utforske menns forsørgerarbeid. Widerberg, Karin (red.) hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi. Oslo, Cappelen Damm.   

Magnussen, May-Linda 2012. Menns forsørgerarbeid. Ellingsæter, Anne Lise & Karin Widerberg (red.) Velferdsstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver. Oslo: Gyldendal akademisk.  

Nilsen, A.C.E (2021): “Professional talk: Unpacking professional language”. I Paul C. Luken and Suzanne Vaughan (eds.): Palgrave Handbook of Institutional Ethnography. Palgrave Macmillan  

Nilsen, A.C.E. (2019): “Making sense of normalcy: Bridging the gap between Foucault and Goffman”. In Lund, R. & A.C.E. Nilsen (eds.): Institutional ethnography in the Nordic Region. Routledge 

Nilsen, A.C.E. and R. Lund (2019): “Wrapping it all up: Future prospects of IE in the Nordics”. In Lund, R. & A.C.E. Nilsen (eds.): Institutional ethnography in the Nordic Region. Routledge 

Nilsen, A.C.E and T. Steen-Johnsen (2019): The Early childhood care and development mission and the institutional circuit of evidence. Journal of Early Childhood Research. DOI: 10.1177/1476718X19860558 

Nilsen, A.C.E (2017): When texts become action. The institutional circuit of early childhood intervention. European Early Childhood Education Research Journal 25(5) 

Nilsen, A.C.E. (2016): In-between discourses: Early intervention and diversity in the Norwegian kindergarten sector. Journal of Comparative Social Work, vol 11, no 1. 

Nilsen, A.C.E. (2017): Bekymringsbarn blir til. En institusjonell etnografi av tidlig innsats som styringsrasjonal i barnehagen. Ph.d.-avhandling. Fakultet for samfunnsvitenskap. Universitetet i Agder 

Nilsen, A.C.E. (2015): «Barneomsorg. På jakt etter styringsrelasjoner i tidlig innsats». I Widerberg, K. (red.): I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi. Oslo: Cappelen Damm 

Synnes, K. M. (2021). Guarding the borders of the Norwegian welfare state. How NAV employees decide on social assistance for unemployed Polish migrants. Nordic Social Work Research. ISSN: 2156-857X. doi:10.1080/2156857X.2020.1861070.  

Sørensen M.J., A.C.E. Nilsen and R. Lund (2019): “Resisting the Ruling Relations: Discovering Everyday Resistance with Institutional Ethnography”. In Lund, R. & A.C.E. Nilsen (eds.): Institutional ethnography in the Nordic Region. Routledge 

Widerberg, K. (red.) (2015): I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi. Oslo: Cappelen Damm https://www.cappelendamm.no/_i-hjertet-av-velferdsstaten-9788202450670

Aktiviteter

2020

2021

  • Bokseminar om ny bok om institusjonell etnografi 8. juni 2021
  • Bidro med organisering og innhold til research stream på ESA-konferansen 2. og 3. september 2021, i samarbeid med Morena Tartari ved Universitetet i Antwerpen. RS04: Institutional Ethnography
  • Ledelse av forskernettverket Institutional ethnography in Europe: May Linda Magnussen i samarbeid med Morena Tartari ved Universitetet i Antwerpen
  • Nytt bokseminar 18. og 19. november 2021

Relevant ph.d.-program

Medlemmer i gruppen

Assosierte medlemmer

Rebecca Lund, Forsker og postdok ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO

Karin Widerberg, professor ved institutt for sosiologi ved UiO

Ellen Ånestad Moen, ph.d-kandidat SSHF

Bård Bertelsen, ph.d-kandidat SSHF/UiA

Maiken Marie Jordal, ph.d-kandidat Høgskulen i Volda