Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Forskning på AI-aktiverte systemer som imøtekommer menneskelige behov og bevarer menneskelig kontroll.

Denne gruppen legger vekt på feltet informasjonssystemers kritiske rolle, og samler pågående aktiviteter som handler om AI.

Gruppen utvikler kunnskap som bidrar til forskning, praksis og undervisning. Bidragene er både interne og eksterne, samt nasjonale, europeiske og globale. Kompetansen til medlemmene i gruppen dekker flere aspekter av HCAI både når det gjelder metoder og forskningsområder som inkluderer: datavitenskapelige applikasjoner, maskinlæring og AI, ansvarlig AI, designvitenskapelig forskning, filosofi, etikk og AI.

Relevant PhD programme