Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) er et tverrfaglig forskningssenter ved Universitetet i Agder. Senteret forsker på hvordan teknologisk innovasjon og nyskaping kan forbedre beredskap og krisehåndtering.

CIEMs mål er å bidra til samfunnssikkerhet og resiliens, ved å utvikle og tilpasse nye teknologiske løsninger og metoder for beredskapsaktører. Senteret samler forskere innen teknologi og samfunnsvitenskap som sammen undersøker hvordan man effektivt kan integrere informasjon fra forskjellige kilder for å støtte beslutningstaking ved håndtering av ulike typer kriser og humanitære operasjoner. Videre fokuserer senteret på hvordan organisasjoner kan forebygge og håndtere digitale trusler og cyberangrep.

CIEM arbeider med forskningsutfordringer på globalt, nasjonalt og lokalt nivå, og har omfattende samarbeid med offentlige beredskapsaktører, frivillige organisasjoner, forskningsgrupper og næringsliv i Norge og internasjonalt.

CIEM er aktiv som koordinator og partner i forskningsprosjekter finansiert av EU og nasjonale finansieringskilder. Våre prosjekter omfatter forskning på samfunnssikkerhet og resiliens, cybersikkerhet, beslutningsstøtte og situasjonsforståelse, analyse av krisekommunikasjon i sosiale medier, humanitær logistikk, augumented reality og sensorteknologier.

Prosjekter