Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Senter for Digital Transformasjon (CeDiT) er et samfunnsvitenskapelig forskningssenter. Senteret ble opprettet i 2018 for å drive avansert samfunnsvitenskapelig forskning fra flere disiplinære vinkler om de gjensidige forholdene mellom digitale transformasjoner og samfunn, organisasjoner og enkeltpersoner, samt hvordan organisasjoner kan bruke digital teknologi for å oppnå mål og unngå negative konsekvenser. CeDiT omfatter en rekke samfunnsvitenskapelige disipliner og er derfor en utmerket plattform for tverrfaglig forskning.

CeDiT forsker på digitale transformasjoner på fire områder som er sentrale for samfunnsutviklingen:

Offentlig forvaltning og styring
Områdeledere: Sara Hofmann (Informasjonssystemer) & Jarle Trondal (Statsvitenskap)

Organisatoriske evner/organisatorisk endring
Områdeledere: Polyxeni Vassilakoupoulo (Informasjonssystemer) & Daniel Nordgård (Musikk og digitalisering)

Ferdigheter, evner og læring
Områdeledere: Cathrine Edelhard Tømte (Informasjonssystemer) & Romulo Miguel Pinheiro (Statsvitenskap)

Bærekraft, digitalisering og kommunikasjon

Områdeledere: Abit Hoxha (mediastudier) og Vito Laterza (antropologi)

Relevante ph.d.-studieprogrammer