Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Forskningsgruppa Barndom og samfunn har som formål å studere endringer både i barns oppvekstbetingelser og i synet på barndom og oppvekst. Vi ønsker å stille kritiske spørsmål som bidrar til å forstå og problematisere forhold som preger barns ulike oppvekstsituasjoner.

Antall barn, unge og familier som på ulikt vis kommer i kontakt med offentlige instanser og aktører er i vekst. Forskningsgruppa er en arena for forskere som er opptatt av metodologiske, teoretiske og substansielle problemstillinger knyttet til barn/unge og barndom. Vi ønsker å bidra med kunnskap til myndigheter og oppvekstfeltet i bred forstand, slik at beslutninger og føringer bidrar til at barn og unge blir møtt, og får tiltak, i tråd med det de har behov for. Samtidig ønsker vi å problematisere og diskutere rådende forståelser av barn, barndom og foreldreskap i et globalt og flerkulturelt perspektiv.

Forskningsgruppas langsiktige mål er å styrke forskningen innen temaet barn og barndom og legge til rette for forskningssamarbeid både innad på instituttet, med forskningsgrupper på andre fakulteter og universiteter nasjonalt og internasjonalt, inkludert samarbeid med praksisfeltet.

Viktige forskningsemner er:

  • Barnevernets kunnskapsgrunnlag og praksiser
  • Etikk / profesjonsetikk
  • Familieliv og foreldreskap
  • Institusjonell barndom
  • Minoritets-/majoritetsperspektiver
  • Rettigheter og medvirkning
  • Samarbeidsrelasjoner
  • Ungdom og utenforskap