Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Overfører kunnskap fra Nordsjøen til eldrehjemmet

Top Research Centre Mechatronics vil overføre teknologi fra oljebransjen til nye områder på land. Det kan gi et løft til alt fra byggebransje til helsevesen i årene som kommer.

Mekatronikk er et ord som kan høres fremmed ut, men egentlig er det bare en sammentrekning av «mekanikk» og «elektronikk». Det inkluderer disipliner som maskindesign, industriell IT, intelligent maskinovervåkning og robotikk.

Dette skjæringspunktet hvor digitalisering og kunstig intelligens møter automatisering, har blitt kalt den nye industrielle revolusjonen. Gjennom et utstrakt samarbeid med industrien har UiA vært en banebryter for mekatronikk i Norge. Forskningen universitetet har gjort sammen med oljenæringen har vakt internasjonal interesse.

Dette skal forskningen brukes til

 • Velferdsteknologi: Systemer som lar eldre og hjelpetrengende bo hjemme lengre. Dette kan være alt fra smarthus med stemmestyrte assistenter, roboter og smarte maskiner som gjør rutineoppgaver, til aktive proteser og rullestoler.
 • Resirkulering: Det er både miljøvennlig og økonomisk å for eksempel gjenvinne kobolt og litium fra elbilbatterier. Til nå har lite blitt gjort for å automatisere disse prosessene.
 • Fleksibel produksjon: I fremtiden må industrien tilpasse seg fleksibel og skreddersydd produksjon. En automatisering av dette vil kreve alt fra intelligente roboter til systemer for å overvåke og korrigere feil.
 • Konstruksjon: De internasjonale trendene går mot digitalisering og robotisering, og senteret ønsker å gjøre Norge ledende på området.
 • Offshore mekatronikk: Det er økende interesse for blå næringer, inkludert vindkraft, havbruk og mineralutvinning under vann. Disse industriene har mange av de samme utfordringene som oljeindustrien, og senteret skal bidra med kunnskapsoverføring.

– Mekatronikk er uavhengig av bransjer. Vi vil bruke det vi har utviklet sammen med offshorebransjen til å løfte den landbaserte industrien. Både industrien og offentlige servicenæringer kan bli bedre ved å ta i bruk mekatronikk, sier professor Kjell G. Robbersmyr, leder for UiAs Top Research Centre Mechatronics.

UiA var det første lærestedet i Norge som kunne tilby både et bachelor- og et masterstudium i mekatronikk. Nå tilbyr universitetet også ph.d.-grad på området.

Fra lastekraner til benproteser

– Overføringsverdien fra offshore mekatronikk til for eksempel helsevesenet er stor. Hele poenget er å gjøre denne teknologien anvendbar på et bredere område, sier Robbersmyr.

Motion lab er ett av tre laboratorier ved det nye toppforskningssenteret. De to andre er Mekatronikklaben og Tilstandsovervåkningslaben.

I Motion lab er det blant annet plattformroboter som kan simulere et bevegelig underlag. Disse blir vanligvis brukt til å simulere skip i grov sjø.

Toppforskningssentre ved UiA

Fra 2019 har UiA seks toppforskningssentre:

 • Centre for Coastal Research (CCR)
 • Senter for e-helse
 • The Mathematics Education Research Group Agder (MERGA)
 • Senter for forskning på kunstig intelligens (CAIR)
 • Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv
 • Top Research Centre Mechatronics

Toppforskningssenterne blir prioriterte av UiA etter allerede oppnådde resultater, og ambisjoner for videre utvikling.

Senterne skal ha nasjonale og internasjonale ambisjoner, og skal arbeide etter universitetets strategi. Ved tildelingen ble det også lagt vekt på ekstern finansiering og kjønnsbalanse.

Sondre Sanden Tørdal tok doktorgraden i mekatronikk ved UiA i 2018. Da hadde han utviklet en teknologi for kraner på skip som gjør det lettere å flytte last stabilt selv under dårlige værforhold. I det nye toppforskningssenteret skal Motion lab også brukes til å utvikle og teste utstyr av en helt annen type, for eksempel hjelpemidler til mennesker med bevegelseshemninger.

– Dette er et godt eksempel på at forskning i samarbeid med UiA kan tas i bruk som nye produkter i industrien, sier Tørdal.

Forskningsdrevet innovasjon

Robbersmyr og kollegaene har utviklet programvare som gjør at de kan fjernovervåke drift av maskiner. Slik kan forskning innen intelligent maskinovervåkning blant annet gi tryggere drift av vindmøller til havs.

– Det som gjør senteret spesielt, er at vi har et spenn som går fra maskindesign til robotikk og kunstig intelligens. Sørlandet skal være et fyrtårn innen mekatronikk både nasjonalt og internasjonalt, sier Robbersmyr.