0
Hopp til hovedinnhold

Prisdryss til UiA-forskere

Tre forskere ved Universitetet i Agder gjorde rent bord fredag, da Agder vitenskapsakademi delte ut tre høythengende regionale forskningspriser.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bilde av prisvinnere
PRISVINNERNE: Fra venstre: Heidi Elizabeth Klockmann, Nils Chr. Stenseth og Anne Ryen (Foto: Olav Breen).

De tre prisene er: Sørlandet Kompetansefonds forskningspris, Sørlandets Kompetansefonds pris for forskningsformidling, og akademiets egen pris til årets beste unge forsker i Agder. Prisene ble delt ut på vitenskapsakademiets årsfest fredag.

- Det er tre verdige prisvinnere som alle kan vise til imponerende arbeid innenfor sine respektive felt. Det er flott å se hva de har gjort, og det skal bli spennende å følge dem videre, sier akademiets preses, professor May-Brith Ohman Nielsen.

Forskningspris til Skagerrak-forskeren Nils Chr. Stenseth

Sørlandet Kompetansefonds høythengende forskningspris gikk i år til professor Nils Christian Stenseth. Stenseth har en professor II-stilling ved Institutt for naturvitenskapelige fag ved UiA, og har sin hovedstilling ved Universitetet i Oslo. Han får prisen for sin mangeårige forskning på havområdet Skagerrak.

– Det er gjennomført en del marin forsking i Skagerrak. Men tatt i betraktning av hvor mange som er avhengige av det, og at Skagerrak ligger rett utenfor hytte- og stuedøra til svært mange sørlendinger, er det forbløffende mye vi ikke vet om dette havområdet, sier Nils Chr. Stenseth. (Foto: Olav Breen)

– Det er gjennomført en del marin forsking i Skagerrak. Men tatt i betraktning av hvor mange som er avhengige av det, og at Skagerrak ligger rett utenfor hytte- og stuedøra til svært mange sørlendinger, er det forbløffende mye vi ikke vet om dette havområdet, sier Nils Chr. Stenseth. (Foto: Olav Breen)

– Jeg er beæret av å få denne prisen og ser på tildelingen som en stor anerkjennelse av det arbeidet jeg har gjort gjennom flere år sammen med forskere fra Universitetet i Agder og ved Havforskningsinstituttet i Flødevigen, sier prisvinneren. 

Prisvinneren arbeider blant annet sammen med Centre for Coastal Research (CCR) ved Universitetet i Agder (UiA). Samarbeidet er en av flere årsaker til at han får prisen. 

– Han er styreleder ved senteret, og har i flere år bidratt til senterets positive utvikling med å skape stadig flere forskningsprosjekter i samarbeid med UiA og andre forskningsmiljøer. Stenseths bidrag førte blant annet til at forskningssenteret fikk status som prioritert forskningssenter ved UiA i 2018, sier professor May-Brith Ohman Nielsen. 

Stenseth kaller Skagerrak det glemte havområdet. Han mener det burde vært forsket mye mer i dette havområdet. 

Selv har han i over 20 år bidratt med å utvikle forskningsmiljøer og forskning lang kysten i Agder. Først som samarbeidspartner og professor II ved Havforskningsinstituttet i Flødevigen i Arendal. Fra 2014 har han vært professor II på UiA. 

Populærformidlerprisen til Anne Ryen

Den andre prisen som ble delt ut fredag, var Sørlandets Kompetansefonds pris for populærvitenskapelig formidling. Denne går i år til professor Anne Ryen ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA.  

- Det har vært moro å få lov til å arbeide med alle ungdommene gjennom de ti årene jeg har holdt på, sier Anne Ryen. (Foto: Olav Breen)

- Det har vært moro å få lov til å arbeide med alle ungdommene gjennom de ti årene jeg har holdt på, sier Anne Ryen. (Foto: Olav Breen)

Anne Ryen mottar prisen for sitt store og mangeårige arbeid med Eilert Sundt-prisen, som gjennom ti år har engasjert omkring 7000 elever i videregående skoler i Agder til å lære seg samfunnsvitenskapelige fagkunnskaper og forskningsmetoder, samt å gjennomføre et samfunnsvitenskapelig forskningsarbeid til denne konkurransen. 

- Det var veldig moro å høre at prisen gikk til meg. Men egentlig er det en pris som går til alle som har deltatt i dette arbeidet siden starten. Elevene som har vært med, selvsagt, men også lærerne på de videregående skolene, fylkeskommunenes ansatte, og også folk på alle ledd her på UiA. Alle som har vært med fortjener en pris for dette, sier Anne Ryen. 

Vekt på entusiasme

Prisvinneren fremhever særlig entusiasmen og gleden ved Eilert Sund-arbeidet. 

- Det er meningsfullt arbeid, og vi som sammen har arbeide med dette har lagt vekt på at det skal være preget av nettopp entusiasme, og være moro. For det er moro å arbeide når entusiasmen er til stede. Heldigvis har det ikke vært vanskelig å få dette til, noe som har vært veldig positivt i årene jeg har holdt på, sier hun.

Eilert Sundt-prisen ble opprettet av styret ved UiA i 2010, og den første konkurransen og prisen ble utdelt i 2011. Prisen går til grupper av elever som har utmerket seg i sin prosjektoppgave med samfunnsvitenskapelig emne med en relevant og dagsaktuell regional problemstilling. Prosjektene skal ta utgangspunkt i læreplanmålene og blir støttet opp av deres egne samfunnsfagslæreres undervisning og veiledning. 

Selve prosjektarbeidet blir forberedt ved en Eilert Sundt-dag ved UiA på høsten. Her får elevene et program som er bygget som en ordinær forskerkonferanse, med prosjektpresentasjoner og fagorienteringer om prosjektorganisering og vitenskapelig metode. Prosjektene blir siden vurdert av en samlet jury av lærere i videregående skole og forskere ved UiA. Selve forskningsprisene blir delt ut i et flott arrangement på UiA på våren.

Anne Ryen har stått helt sentralt i Eilert Sundt-arbeidet i ti år. Hun gikk av som leder i vår. Ny leder for arbeidet er førsteamanuensis Irene Trysnes, også hun ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved UiA.

Heidi Elizabeth Klockmann årets unge forsker

Den tredje prisen som ble utdelt fredag, er Agder Vitenskapsakademis Årets unge forsker-pris, som i år går til førsteamanuensis Heidi Elizabeth Klockmann ved Institutt for fremmedspråk og oversetting ved UiA. 

Heidi Elizabeth Klockmann fikk prisen som årets beste unge forsker for sitt arbeid med semi-leksikalske ord. (Foto: Olav Breen)

Heidi Elizabeth Klockmann fikk prisen som årets beste unge forsker for sitt arbeid med semi-leksikalske ord. (Foto: Olav Breen)

Heidi Klockmann er lingvist med syntaks, altså setningslære, som forskningsfelt, og særskilt interesse for semi-leksikalske ord. Dette er ord som kombinere karakteristiske trekk fra flere ulike typer ord-kategorier, for eksempel leksikalske og funksjonelle kategorier samtidig. Slike ord er en utfordring for den lingvistiske beskrivelsen, ved at de ikke passer helt inn i de vanlig kategoriene. 

Å undersøke disse semi-leksikalske orda, er derfor både viktig og utfordrende, og det er det Klockmann har gjort i doktoravhandlinga si. Med avhandlingen The design of semi-lexicality. Evidence from case and agreement in the nominal domain, som hun leveret ved Utrecht-universitetet I 2017, har hun bidratt til en dypere forståelse av språklige kategorier, og også for betydningen av grammatiske kategorier generelt. 

FAKTA OM PRISENE

Sørlandets Kompetansefonds forskningspris

  • Prisen deles ut av Agder Vitenskapsakademi for ett eller flere vitenskapelige arbeider
  • Den deles ut årlig, annet hvert år i humaniora/samfunnsfag og realfag/medisin, til en forsker med tilknytning til Agder 
  • Prisen er på 30 000 kroner og et diplom/bilde, og ble første gang delt ut i 2004.

Sørlandets Kompetansefonds pris for populærvitenskapelig formidling

  • Prisen deles ut av Agder Vitenskapsakademi for omfattende vitenskapelig formidling til allmennheten.
  • Prisen deles ut årlig, annenhver gang i humaniora/samfunnsfag og realfag/medisin, til en forsker med tilknytning til Agder.
  • Prisen er på 20 000 kroner og et diplom/bilde, og ble delt ut første gang i 2004.

Agder Vitenskapsakademis forskningspris til yngre forskere

  • Prisen er opprettet på grunnlag av en gave fra akademimedlem professor Michael Schulte til Agder Vitenskapsakademi i 2014.
  • Prisen tildeles av Agder Vitenskapsakademi for ett eller flere forskningsbidrag innen humanistiske fag eller samfunnsfag, til en yngre forsker tilknyttet Agder. 
  • Prisen er på 10 000 kroner og et diplom/bilde.