Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Nye toppforskingssentre på UiA

Fem forskningsmiljøer ved Universitetet i Agder har fått status som toppforskningssenter. 

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bilde av en robot som kan bli fremtidens teknologi
Centre for Artificial Intelligence Research (CAIR) og fire andre forskningsmiljøer på UiA har fått status som toppforskningssenter (Foto: Jan Arve Olsen).

Universitetsstyret på UiA vedtok nylig at følgende fem forskningssentre får status som toppforskningssentre:

Frank Reichert, rektor på UiA.

Frank Reichert, rektor på UiA.

– Dette er nå våre flaggskip. Det er en markering for forskningsinnsats av nasjonal og internasjonal interesse. UiA prioriterer ressurser for å hjelpe disse satsingene videre slik at det blir lettere for dem å markere seg, sier Frank Reichert, rektor ved UiA.

Satsningen fra universitetsstyret betyr mye for framtidsutsiktene for forskningssentrene.

Halvor Knutsen, leder for Centre for Coastal Research (CCR).

Halvor Knutsen, leder for Centre for Coastal Research (CCR).

 – Det at universitetsledelsen prioriterer forskningen vår viser at arbeidet vi gjør er viktig. Etableringen som toppforskningssenter er en anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt samt internt på UiA, sier Halvor Knutsen, leder av Center for Coastal Research (CCR).

For Research Centre for Excellence on Lifecourse Nutrition (FEED) er statusen verdifull for veien videre for forskning på mat og ernæring. 

– Vi er svært glade for å få toppforskningssenterstatus. Vi ser på det som en stor anerkjennelse av vår forskning og måten vi har jobbet på til nå, sier Nina Cecilie Øverby, leder av FEED.

 

Stor begeistring i forskningsmiljøene

CCR er et tverrfaglig forskningsmiljø etablert av UiA i samarbeid med Universitetet i Oslo, Havforskningsinstituttet, GRID-Arendal og NIVA. For CCR betyr satsningen mye for videre utvikling av senteret innen både marinforskning og utdanning i Agder.  

– Vi har lagt ned mye arbeid er i å bygge et sterkt nettverk på Sørlandet innen kystsoneforskning. Statusen som prioritert 

Andreas Prinz, leder av Senter for e-helse

Andreas Prinz, leder av Senter for e-helse

forskningsområde gir oss en ekstra tyngde. Vi ønsker å etablere oss som et attraktivt miljø for både forskere og studenter. Målet nå er å strekke oss lenger og øke publiseringen i topp internasjonale tidsskrifter. Vi ønsker å generere flere store internasjonale prosjekter som kan gi oss mer generell kunnskap om økosystemene i kyst- og havområder, sier Knutsen.  

Andreas Prinz er leder av Senter for e-helse. Han forteller at etableringen er essensiell for arbeidet til senteret fordi det gjør at de kan videreføre og spisse arbeidet de allerede holder på med.

– Vi har mål om å bli et Senter for innovasjonsdrevet forskning (SFI) innen e-helse tjenester. I samarbeid med praksisfeltet vil senteret gjøre Agder til den beste regionen for e-helse nasjonalt og internasjonalt i løpet av de neste fem årene, sier Prinz. 

Ole-Christoffer Granmo, leder av Centre for Artificial Intelligence Research (CAIR).

Ole-Christoffer Granmo, leder av Centre for Artificial Intelligence Research (CAIR).

Ole-Christoffer Granmo er leder i CAIR og forteller at det er utrolig positivt og en anerkjennelse for forskningsarbeidet som er lagt ned innen kunstig intelligens de siste årene. 

– Dette gir oss muligheter til å stå på videre med arbeidet vi holder på med. Vi jobber for et attraktivt miljø innen kunstig intelligens og målet er å lage algoritmer som løser intellektuelle oppgaver bedre enn mennesker - såkalt superintelligens, sier Granmo.

Gir økonomisk stabilitet

Nina Cecilie Øverby i FEED forteller at midlene som følger statusen gir senteret stabilitet og mulighet til å nå ambisjonene knyttet til ernæring i hele livsløpet.

– Ernæring er førstelinjeforsvaret mot sykdom og det som driver et hvert menneskes vekst og utvikling. I tidlige faser av livet er ernæring særlig viktig med tanke på fremtidig helse. Vi er glade for å være med å bygge kunnskap om hvordan en kan fremme ernæring til beste for nåværende og fremtidige generasjoners helse, sier Øverby. 

Nina Cecilie Øverby, leder for Research Centre for Excellence on Lifecourse Nutrition (FEED).

Nina Cecilie Øverby, leader of Research Centre for Excellence on Lifecourse Nutrition (FEED).

En av ambisjonene til forskningssenteret MERGA er å etablere Senter for fremragende forskning (SFF). 

– Etableringen er en stor anerkjennelse for forskningsarbeidet som er blitt lagt ned over lang tid innen matematikkdidaktikk. Som følge av dette står vi bedre rustet for å søke om å bli SFF, sier Martin Carlsen, leder for MERGA. 

Kriteriesett for toppforskning

Universitetsledelsen lanserte i 2017 en ordning der ambisiøse forskningssentre kunne søke om å få status som toppforskningssenter. Listen for å bli etablert toppforskningssenter er lagt høyt, og det ble utarbeidet et eget kriteriesett på ni punkter høsten 2017.

Toppforskningssentrene etableres av UiAs styre etter anbefaling fra det eller de berørte fakultetene. De skal ha en nasjonal og internasjonal ambisjon, og skal kunne bidra til måloppnåelse for universitetets strategi. Ekstern finansiering og kjønnsbalanse ble også vektlagt. 

Fem sentre er nå etablert som toppforskningssentre ved UiA og får status og toppfinansiering over 5 år. 

Høye ambisjoner

– Jeg er stolt over ambisjonene i forskningsmiljøene på UiA og arbeidet de har lagt ned for å utvikle seg til toppforskningssentre. Felles for de fem er ikke bare statusen, men også at de får en egen toppfinansiering av universitetsstyret til virksomheten. På denne måten kan sentrene fortsette arbeidet som de er så godt i gang med, sier Frank Reichert, rektor ved UiA. 

Målet med ordningen er å øke fagmiljøets slagkraft på en nasjonal og internasjonal konkurransearena. Toppfinansiering fra universitetsstyret krever minst tilsvarende finansiering fra fakultetet.

Ni søkte og fem sentre fikk innvilget toppforskningsstatus nå. 

 – Vi hadde veldig gode søknader fra alle sammen og vi ønsker at alle lykkes. Det er godt mulig at vi om et år kommer med en ny utlysing slik at flere oppnår denne statusen, sier Reichert.

Søknaden fra Mechatronics vil styret stilling til den søknaden når den fremlegges med en revidert strategisk plan.