Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Rektor ved UiA klipper snor ved åpning av ny visningsarena i i4helse-bygget
– Velferdsteknologi skal gi håp og skape stolthet, og det skal hele tiden dukke opp noe nytt som gjør verktøyene enda bedre, sa prosjektleder for visningsarenaen Ragni Macqueen Leifson. Rektor Sunniva Whittaker klippet snoren under åpningen. (Foto: Elisabeth Giil, UiA)

Viser frem ny helseteknologi i Grimstad

Torsdag 24. mars ble den nye Visningsarenaen i i4Helse-bygget offisielt åpnet av rektor Sunniva Whittaker. Åpningen skjedde i forbindelse med konferansen Samarbeid om velferdsteknologi Agder. 

– Velferdsteknologi er magisk! Det handler om å skape nye muligheter for mennesker som ikke lenger kan gjøre ting på samme måte som tidligere. Og det handler om livskvalitet, trygghet og mestring. Det sier Ragni Macqeen Leifson, administrativ leder for Senter for e-helse ved Universitetet i Agder (UiA), og prosjektleder for den nye visningsarenaen i i4Helse-bygget på Campus Grimstad.

Visningsarenaen bruker tematiske scener for å inspirere til hvordan man kan ta i bruk velferdsteknologi i flere faser av livet. Utstillingen skal hele tiden være i utvikling, og vise både dagens og morgendagens teknologi.

Samskaping om e-helse

Arbeidet med visningsarenaen har pågått siden 2019. Den har blitt til med midler fra prosjektet «Agder som mønsterregion innen e-helse», som er finansiert av Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

gruppebilde av prosjektgruppa til visningarena

Prosjektgruppa som har stått på for å få Visningsarenaen klar til åpning. Fra venstre: Maria Knudsen Selde (Ergoterapeut Grimstad kommune), Stian Westbye (i4Helse), Elisabeth Giil (Senter for e-helse), Kathrine M. Holmerud (Grimstad kommune) og Ragni M. Leifson (Senter for e-helse). It-ansvarlig Åsmund R. Somdal mangler.

Målet er å etablere Agder og i4Helse-bygget som en naturlig møteplass for alle som arbeider med e-helse i Norge, og for å gjøre dette arbeidet synlig internasjonalt. Samskapingen skjer mellom studenter og forskere fra UiA, brukere, pårørende og helsepersonell fra Grimstad kommune, og næringsliv og leverandører gjennom i4Helse AS. 

Konseptutviklingen og designet av visningsarenaen er gjort av firmaet Expology. 

– Visningsarenaen skal være en innovativ visningsarena for fremtidsrettet helseteknologi som begeistrer og inspirerer til bærekraftig endring, sier Leifson.

Selv om det gjenstår noe arbeid før visningsarenaen er ferdigstilt, ville universitetet vise den frem under SOVA-konferansen (Samarbeid om velferdsteknologi Agder).
– Innen sommeren skal Visningsarenaen forhåpentligvis stå klar, og da vil det arrangeres en åpen dag hvor alle er hjertelig velkomne, lover Leifson.

bilder fra visningsarena, roboten AV1, sykkel, kajakk, mosevegg

– Vi oppfordrer alle til å ta en kikk i den nye Visningsarenaen. Her kan du kose med både en robotsel og en robothund, og kanskje oppdager du ny, spennende teknologi som kan være relevant for deg eller noen andre i nær familie, sier prosjektleder Ragni Macqueen Leifson.

Vil minske ensomhet

SOVA-konferansen ble arrangert 24- og 25. mars i Grimstad kulturhus, og er en tverrfaglig konferanse om ledelse i endring og innovasjon. Konferansen er også en arena for erfaringsdeling mellom kommuner på Agder og nasjonalt, hvor pågående regionale og nasjonale prosjekter innen e-helse og velferdsteknologi blir presentert.

Konferansen ble arrangert i et samarbeid mellom UiA ved Senter for e-helse, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Agder øst og vest, Statsforvalteren i Agder, I4Helse AS og Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder.

Flere representanter for Senter for e-helse holdt innlegg om samskapingsprosjekter under konferansen.

Blant annet ble prosjektet From Isolation to inclusion presentert. Prosjektet, som ledes av UiA, skal fremme innovasjon i det offentlige tjenestetilbudet rundt ensomhet. Ensomhet er et av de store problemene i verden, og en stor utfordring for folkehelsen. Prosjektet skal også bidra til at eksisterende tilbud blir mer samordnet og forbedre samarbeidet mellom ulike sektorer.

cecilie karlsen og tina lien barken presentert under SOVA

Cecilie Karlsen (øverst) og Tina Lien Barken (begge tilknyttet som forskere ved Senter for e-helse), samt Ingrid Kjørstad (Seniorrådgiver, Arendal Kommune), presenterer prosjektet From Isolation to Inclusion.

Cecilie Karlsen presenterte også den nye versjonen av Velferdsteknologiens ABC som hun har vært med på å nyutvikle. Dette er en opplæringspakke finansiert av Helsedirektoratet ved Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Kursopplegget er i omfattende bruk i kommunene som en basisopplæring om velferdsteknologi, tjenesteinnovasjon og hvordan man skal jobbe med velferdsteknologi i en helhetlig tjenestemodell. Målgruppen er ansatte og ledere i kommunale helse- og omsorgstjenester.