0
Hopp til hovedinnhold

Vellykket strategisamling

Endelig fikk Senter for e-helse muligheten til å samle sine medlemmer til et etterlengtet seminar.

gruppebilde av medlemmene ved senter for e-helse, utendørs

Samlingen fant sted torsdag og fredag, 17 - 18. november på Scandic Kristiansand Bystranda, og var for mange det første fysiske møtet med andre medlemmer tilknyttet senteret .  Spesielt velkomne var våre tilknyttede professor II -medlemmer, som kom tilreisende fra Tromsø, Bergen, Oslo, Finland og USA. Vi fikk også storfint besøk torsdag ettermiddag fra viserektor for forskning og tverrfaglige satsinger Hans Kjetil Lysgård, dekan Anders Johan Wickstrøm Andersen fra Fakultet for Helse – og Idrettsvitenskap, samt flere instituttledere fra ulike fakultet.

Foto: Elisabeth Giil, UiA 

Et av hovedmålene med samlingen var å få tilbakemeldinger på strategiutkastet som senteret har laget for perioden 2022-2024. Utkastet var sendt ut til alle ovennevnte i forkant, og vi klarte å få i gang en veldig produktiv diskusjon som vi satte stor pris på. Tilbakemeldingene gikk stort sett ut på at senteret måtte bli mer ambisiøse i sine mål, og om mulig klare å spisse profilen til senteret litt tydeligere. “Dere kan skape et verdensledende senter her hvis dere vil, sammen med i4Helse-bygget kan dette bli en smeltedigel for både utdanning og forskning i Norge”, var en tilbakemeldingene. Det er vi enige i og det må komme tydeligere frem i strategien. Det ble også trukket frem at man kunne utfordre nåværende statsminister, som i 2017 uttalte at Norge burde være det ledende landet i Europa på e-helse innen 2025.

Foto: Elisabeth Giil, UiA 

Et annet mål var å tydeliggjøre for gjestene våre, men også for alle som tilhører senteret hva som foregår av forskning og søknader slik at det er enklere å få koblet seg på relevante prosjekt.  Alle forskerne på senteret holdt derfor et ett minutts innlegg om seg selv og sine forskningsområder, i tillegg til at faglig leder, Margunn Aanestad, holdt en grundig, men lettfattelig presentasjon av e-helse feltet i Norge og selve senteret.  

Torsdag formiddag var forbeholdt stipendiatene våre. De presenterte først sine prosjekter, og fikk deretter nyttige tips fra våre forsker og professorer. Til slutt fikk stipendiatene en gylden mulighet til å få tilbakemelding på sine prosjekter ved å dele seg i grupper med forskerne våre og diskutere avhandlingen sin.  "Å få muligheten til å presentere PhD-prosjektet mitt for professorer og postdoktorer som hadde liten eller ingen kunnskap om prosjektet mitt på forhånd, var svært nyttig. Upartiske og profesjonelle tilbakemeldinger fra dem fikk meg til å revurdere noen elementer i prosjektet mitt og omstrukturere andre, slik at prosjektet nå føles mer sammenhengende og logisk" forteller stipendiat Magnus Repstad Wanderås. 

stipendiat presenterer phd prosjekt, seminarrom, bilde

Presentasjon fra stipendiat Magnus Repstad Wanderås, Foto: Elisabeth Giil, UiA 

Etter lunsj fikk vi innlegg fra flere av forskerne som arbeidet med søknader om nye forskningsprosjekt, og de som hørte på ble oppmuntret til å gi nyttige tilbakemeldinger og stille spørsmål.

Torsdagen ble avsluttet med en god middag og ivrig prat rundt bordet.

Fredag var det tid for å samle trådene og lage en slagplan videre. Prof. II- medlemmene fikk anledning til å komme med sine betraktninger og tilbakemeldinger på samlingen, og de måtte si litt om hva de tenker deres rolle fremover i senteret kan være. 

Vi satte stor pris på alle som tok seg tid til å delta på samlingen, og som bidro til en nyttig diskusjon om hva senteret sine ambisjoner og visjoner kan og bør være. Vi ser frem til å samles igjen i 2022.

 

tre personer rundt et bord, bilde

Det ble også diskutert ivrig i pausene. Foto: Elisabeth Giil, UiA