Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Stort forskningsprosjekt skal forhindre uetisk bruk av kunstig intelligens

Kunstig intelligens er i vinden som aldri før, og desto viktigere er det å ha metoder for å sikre at nye teknologiske løsninger som tilbys er etisk forsvarlige.

AI tekst på vegg, dame i stol

I slutten av november ble det kjent at forskningsprosjektet ENACT (Ethical risks assessmeNt of Artificial intelligenCe in pracTice) får 12 millioner kroner i støtte fra Norges forskningsråd (NFR), under utlysningen «Samarbeidsprosjekt innenfor digital sikkerhet og kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer».

Senter for e-helse sin rolle inn i prosjektet er å være del av styringsrådet (advisory board) og fasilitere workshops med mer. Leonora Onarheim Bergsjø, tilknyttet senter for e-helse som førsteamanuensis II, har i sin rolle som leder for Norsk råd for digital etikk (NORDE) , sammen med SINTEF Digital (prosjekteier), stått i spissen for søknaden til NFR.

leonora bergsjø foran pp presentasjon på vegg

Under Senter for e-helse sin strategisamling på Lillesand Hotel Norge 8-9. desember fikk Leonora presentert prosjektet i sin helhet, og det ble diskutert hvordan senteret og våre forskere kan bidra inn i prosjektet fremover.

Senter for e-helse gratulerer med strålende innsats i søknadsarbeidet, og ser frem til videre samarbeid i dette spennende og viktige prosjektet!

Les mer om prosjektet og intervju med Leonora på HiOF sine hjemmesider (ekstern lenke).