0
Hopp til hovedinnhold

Møt oss på Arendalsuka

Bli med på en aktiv, samskapende workshop for å finne løsninger for et samfunn med mindre ensomhet blant eldre.

Foto fra Arendalsuka
Møt oss på Arendalsuka for en workshop live på Demokratiscenen (Illustrasjonsfoto: Mona Hauglid, Arendalsuka).

Vi lever stadig lengre, og blir boende hjemme i flere år enn tidligere. For mange betyr dette økt livskvalitet, men det kan også føre til mer isolasjon og ensomhet. Det siste året har Covid-19 gjort disse problemstillingene enda mer aktuelle.
Senter for e-helse er, sammen med Arendal kommune, partner i Interreg-prosjektet From Isolation to Inclusion (I2I). I prosjektet jobber 11 partnere fra syv land i Nordsjøregionen for å fremme tiltak for sosial inkludering og redusert ensomhet.

Jobber med eldre

Arendal kommune har valgt å konsentrere seg om aktiviteter og tiltak for å styrke fellesskapet blant eldre. Våren 2021 har I2I gjennomført en spørreundersøkelse blant kommunens eldre hjemmeboende. Prosjektet har også hatt flere workshops med eldre, frivillige og ansatte i hjemmetjenesten.
– I workshopene delte eldre selv erfaringer og tanker, og vi lærte mer om hva slags hindre mange eldre møter på veien til mer sosial kontakt, sier professor Elin Thygesen ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder.

Bli med på workshop

Under Arendalsuken arrangeres workshopen Leve hele livet – innovasjon for økt sosial deltagelse blant eldre i Arendal.

Målet er å finne løsninger på utfordringer flere eldre møter, blant annet: Hvordan de skal få kjennskap til hva som skjer, hvordan de skal få tilgang på god transport, og hvordan de skal få noen å delta sammen med.

Workshopen finner sted på Demokratiscenen den 17. august klokken 12-14. Den blir ledet av UiA CoLAB. Det er ikke nødvendig å melde seg på.

– Vi er ute etter din kompetanse, uavhengig av hva den er. Det er i samskapingen vi finner gullet, sier Thygesen.