Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
auditorium åpen forskningsdag
Anders W. Andersen, Dekan ved Fakultet for Helse og Idrettsvitenskap ledet alle gjennom dagen. Han er også leder av Senter for e-helse sitt Fagråd for forskning og innovasjon innen e-helse.

Inviterte til innblikk i e-helseforskning

13. september inviterte Senter for e-helse til Åpen Forskningsdag, som ikke bare kastet lys over forskningsaktiviteten ved senteret, men ga verdifull innsikt i perspektiver på trender og visjoner innen e-helse.

«Dagen gir et godt bilde av Senter for e-helses forskningsaktivitet i regionen og nasjonalt. Det er også flott at det er internasjonale deltakere til stede.», uttalte Lene Rathe, Seniorrådgiver ved Direktoratet for e-helse. Hun var en av nøkkelinnlederne som var invitert av senteret til å si noe om perspektiver på trender og visjoner innen e-helse. Det samme oppdraget fikk Donna Henderson, leder for internasjonalt samarbeid i Skottlands Digital and Care Directorate, men da fra et internasjonalt ståsted.  

lene rathe fra direktoratet fra e-helse

Lene Rathe fra Direktoratet for e-helse , foto; Elisabeth Giil, UiA

Brukermedvirkning i fokus

Programmet for dagen ble strukturert i tråd med senterets strategiske plan, som tydelig identifiserer fire hovedsatsingsområder:

  1. Brukermedvirkning i utvikling og samskaping
  2. Digitale helsetjenester
  3. Nye teknologier for helse, mestring og læring
  4. Bedre bruk av helsedata

Gjennomgående for alle disse områdene er en sterkt brukersentrert tilnærming som Senter for e-helse har som en sentral verdi. Administrativ leder ved senteret, Ragni MacQueen Leifson, uttrykker dette tydelig: "Når det er behov for brukermedvirkning i et prosjekt, skal Senter for e-helse være det aller første som kommer i tankene."

Lene Rathe understreker også følgende; «Senter for e-helses forskningskompetanse knyttet til brukerinvolvering og -testing aktualiseres ytterligere av helsepersonellkommisjonens utfordringsbilde: «Så langt er potensialet for å realisere gevinster i liten grad tatt ut. Dette kan skyldes at de digitale løsningene i tilstrekkelig grad ikke har vært innrettet mot brukernes reelle behov […..].» NOU 2023: 4 – Tid for handling (ekstern nettside)».

kim fangen og hege mari johnsen presenterer

Erfaringskonsulent Kim Fangen fra SSHF/UiA og UiA forskerne Hege Mari Johnsen og Anita Øgård-Repål, presenterte prosjektet DIGPAS, som har utforsket heldigital oppfølging av HIV-pasienter.

Agder-regionen utmerker seg 

Regional Koordineringsgruppe for e-helse og velferdsteknologi i Agder (RKG e-helse) representert ved Kathrine M. Holmerud, presenterte en oversikt over e-helse fra et regionalt perspektiv og deres omfattende samarbeid på tvers av sektorer. 

kathrine m. holmerud

Kathrine M. Holmerud fra RKG e-helse Agder, foto: Elisabeth Giil

Agder-regionen ble fremhevet som en klar leder innenfor velferdsteknologi, og den er en av fem modellregioner i hele Norden på dette området. Deres engasjement og innovasjon ble bekreftet da de vant EPSA-prisen (European Public Sector Award) for "Best Practices" i 2019. Agder har også blitt tildelt fire-stjernes status som referanseregion i det europeiske referansenettverket for aktiv og sunn aldring (UiA nyhetssak).

i4Helse-bygget ble også presentert som et godt eksempel på regionens forpliktelse til å fremme e-helse og velferdsteknologi. Deltakerne ved arrangementet ble gitt en omvisning i de imponerende fasilitetene, inkludert boligsimulator, XR-lab, Visningsarena for velferdsteknologi og en brukertestlab.

"Disse fasilitetene gir en unik mulighet for tverrfaglig læring og problemløsning, og forbereder fremtidige fagpersoner for arbeid i digitale omsorgsmiljøer," uttalte Dr. Sanna Rimpiläinen, som hadde reist helt fra Skottland for å delta på forskningsdagen. Hun er leder for avdelingen Research & Skills ved det skotske innovasjonssenteret Digital Health & Care, som har et nært samarbeid med senteret.

En teknologisk fremtid

I en tid preget av konstant innovasjon tar helsevesenet et stort skritt inn i fremtiden med en rekke nyskapende teknologier. Utvidet virkelighet (XR), humanoide roboter og kunstig intelligens (AI) har nå inntatt en sentral plass i helseindustrien, og det spås en banebrytende utvikling. 

sanna rimplilainen presenterer

Dr. Sanna Rimpiläinen fra DHI, Skottland, foto:Elisabeth Giil, UiA

Dr. Sanna Rimpiläinen peker på den eksplosive veksten i det globale XR-markedet. Fra 12 milliarder dollar i 2020 forventes det nå at markedet vil øke med utrolige 506% og nå 72,8 milliarder dollar innen 2024. Denne utviklingen indikerer en revolusjon i måten vi forholder oss til helse og medisinsk behandling på.

I Storbritannia og Tyskland ser vi også store endringer i jobbmarkedet. Innen 2030 forventes det at hele 400 000 arbeidsplasser vil dra nytte av VR/AR-teknologi, en forbløffende økning på 2567% fra bare ca.15 000 i 2019. Dette understreker det betydelige vekstpotensialet disse teknologiene har for å transformere arbeidsstyrken og effektivisere helsetjenestene.

Professor Helinä Melkas fra LUT Universitetet i Finland og professor II ved senteret tar opp bruk av roboter i helsetjenestene. Hun legger vekt på den positive holdningsendringen som nå finner sted. Likevel påpeker hun at det fortsatt mangler brukerinvolvering i produktutviklingen, og at helsesektoren ikke er tilstrekkelig forberedt på den teknologiske revolusjonen. Hun understreker viktigheten av å starte med å identifisere brukernes behov og oppgaver der roboter kan gi verdifull hjelp.

Den teknologiske fremtiden for helsevesenet er i stadig endring, og det er nå opp til industrien, forskere og helsepersonell å samarbeide for å sikre at disse nyvinningene blir en verdifull ressurs for pasienter og helsepersonell over hele verden.

Vellykket arrangement

Åpen Forskningsdag ble en suksess, der deltakerne fikk et godt innblikk i hva Senter for e-helse forsker på, samt interessante perspektiver på e-helsetrender, både nasjonalt og internasjonalt.  For å avrunde dagen ble det arrangert en uformell sammenkomst med deilig tapas, som skapte gode muligheter for diskusjon og nettverksbygging. «Det er viktig å ha en møteplass med våre samarbeidspartnere og å kunne vise fram noe av det vi holder på med. Jeg ser frem til muligheten for å gjenta dette arrangementet neste år» avslutter Elin Thygesen, faglig leder ved Senter for e-helse.

Har du lyst å få med deg fremtidige arrangementer som dette, eller bli oppdatert på hva Senter for e-helse holder på med?