Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
foto av steinar omnes og erlend faanes som mottar diplom
Steinar Omnes adm. Direktør i4Helse AS og Erlend Kydland Faanes, rådgiver Grimstad Kommune og sekretariat for RKG e-helse, var Agder sine representanter under prisseremonien i Brüssel 10.oktober.

Full uttelling for Agderregionen i europeisk referansenettverk for aktiv og sunn aldring

Agder fikk endelig fire stjerner i fjerde og siste utlysningsrunde i nettverket for europeiske økosystemer innen aktiv og sunn aldring, EIP on AHA.

– Dette er et nyttig og viktig nettverk for Agderregionen å være en del av. Finansieringer strammes stadig mer inn, og det er økende fokus på EU-finansiering, så det å tilhøre et slikt nettverk gjør det lettere å finne partnere, sier Ragni MacQueen Leifson, administrativ leder ved Senter for e-helse.

Ragni M. Leifson og Kathrine M. Holmerud

Ragni M. Leifson og Kathrine M. Holmerud

Ragni har, sammen med Kathrine M. Holmerud fra Regional koordineringsgruppe for e-helse, koordinert søknaden og også stått for selve skrivingen. Arbeidet med søknaden har pågått siden mai, og ble levert i to deler; i juni og i september i år.  Aktører fra hele økosystemet har vært kontaktet og har hatt mulighet til å delta i prosessen – et sentralt prinsipp i EUs program og partnerskap.

Endelig full uttelling

Det er «The European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA)”, som står bak utlysningen.

Målet med nettverket er å mobilisere ressurser, ekspertise og erfaringer for å lage nyskapende løsninger innen aktiv og sunn aldring. En av måtene dette gjøres på er ved å utpeke referanseregioner.

Siden 2013 har de åpnet opp for at europeiske regioner kan måle seg mot seg selv og hverandre  gjennom et akkrediteringssystem basert på stjerner. Regionene får tildelt én til fire stjerner basert på hvor godt utviklet økosystemet deres for aktiv og sunn aldring synes å være.

Agder ble først en trestjerners referanseregion i 2016, og samme status ble videreført i 2019.  Derfor var det svært gledelig å nå få status som firestjerners referanseregion, og bli anerkjent for det gode samarbeidet innen helsetjenester som Agder har klart å etablere og videreutvikle over flere år, gjennom RKG e-helse, Overordnet samarbeidsorgan (OSO), i4Helse AS, Senter for e-helse m.fl.

– Dette nettverket gir oss en unik mulighet til å samarbeide med andre regioner i Europa. Vi kan lære av andre og dele av vår erfaring, sier Ragni M. Leifson.

FAKTA/ EIP on AHA

  • The European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA) kan oversettes til Det europeiske innovasjonspartnerskapet for aktiv og sunn aldring.
  • EIP on AHA er et initiativ fra Europakommisjonen for å fremme innovasjon og digital transformasjon på området.
  • 77 regioner fikk referansestatus ved tildelingen i 2019.
  • 65 regioner fikk referansestatus ved tildelingen i 2022
  • Nettside for mer informasjon http://rscn.eu/veniam/

Utdelingsseremoni i Brüssel

Agder var, sammen med 64 andre europeiske referanseregioner, invitert av EIP on AHA til seremoni den 10.oktober i Brüssel for tildeling av referanseregionstatus, samt seminar med presentasjoner fra utvalgte europeiske nøkkelprosjekter. Seminaret ble ledet av styreleder for RSCN (Reference site collaborative network) Maddalena Illario, professor ved det Italienske Federico II University & Hospital. Prisseremonien ble ledet av Marco Marsella, leder for EU kommisjonens avdeling for aldring og e-helse.

Fra Norge ble Agder og Stavanger tildelt 4 stjerner, som er høyeste nivå for referanseregionstatus. Agder og Stavanger er eneste norske referanseregioner som er anerkjent av RSCN.

fellesbilde prisseremoni

Fra utdelingsseremonien i Brûssel 10. oktober Foto: rscn