Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Agder i EU-finansiert Twinning-prosjekt

Det skotske helsevesenet har invitert Agder og den spanske regionen Andalucia til kunnskapsutveksling om telemedisin og velferdsteknologi.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Foto av Campus Grimstad.
UiA deltar i prosjektet med Senter for e-helse, sammen med Regional koordineringsgruppe for e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG e-helse), og Grimstad kommune.

– Vi synes det er flott at arbeidet vi gjør i Agder nå får enda større anerkjennelse i Europa, og vi ser frem til å lære mer om hvordan telemedisinske løsninger kan tas i bruk i enda større grad, sier Ragni Macqueen Leifson, administrativ leder for Senter for e-helse på Universitetet i Agder.

Agder sin deltagelse koordineres av Senter for e-helse, Regional koordineringsgruppe for e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG e-helse), og Grimstad kommune.

Prosjektet Digital Telecare Twinning er støttet av EU-prosjektet Digital Health Europe med rundt 17.000 euro. Prosjektet har en tidshorisont på ni måneder og vil bli avsluttet i april 2021. Målet er overføring av kunnskap og gode praksiser knyttet til e-helse.

Alle kan lære av hverandre

Prosjektet er direkte knyttet til Agder sin status som europeisk referanseregion innen aktiv og sunn aldring, gjennom samarbeidet The European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing.

Initiativet kom fra Skottlands National Health Service, som har invitert med seg inn den spanske regionen Andalucia og Agder. I løpet av det neste halve året skal disse partnerne lære av hverandre.

– Skottland har vært veldig gode på telemedisinsentraler, men de har jobbet analogt og har startet arbeidet med å skifte til digitalt. I Andalucia har de vært gode på å sikre en stor utbredelse av de digitale løsningene., sier Leifson.

På Agder har vi kommet langt innen trygghetsteknologi og digital hjemmeoppfølging, sier Kjetil Løyning som er programleder for E-helse Agder 2030.

– Vi har digitalisering trygghetsalarmene, vi jobber med å implementere trygghetsteknologi, og vi prøver ut tjenesteforløp innen digital hjemmeoppfølging. Men vi har fortsatt mye å lære, og i dette prosjektet kan vi lære av de beste i Europa, sier Løyning.

Fra analog til digital

Twinning-prosjektet ble planlagt før koronakrisen, og det som skulle innebære mange møter og besøk til ulike lokasjoner, har nå i hovedsak blitt flyttet over til skjerm.

– Vi har videomøter og -konferanser nå, men håper vi kan møtes en gang før prosjektet avsluttes. Vi skal lage et veikart for videre utvikling sammen, og møtes hver fjortende dag nå, sier Leifson.

Denne korte videoen oppsummerer Twinning-konseptet: